Een huis voor de zuil of van de jeugd? Analyse van de zuilgebonden coördinatie en legitimatie van de jeugdhuiswerking binnen de Belgische verzorgingsstaat voor de periode 1958-1973. (Jan - Frederik Abbeloos)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Het was een werk van lage adem, maar velen hielpen mij te blazen. Ik wens hier dan ook de mensen te bedanken die, elk op hun eigen manier, bijgedragen hebben tot de totstandkoming van deze licentiaatsverhandeling. In het bijzonder denk ik daarbij aan mijn ouders en prof. Gita Deneckere, zonder wie dit nooit gelukt was. Ook een woordje van dank voor het personeel van het Kadoc, het Amsab en het Liberaal Archief voor het bezorgen van al die archiefstukken en de goede raad die daarmee gepaard ging. Luc Schokkaert, Rik De Coninck en Geertrui Coppens dienen daarvoor extra bedankt te worden. Deze thesis werd ook geschreven door alle mensen die mij vanuit hun eigen kennis of ervaringen stof of tips leverden: Willy Schollaert, Willy Seeuws, prof. dr. Willy Faché, Gilbert Van Nuffel en prof. dr. Louis Vos. Rest mij nog mijn fantastische vrienden te bedanken die geduldig luisterden naar mijn occasioneel geklaag en wiens tips of bemerkingen mij vaak steeds vooruithielpen. Tim, Efrem, Kar ‘el, Simon, Thomas, Deleenheer, Frederik, Berber, Brecht, Jor!s, Julie, Evil Ine, Eva, Gillian, Annemie, Eveline en Katrijn: ik ben blij dat jullie er zijn!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende