De Jonge Turken in België (1897-1909). (Sofie Van Campenhout)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Een woord van dank aan al diegenen die me de voorbije twee jaar op één of andere manier hebben gesteund.

 

Mijn dank gaat uit naar mijn promotor, Dr. I. Goddeeris die me stuurde in mijn onderzoek. Hij heeft me een vrij grote mate van vrijheid gelaten in verband met de keuze en de uitwerking van mijn onderwerp. Hij hielp me wel steeds wanneer ik hem daarom vroeg en dankzij zijn interessante opmerkingen kon ik mijn onderzoek verbeteren en structuur geven. Daarnaast dient ook het personeel van de verschillende bibliotheken en archieven die ik bezocht, vermeld te worden en in het bijzonder de mensen van de dienst interbibliothecair leenverkeer van de K.U.L. Zij hielpen me de nodige boeken te vinden, inclusief enkele moeilijk te verkrijgen exemplaren.

 

Ten slotte bedank ik ook nog mijn ouders, vrienden en broer voor hun geduld en opbeurende woorden. Zonder hun steun en relativeringsvermogen had ik dit onderzoek niet tot een goed einde kunnen brengen. Mijn broer Johan dank ik nog eens extra voor de uren van zijn vrije tijd die hij opgeofferd heeft aan het nalezen van deze studie.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende