Vrouwen uit Izegem getroffen door de repressie na de Tweede Wereldoorlog. Een case-study in genderperspectief. (Hilde Timmerman)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

Bronnen

 

Mondelinge bronnen

 

Primair :

 

R.V., Interview, 25 november 1999

M.-J.C., Interview, 29 november 1999

I.L., Interview, 3 december 1999

Anoniem, Interview, 4 december 2000

V.Y., Interview, 15 december 2000

Y.S., Interview, 11 januari 2000

Mevrouw Gabrielle Vens, Interview, 15 januari 2000 en 5 maart 2000

C.I.B., Interview, 26 januari 2000

D.G en D.H., Interview, 10 februari 2000

G.V., Interview, 28 februari, 2000

Mevrouw Griet Denys, Interview, 2 maart 2000

Anoniem, Interview, 16 maart 2000

 

Secundair[1022]:

 

Mevrouw Anna Heldenbergh, Gesprek, 13 januari 2000

Mevrouw Rosa Swyngedouw, Gesprek, 25 januari 2000

Mijnheer Jeroom Demeyer, Gesprek, 17 februari 2000

Anoniem, Gesprek, 17 november 1999 en 2 december 1999

 

 

Archivalia 

 

Militair Gerechtshof[1023]

 

Dossier C.C.

Dossier S.J.

Dossier L.J.-C.

Dossier D.P.

Dossier T.M.

Dossier V.P.J.

 

Stadsarchief Izegem

  

Oude inventaris :

Register der beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen der stad Isegehem

Boek 1930-1943

Boek 1943-1947

Boek 1944-

Register der beraadslagingen van de gemeenteraad van Izegem

   Boek 1937-1943

   Boek 1943-1947

Allerlei gedurende oorlog 40/44

Briefwisseling 1940/’44

Bundel 1944

Militaire Onderrichtingen 71-350

Militaire Onderrichtingen 351-487

Militaire Onderrichtingen 488-600

Militaire Verordeningen 601-643bis

Militaire Onderrichtingen 644-1000

Militaire Verordeningen 1001-1055

Feestelijkheden 1946-1952

44 4  Militaire Opeisingen Belgisch Leger (…)

45 46.10 Burgerlijke Opeisingen

 

Voorlopige inventaris :

392 B    Emelgem WO II : map 6

12 387 B   1940 1945 adma varia

1 385    WO II Allerlei

Briefwisseling 284 B admi

      Boek Secretariaat Briefwisseling 1941-1948, M 5233-M5317

   383 B    1945 1975 admva

   Secr. Alg.  Bri Wi ‘47-’50

 

Niet-geïnventariseerd :

   Map : Mobilisatie

   Map : Aanplakbrieven – Berichten, periode september 1944 / 1945

   Map : Ondergrondsche Beweging

   Allerlei : (blad) : Dienst der wachten

   Map : Toepassing van artikel 47 militiewet

 

Archief heemkundige kring Izegem Ten Mandere

 

Doos : Kiespamfletten : ongedateerde en andere tot WO II

Doos : Kiespamfletten : 1945-‘70

Doos : WO II

Doos : Onderwijs 2

 

Stadsarchief Roeselare

 

Verslagen van de plaatscommandant : Belgian Weekly Report (1 december 1944 tot 30 augustus 1945)

 

Provinciaal Archief Brugge

 

Niet-geïnventariseerd archief :

Twee pakken van de arrondissementscommissaris van Tielt

   Brieven, verslagen, lijsten,…

   Map : epuratie algemeen

 

Inventaris 1944 :

Gemeentepolitie, rubriek 54  1944 rep. E 778/7

Kerkfabrieken, rubriek 77  1944 rep. C 1481 en rep. E 1802

Oorlog, rubriek 79  1944 rep. E 2015 en rep. E 2016

 

Inventaris 1945 :

Algemene Politie, rubriek 65 1945 rep. F 1350

Algemene Politie, rubriek 65 1945 rep. F 1353

Gemeentezaken, rubriek 53     1945 rep. E 715 en rep. F 600

 

Inventaris 1946 :

Gemeentezaken,   rubriek 53  1946 rep. F 600

 

Archief Kabinet Gouverneur Brugge

 

Doos : Schepenen 1941-1944 81. Izegem tot Lapscheure

Doos : Burgemeesters 1939-1946 61. Harelbeke tot 85. Kachtem

Doos : Burgemeesters 1946- 1952 71. Hoogstade tot 90. Kerkhof

 

Rijksarchief Beveren-Waas

 

Archief IC Sint-Kruis (Brugge) (…), Steekkaartensysteem van de gedetineerden van het IC Sint-Kruis (A-Z). [1944-1951, 380-382

Archief Sint-Kruis (Brugge) (…), steekkaartensysteem betreffende de briefwisseling van gedetineerde (1944-1951).

 

Studie-en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)

 

Archief DeVlag, Lijst der gewesten 155/nr.508, nr. 528.

Archief Michel Tommelein, PT 9/nr. 16, Beknopt dossier : Mevrouw Haegens, 5/6/’47

Archief Hoog Commissariaat voor ’s Lands Veiligheid, Z3 1311, Flandre Occidentale

 

Archief- en Documentatiecentrum voor Vlaams-nationalisme

 

Archiefstukken van en over :

Odiel Spruytte : VFA 1560-1578, e.a.

Martha van de Walle : VFAL 107, 108, e.a.

Marcel Gustave Buyse : VPA 300; 306

 

Archief Pater Juvenalis

 

Steekkaarten en briewisseling van enkele (geïnterneerde) Izegemnaren

 

Persoonlijk archief

 

Foto’s en map met schriftelijke getuigenissen over collaboratie[1024]

 

 

Gedrukte bronnen

 

Belgisch Staatsblad, jaargangen 1945, 1946, 1948, 1949

 

Circulaires du Ministère de la Justice, jaargangen 1944 tot en met 1952

 

De Mandelbode, jaargangen 1944 tot en met 1952

 

Kortrijksch Handelsblad, jaargangen 1944 tot en met 1952

 

Roeselaarsche Bode, jaargangen 1939 tot en met 1944

 

De Nieuwe Bode, jaargang 1946

 

De Weekpost, jaargangen 1945-1946

 

De Bevrijding, jaargangen 1945-1946

 

 

Literatuur

 

ABICHT, L., (e.a.), “Oproep voor een eerlijk en rechtvaardig oordeel over collaboratie en repressie in Vlaanderen.”, In : De Morgen, 17 september 2000.

 

AJZENSTADT, M. en STEINBERG, O., “The Feminization of the Female Offender : Israeli Newspaper Reports of Crimes Cimmitted by Women.”, In : Women and Criminal Justice, Vol. (4) 1997, 57-77.

 

ALLEN, B., (e.a.), From memory to history. Using oral souces in local historical research, Nashvill, 1982, 172.

 

ANDERSON, K., en JACK, D., “Learning to Listen : Interview Techniques and Analyses.”, In : BERGER GLUCK, S. en PATAI, D., Women’s Words. The Feminist Practice of Oral History, New York & London, 1991, 11-26.

 

ANTHIERENS, J., “Hilda Saeys, veertig jaar later.”, In : Kultuurkrant van Knack, 21 mei 1980, 153-168.

 

ART, J., Cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijden. Capita Selecta, Niet-gepubliceerde cursus, Universiteit Gent, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, 1999, 222.

 

ART, J., “Discussiedossier. De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Enkele bedenkingen.”, In : Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 114, aflevering 3, 1999, 358-363.

 

ART, J., (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? Deel I, 19de en 20ste Eeuw, Universiteit Gent, 1993, 324.

 

BAERT – VAN TYGHEM, L. en DE BLEECKER – INGELAERE, H., (red.), Vrouwen in de Vlaamse Beweging van 1945 tot 1985, Gent, Federatie Vlaamse Vrouwengroepen v.z.w., 1987, 62.

 

BAEYENS, K., De Belgische pers ten opzichte van repressie en epuratie (1945-1949), Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1990.

 

BALLEGEER, J., Repressie en interneringskampen in Kortrijk (1944-1947), 1995, 104.

 

BARRY, K., “Toward a Theory of Women’s Biography : From the Life Of Susan B. Anthony.”, In : ILES, T., All Sides Of the Subject. Women and Biography, New York, 1992, 23-35.

 

BAUER, R., (e.a.), tussen herinnering en hoop. Geschiedenis en samenleving, Leuven, 1998, 138.

 

BEN DJAFFAR, L., “Les femmes et l’Ordre nouveau en Belgique francophone 1936-1945.”, In : Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 4, 1998, 143-171.

 

BERGER GLUCK, S. en PATAI, D., Women’s Words. The Feminist Practice of Oral History, New York & London, 1991, 232.

 

van den BERGHE, G., “Het verleden is nooit voorbij. Gebeurtenissen, geschiedenissen, identiteiten.”, In : Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 1996, 1, 13-41.

 

BERTAUX, D. en THOMPSON, P., (ed.), “Between Generations : Family Models, Myths and Memories.”, International Yearbook of Oral History and Life Stories. Volume II, Oxford University Press, 1993, 223.

 

BESSEMANS, L., Vrouwenbeelden in de Tweede Wereldoorlog. Een vergelijkende analyse van vrouwentijdschriften (1940-1944), Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1998, 166.

 

BIEBAUW,

 

BLOK, J.H., “Vrouwengeschiedenis en de ‘gevestigde’ geschiedwetenschap : een historiografisch perspectief.”, In : Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Jrg. 109 (1994), 28-44.

 

BLOM, J.C.H. en LAMBERTS, E., (red.), Geschiedenis der Nederlanden, Rijswijk, 1993, 411.

 

BOCK, G., “Gewone vrouwen. Daders, slachtoffers, omstanders en meelopers van racisme en de holocaust in nazi-Duitsland, 1933-1945.”, In : Sekse en Oorlog, Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, 15, Amsterdam, 1995, 117-144.

 

BOCK, G., “Women, gender and dichotomies in history.”, In : Elfde Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, Amsterdam, 1990, 79-97.

 

BORLAND, K., “ ‘That’s Not What I Said’ : Interpretiver Conflict in Oral Narrative Research."” In : BERGER GLUCK, S. en PATAI, D., Women’s Words. The Feminist Practice of Oral History, New York & London, 1991, 63-75

 

BRACKE, N., Familiegeschiedenis – Vrouwengeschiedenis. Capita Selecta, Niet-gepubliceerde cursus, Universiteit Gent, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, 1999.

 

BRACKE, N., “Vrouw”, In : DESCHRIJVER, R., (red.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, Deel 3.

 

BRACKE, N., “Vrouwengeschiedenis, een “nieuwe” geschiedenis ?”, In : Sophia, december 1997, 58-61.

 

BROCH-DUE, A.-K., “Reflections On Subjectivism in Biographical Interviewing : A Process of Change.”, In : In : ILES, T., All Sides Of the Subject. Women and Biography, New York, 1992, 23-35.

 

BROSSAT, A., Les tondues : un carnaval moche, Manya, Levallois-Perret, 1992, 313.

 

BURGGRAEVE, R., De bijbel geeft te denken (…), Leuven, 1993, 306.

 

BUYENS, F., “De amnestie-discussie.”, In : De Morgen, 12 oktober 1999.

 

CAPDEVILA, L., “La “collaboration sentimentale” : antipatriotisme ou sexualité hors-normes ? (Lorient mai 1945).”, In : ROUQUET, F. en VOLDMAN, D., Les Cahiers de l’IHTP. Identités féminines et violence politique, Cahier n° 31, Octobre 1995.

 

CELIS, K., (e.a.), Vrouwen en Oorlog. 16e – 20e Eeuw. Catalogus, Brussel, 1997, 153.

 

CHANFRAULT-DUCHET, M.-F., “Narrative Structures, Said Models, and Symbolic representation of the Life Story.”, In : BERGER GLUCK, S. en PATAI, D., Women’s Words. The Feminist Practice of Oral History, New York & London, 1991, 77-92.

 

CHRISTENS, R., “Verkend verleden. Een kritisch overzicht van de Vrouwengeschiedenis. 19de – 20ste Eeuw in België.”, In : Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXVII, 1997, 1-23, 5-37.

 

CLAUS, H., Het verdriet van België, Amsterdam, 1983, 774.

 

COCLE, P., West-Vlaanderen in Mei ’40. Roeselare, 1981, 115.

 

CONWAY, M., Collaboratie in België. Léon Degrelle en het Rexisme 1940-1944, Groot-Bijgaarden, 1994, 378.

 

CONWAY, M., “Justice in Post-War Belgium. Popular Passions and Political Realities.”, Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 1997, n° 2, 7-34.

 

CREVE, J., “Clercq, J. de.”, In : DESCHRIJVER, R., (red.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, 742.

 

CREVE, J., Het Verdinaso en zijn milities. Militievorming tussen beide wereldoorlogen in Vlaanderen en Nederland (1928-1941), Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1985, 260.

 

CREVE, J., Recht en trouw. De geschiedenis van het Verdinaso en zijn milities, Borgerhout, 1987.

 

CREYF, K., “De collaboratie en de repressie in de Vlaamse roman : 1945-1985.”, In : Wetenschappelijke Tijdingen, nr. 3, 1991, 178-184.

 

DE BLEECKER – INGELAERE, H., Vrouwenbeweging voor Amnestie te Antwerpen 1953-1959, Gent, Federatie Vlaamse Vrouwengroepen v.z.w., 1991, 59.

 

DE BLEECKER – INGELAERE, H., (e.a.), Vrouwen in de repressie : 1944-1945, Federatie Vlaamse Vrouwengroepen, Gent, Federatie Vlaamse Vrouwengroepen v.z.w., 1985, 76.

 

DE BLEECKER – INGELAERE, H., Vrouwen in de Vlaamse beweging 1919-1945, Gent, Federatie Vlaamse Vrouwengroepen v.z.w., 1981, 40.

 

DE BOCK, G., Incivisme en repressie. Een onderzoek in de vrouwenafdeling van het interneringscentrum te Gent, Antwerpen, 1946, 82.

 

DEFOORT, E., Het klauwen van de historicus, Antwerpen, 1996, 120.

 

DE GRAZIA, V., How Fascism Ruled Women : Italy, 1922-1945, Berkeley, 1992, 350.

 

DE HEMPTINNE, T., Vrouwen en Historie – Gender in geschiedenis. Pro maniscripto, Onuitgegeven cursus als onderdeel bij Inleiding tot de Genderstudies, Universiteit Gent, 2000, 11.

 

DEKEYSER, D., “Hedendaagse Lysistrata met An Nelissen niet opruiend.”, In : Opzij, november 1999, 2.

 

DE LENTDECKER, L., Tussen twee vuren, Leuven, 1985, 256.

 

DE MEESTER, T., De uiterwaarden van de natie. Nationaliteitswetgeving en naturalisatie in België (1894-1965), Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1997, deel I.

 

DE METSENAERE, M. en HUYSSEUNE, M., “Gewapend met het gewicht van het verleden : enige resultaten van vrouwengeschiedenis in België.”, In : DUBY, G. en PERROT, M., (red.), Geschiedenis van de vrouw. Deel V. De 20ste Eeuw, Amsterdam, 1993, 523-556.

 

DEMOOR, M., DE HEMPTINNE, T. en LONGMAN, C., Algemene inleiding : wat is gender?, Onuitgegeven cursus als onderdeel bij Inleiding tot de Genderstudies, Universiteit Gent, 2000, 18.

 

DENECKERE, G., “De macht van de straat. Flaminganten in beweging.”, In : LEEMANS, G., (e.a.), Vlamingen komt in massa. De Vlaamse beweging als massabeweging, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1999, 25-36.

 

DENECKERE, G., Methodologie – Module : Taal- en Tekstanalyse. Casusanalyse : de discours over vreemdelingen / vluchterlingen eind jaren ’30 en vandaag, Onuitgegeven cursus, Universiteit Gent, 2000.

 

DENECKERE, G., “Psychoanalyse, feminisme en vrouwengeschiedenis : een vruchtbare driehoeksverhouding.”, In : Brood en Rozen, Themanummer : vrouwengeschiedenis, 42-50.

 

DENECKERE, G., “Vlaamse identiteit of verdeeldheid ? Straatmanifestaties als graadmeter voor groepsgevoel.”, In : Bijdragen voor Eigentijdse Geschiedenis, nr. 3, 1997, 203-213.

 

“De oorlog van de mensen. De eerste oorlogswinter.”, In : De Oorlogskranten, Deel 11, Degrelle heult met Hitler, Brussel, 1993, 4.

 

“De OSGG-contactdag van 16 maart 1991. (Over Michelle Perrot)Bulletin van het OSGG, Oudstudenten Geschiedenis Universiteit Gent, nr. 34, november 1995, 29-33.

 

DERINE, R., Repressie zonder maat of einde ? Terugblik op de collaboratie, repressie en amnestiestrijd, Leuven, 1978, 195.

 

DESCHRIJVER, R., Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Europa, Leuven, 1997, 426.

 

DESCHRIJVER, R., (red.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, Delen 1-3.

 

DEVRIESE, A., Vrouwen en Arbeid. Levenslooponderzoek toegepast op 33 Gentse textielarbeidsters, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1999, 199.

 

DE VOS, L., De bevrijding. Van Normandië tot de Ardennen, Leuven, 1994, 175.

 

“De vrijwillige tewerkstelling.”, In : De Oorlogskranten, Deel 20, Verplichte tewerkstelling, Brussel, 1993, 2.

 

“Duitsland valt Rusland aan.”, In : De oorlogskranten, Deel 15, 22 Juni 1941, Brussel, 1993, 4.

 

DE WEERDT, D., “Bronnen voor vrouwengeschiedenis.”, In : Verslagen van het RUG-centrum voor Genderstudies, 1994, nr. 4, 45-55.

 

DE WEERDT, D., De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog, Gent, 1993, 303.

 

DE WEVER, B., “Amnestie”, In : LEEMANS, G., (red.), Vlaanderen komt in massa. De Vlaamse beweging als massabeweging, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1999, 171-197.

 

DE WEVER, B., “Collaborateurs moeten zich onvoorwaardelijk verontschuldigen. We moeten af van die wollige dubbelzinnigheid.”, In : De Morgen, 13 Mei 2000.

 

DE WEVER, B., Greep naar de macht. Vlaams nationalisme en Nieuwe Orde. Het VNV 1933-1945, Tielt, 1994, 701.

 

DE WEVER, B., “Mondelinge geschiedenis.”, In : ART, J., (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? Deel I. 19de en 20ste Eeuw, Universiteit Gent, 1993, 51-78.

 

DE WEVER, B., Oostfronters. Vlamingen in het Vlaams Legioen en de Waffen SS, Tielt, 1984, 180.

 

DE WEVER, B., “Reimond Tollenaere sneuvelt.”, In : De Oorlogskranten. Deel 19. De winter van 1941-1949, Brussel, 1993, 3.

 

DE WEVER, B., Vlag, groet en leider. Geschiedenis van het Vlaams Nationaal Verbond 1933-1945, Proefschrift, Universiteit Gent, 1992, 1501.

 

DE WILDE, M., “Aan het front. De tijd der dwalingen. Een regering op de dool.”, In : De Oorlogskranten. Deel 10. 19 November 1940, Brussel, 1993, 3.

 

DE WILDE, M., “Waarom trokken jonge Vlamingen naar het Oostfront ? Het Vlaamse Legioen vertrekt.”, In : De Oorlogskranten. Deel 15. 22 Juni ’41, Brussel, 1993, 3-4.

 

DRAULANS, V., “Joan W. Scott : “Millenial fantasies” over gender : L’imagination ou pouvoir aan het eind van de 20ste eeuw.”, In : Sophia Nieuwsbrief, nr. 21-22, maart-mei 2000, 15-19.

 

DUBY, G. en PERROT, M., Geschiedenis van de vrouw. De Twintigste eeuw, Amsterdam, 1993, 625.

 

DUNAWAY, D.K. en BAUM, W.K., (ed.), Oral History. An Interdisciplinary Anthology, Nasheville, 1984, 436.

 

DUNAWAY, D.K. en BAUM, W.K., (ed.), Oral History. An Interdisciplinary Anthology. Second Edition, Nasheville, 1996, 432.

 

ELSLANDER, P. en VAN DEN WIJNGAERT, M., “Dishonourable conduct in a divided state : settling accounts with the collaborators in Belgium.”, In : LARSEN, S.V., (ed.), Modern europe after Fascism, social science monographs Boulder, New York, 1998,

 

EVANS, G.-E. en GENTLEMAN, D., The crooked scythe : an anthology of oral history, (…), London, 1993, 202.

 

FLOUR, E., (e.a.), Bronnen voor de geschiedenis van de vrouwenbeweging in België. Repertorium voor archierven (1830-1993), Brussel, 1993, 339.

 

FRANCOIS, L., “Lokale geschiedenis voorbij de kerktoren.”, In : BAUER, R., (e.a.), Tussen herinnering en hoop. Geschiedenis en samenleving, Leuven, 1998, 121-138.

 

GILISSEN, J., “Etude sur la répression de l’incivisme.”, In : Revue de Droit pénal et de Criminologie, 1950-1951, 513-628.

 

GINZBURG, C., Omweg als methode. Essays over verborgen geschiedenis, kunst en maatschappelijke herinnering, Nijmegen, 1988, 271.

 

GLUCK, S., “What’s So Special About Women ? Women’s Oral History.”, In : DUNAWAY, D.K. en BAUM, W.K., (ed.), Oral History. An Interdisciplinary Anthology. Second Edition, Nasheville, 1996, 215-230.

 

GREVER, M., “Feminisme en het vaderland. De historische legitimatie van een vrouwelijk “wij-gevoel” “, In ; Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, 14 (1994), 162-170.

 

GREVER, M., “Gender en genre van de historische roman. Ter inleiding.”, In : Tijdschrift voor Geschiedenis, 112 (1999), 515-521.

 

GREVER, M., “Het haperende geheugen van de historica. Overpeinzingen bij de geschiedenis van een vakgebied.”, In : Lover, 1995, nr. 4, 15-21.

 

GREVER, M., Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941 en de vrouwenstem in geschiedenis, Nijmegen, 1994, 412.

 

GUBIN, E., “Bespiegelingen over sekse en oorlog in België, 1914-1918.”, In : Sekse en Oorlog, Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, 15, Amsterdam, 1995, 33-48.

 

GUNST, P., Verandering en continuïteit van het politiek personeel. Burgemeester en schepenen in het arrondissement Oostende van 1938 tot 1947. Met een vergelijkende studie van de repressie en epuratie in België en de Scandinavische landen, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1990,

 

de HAAN, F., “ ‘De tijden roepen om haar’. Een reactie op Maarten Praks ‘De nieuwe sociale geschiedschrijving van Nederland’.”, In : Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 21e Jrg., februari 1995, 61-80.

 

HALE, S., “Feminist Method, Process, and Self-Criticism : Interviewing Sudanese Women.”, In : BERGER GLUCK, S. en PATAI, D., Women’s Words. The Feminist Practice of Oral History, New York & London, 1991, 121-134.

 

HAREVEN, T., “The Search for Generational Memory.”, In : DUNAWAY, D.K. en BAUM, W.K., (ed.), Oral History. An Interdisciplinary Anthology. Second Edition, Nasheville, 1996, 241-256.

 

HIMPE, K., “Het geval Sarre. Monseigneur Waffelaert en het Vlaams-nationalisme.”, In : Ten Mandere, nr. 10, 1998, 16-24.

 

HIMPE, K., “Izegems Bormsbetoging in 1929.”, In : Ten Mandere, nr. 106, (1996), jrg. 96 /3, 33-38.

 

HUYBRECHTS, M. en NUIJTTENS, M., “De gewapende weestand.”, In : Ten Mandere. De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen, mei 1993, 46-50.

 

HUYSE, L., “De herinnering als hefboom bij het zoeken naar gerechtigheid. Het tribunaal van de geschiedenis.”, In : De Morgen, 20 Mei 2000.

 

HUYSE, L. en DHONDT, S., Onverwerkt verleden 1942-1952, Leuven, 1991, 312.

 

HUYSE, L. en SABBE, H., “De magistratuur na de oorlog.”, In : HUYSE, L. en HOFLACK, K., (ed.), De democratie heruitgevonden. Oud en nieuw, (…)

 

ILES, T., All sides of the subject. Women and Biography, New York, 1992; 174.

 

IN ’T VELD, R., Uit liefde voor de Führer. Vrouwen van het Derde Rijk. Eva Braun, (…), Zutphen, 1995, 167.

 

JANSSEN, D., “Een boodschap van vrede en verzoening. (recensie) Emmy Swerts, Mijn tienerjaren in oorlog en repressie (…)”, In : Wetenschappelijke Tijdingen, Jrg. 1994, nr.158, 36.

 

KAUWENBERGHS, L., Een stuk vrouwenbeweging : bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaams-nationaal Vrouwenverbond (1930-1944), Onuitgegeven Licenciaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 1980.

 

KEYMOLEN, D. en COENEN, M.-T., Stap voor stap. Geschiedenis van de vrouwenemancipatie in België, Kabinet van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Emancipatie Miet Smet, 1991, 128.

 

KOHLBACHER, A., Vrouwenbeelden in de Nieuwe Orde. Een vergelijkende analyse van vrouwentijdschriften (1930-1944), Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1996, 123.

 

KOONZ, C., Moeders in het vaderland. De vrouw en het gezin in Nazi-Duitsland (vert.), Amsterdam, 1989, 648.

 

LAMBERTS, E., “België sinds 1830.”, In : BLOM, J.C.H., (e.a.), Geschiedenis van de Nederlanden, Rijswijk, 1993, 411.

 

LARSEN, S.V., (ed.), Modern Europe after Fascism, social science monographs Boulder, New York, 1998, 1932.

 

LEEMANS, G., (red.), Vlaanderen komt in massa. De Vlaamse beweging als massabeweging, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1999, 367.

 

LEERSSEN, J., “Discussiedossier naar aanleiding van de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.”, In : Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 114, aflevering 3, 1999, 364-368.

 

LERMYTE, J.-M., Een eeuw middenstandsleven in Izegem, Izegem, 1996, 414.

 

LERMYTE, J.-M., Gedeelde eenheid. De christelijke vakbeweging in Izegem Emelgem Kachtem 1940 - 1991, Izegem, 1992, 447.

 

LERMYTE, J.-M., (red.), Geschiedenis van Izegem, Izegem, 1985, 652.

 

LERMYTE, J.-M., “Het economische leven in de 19e en 20e eeuw.”, 199-224 ; “Het paternalisme, de 19e-eeuwse oplossing voor het sociale vraagstuk.”, 225-266 ; “Het socio-politieke leven tijdens het interbellum, 371-422 ; “De Tweede Wereldoorlog.”, 423-436 ; “De Izegemse politiek van 1945 tot 1964.”, 437-448, In : LERMYTE, J.-M., (red.), Geschiedenis van Izegem, Izegem, 1985.

 

LERMYTE, J.-M., “In memoriam Paul Depoorter.”, 1983, 29-31.

 

LEROY, R., “Toen de kerk nog in het midden stond.”, 267-308 ; “Het godsdienstig leven in de 20e eeuw, 449-478, In : LERMYTE, J.-M., (red.), Geschiedenis van Izegem, Izegem, 1985.

 

LORENZ, C., De constructie van het verleden. Een inleiding in de theorie van de geschiedenis, Amsterdam, 1998, 399.

 

LUYKX, T., Politieke geschiedenis van België van 1789 tot 1985, Antwerpen, 1985.

 

LUYTEN, D. en MAGITS, M., “Aspecten van de werking van de krijgsauditoraten en de rekrutering van militaire parketmagistraten na de Tweede Wereldoorlog.”, In : Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXVIII, 1998, 1-2.

 

LUYTEN, D., Burgers boven elke verdenking ? Vervolging van economische collaboratie in België na de Tweede Wereldoorlog, Brusssel, 1996,

 

MAERTEN, F., “La Résistance, facteur d’émancipation des femmes ? Le Cas du Hainaut.”, In : Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 4, 1998, 173-206.

 

MAERTENS, R., en NUIJTTENS, M., “De Partizanen Armée (P.A.) en het Onafhankelijkheidsfront (O.F.), In : Ten Mandere. De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen, mei 1993, 50-51.

 

MALFAIT, G., De sterke vrouw in Vlaanderen. De Dietse meisjesbond ‘Ik Dien en haar tijdschrift ‘Gudrun’, 1944-1965, Katholieke Universiteit Leuven, 1991,

 

MENSINK, M., “Bibliografie. Rechtsomkeert. Vrouwen in racistische bewegingen.”, In : Lover, nr. 1, 1997, 23-28.

 

MIJNHARDT, W.W., “Vrouwengeschiedenis en de ‘gevestigde’ geschiedwetenschap : een geschiedfilosofisch of een politiek probleem ? Een reactie op Josine Bloks vrouwengeschiedenis en de ‘gevestigde’ geschiedwetenschap : een historiografisch perspectief.”, In : Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Jrg. 109 (1994), 45-48.

 

MINISTER, K., “A feminist frame for the Oral History Interview.”, In : BERGER GLUCK, S. en PATAI, D., Women’s Words. The Feminist Practice of Oral History, New York & London, 1991, 27-41.

 

MORELLI, A., (red.), De grote mythen uit de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië, Berchem, 1996, 328.

 

MORTIER, E., Marcel, Amsterdam, 1999, 142.

 

NAESSENS, M., Izegem een terugblik, Emelgem, 1998, 505.

 

NAESSENS, M., Kroniek van de Tweede Wereldoorlog met gebeurtenissen te Izegem Ingelmunster en Ommeland 1940-1945, Izegem, 1990, 510.

 

NEUTELAERS, J., Fundamenten. Focus op Vlaanderen, Leuven, 1994, 71.

 

NUIJTTENS, M., “De Belgische militairen gevallen in Izegem, Emelgem en Kachtem tijdens de meidagen 1940.”, 32-33 ; “De Izegemse vrijwillige brandweer in de meidagen 1940.”, 34-38 ; “Weggevoerden en werkweigeraars 1940-1944.”, 51-54 ; “Sigaretten en tabak.”, 56-58, In : Ten Mandere. De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen, mei 1993.

 

OLSON, K. en SHOPES, L., “Crossing Boundaries, building Bridges : Doing Oral History among Working-Class Women and Men.”, In : BERGER GLUCK, S. en PATAI, D., Women’s Words. The Feminist Practice of Oral History, New York & London, 1991, 189-204.

 

PATROONS, B., Een inleidende studie over de Vlaams-nationalistische vrouwengroepen in de periode 1920-1945, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1980, 218.

 

PAUWELS, W., De Bevrijdingsdagen van 1944. Honderd dagen tussen anarchie en burgeroorlog, Antwerpen, 1994, 293.

 

PAUWELS, W., De verdachten van september’44, Antwerpen, 1991, 206.

 

PERKS, R., (ed.), The oral history reader, London, 1998, 479.

 

PRAK, M., “Feminisme en sociale geschiedenis.”, In : Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 21e jrg., nr. 1, februari 1995, 81-85.

 

RAPHAEL, F., “The German Working Class and National socialism.”, In : BERTAUX, D. en THOMPSON, P., (ed.), “Between Generations : Family Models, Myths and Memories.”, International Yearbook of Oral History and Life Stories. Volume II, Oxford University Press, 1993, 201-206.

 

RAVYTS, K. en STRUYVE, P., Het Tieltse 1940-1945. Bedreigd bezet bevrijd, Tielt, 1995.

 

van REUSEL, P., Vrouwen en Fascisme : de Rexistische Vrouwenen Meisjesorganisaties (1936-1944), Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, 1981, 241.

 

REYMENANTS, G., ‘Une femme n’est jamais qu’une femme’. Het beeld van de vrouw in de (non-fictie) literatuur uitgegeven in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1800-1830, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1997, 175.

 

REYNEBEAU, M., “De les van de oorlog.”, In : Knack, 31 mei 2000, 44-45.

 

REYNEBEAU, M., Het klauwen van de leeuw. De Vlaamse identiteit van de 12de tot de 21ste eeuw, Leuven, 1995, 306.

 

RICHTERS, A., “ ‘My darling sugar sweet Adolf’. Hoe vrouwen oorlog voeren.”, In : Lover, nr. 4, 1995, 5-7.

 

ROBERTS, E., A woman’s place : an oral history of working class women 1890-1940, Oxford, 1996, 246.

 

ROBERTS, E., Women and families : an oral history, 1940-1970, Oxford, 1995, 277.

 

ROUSSO, H., “L”’épuration en France, une histoire inacheveée.”, In : La Revue Vingtième Siècle, janviers-mars, 1992,

 

ROUQUET, F. en VOLDMAN, D., Identités féminines et violendes politiques (1936-1946), Paris, 1995, 80.

 

RZOSKA, B., Zij komen allen aan de beurt, de zwarten. Het kamp van Lokeren, Leuven, 1990,

 

SAMIJN, J., “Moeten werken in Duitsland.”, In : Ten Mandere. De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen, mei 1993, 54-56.

 

SCHERMSAKSKE, C., Het boek der schande, Antwerpen, 1967, 190.

 

SCHWEGMAN, M., “Discussiedossier vrouwengeschiedenis en de ‘gevestigde’ geschiedwetenschap. Inleiding.”, In : Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Jrg. 109 (1994), 26-27.

 

SCOTT, J.W., Gender and the poltics of history, Columbia University Press, 1988, 242.

 

SCOTT, J.W., “Gender : a useful category of historical analysis”, In : American historical Review, 1986, XLII, 1035-1075.

 

SCOTT, J.W., Only Paradoxes to offer. French feminists and the rights of men, Cambridge, Massachusetts, London, 1996, 229.

 

SEBERECHTS, F., Geschiedenis van de DeVlag. Van cultuurbeweging tot politieke partij, 1935-1945, Antwerpen, 1991.

 

SEBERECHTS, F., Ieder zijn zwarte. Verzet, collaboratie en repressie, Leuven, 1994, 221.

 

SEBERECHTS, F., “Rust en Orde Heerscht in de gemeent.”, In : De Krijter. De Kaeck. Womelgemse Heemkundige Kring. Jaarboek 1994-1995, Brasschaat, 29ste en 30ste Jrg., 7-245.

 

SEBERECHTS, F., “SWERTVAEGER, Irma.”, In : DESCHRIJVER, R., (red.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, Deel3, 2928-2929.

 

SEBERECHTS, F., (e.a.), Visies op collaboratie en amnestie, F.V.K. Rodenbachfonds, 1994, 29.

 

SERGOORIS, I., Wetteren in de Tweede Wereldoorlog : Bezetting en repressie, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1989,

 

SHOPES, L., “Using Oral History for a Family History Project.”, In : DUNAWAY, D.K. en BAUM, W.K., (ed.), Oral History. An Interdisciplinary Anthology. Second Edition, Nasheville, 1996, 231-240.

 

SICHROVSKY, P., Schuldig geboren. Kinderen van Nazi’s (…), Zwolle, 1987, 179.

 

SIEDER, R., “A Hitler Youth from a Rexpectable Family. The Narrative Composition and Deconstruction of a Life Story.”, In : BERTAUX, D. en THOMPSON, P., (ed.), “Between Generations : Family Models, Myths and Memories.”, International Yearbook of Oral History and Life Stories. Volume II, Oxford University Press, 1993, 99-119.

 

SPILLEBEEN, G. en VERBEKE, C., “Jubileumboek 75 jaar Scouts. Spoortekens. Padvinders van Sint-Joris-Izegem. Sint-Jorisgilde Izegem, 1997, 130.

 

STONE, T., “Creating a (gendered ?) Military Identity : the Women’s Auciliary Air Force in Great Britain in the Second World War.”, In : Women’s history Review, Vol.8, nr. 4, 1999, 605-624.

 

SUMMERFIELD, P., “Research on Women in the Second World War. An histroiographical essay.”, In : Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 4, 1998, 207-225.

 

SWERTS, E., Mijn tienerjaren in oorlog en repressie, Kapellen, 1994.

 

THEBAUD, F., “Deuxième guerre, femmes et rapports de sexe. Essai d’historiographie.”, In : Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 4, 1998, 173-206.

 

THOMPSON, P., “Family Myth, Models and Denials in the Shaping of Individual Life Paths.”, In : BERTAUX, D. en THOMPSON, P., (ed.), “Between Generations : Family Models, Myths and Memories.”, International Yearbook of Oral History and Life Stories. Volume II, Oxford University Press, 1993, 13-38.

 

TOLLEBEEK, J., Geschiedenis van de Nederlanden., Niet-gepubliceerde cursus, eigen notities, KULeuven, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, 1997-1998.

 

TOLLEBEEK, J. en VERSCHAFFEL, T., De vreugden van Houssaye. Apologie van de historische interesse, Amsterdam, 1992, 132.

 

TOLLENEER, J., (red.), Bibliotheekkunde 39. Over mondelinge geschiedenis gesproken. (…), Antwerpen, 1987.

 

TONKIN, E., “Transmitting History and Making it. Review Articles.”, In : BERTAUX, D. en THOMPSON, P., (ed.), “Between Generations : Family Models, Myths and Memories.”, International Yearbook of Oral History and Life Stories. Volume II, Oxford University Press, 1993, 198-200.

 

VALLAEY, W., (red.), Roeselare bevrijd : van D-day tot V-day 1944-1945. Gids bij de Tentoonstelling, Roeselare, 1994, 111.

 

VAN DEN WIJNGAERT, M., “De keuze van het minste kwaad.”, In : De Oorlogskranten, Deel 13, April 1941, Brussel, 1993, 2.

 

VAN DE VIJVER, H., (e.a.), België in de Tweede Wereldoorlog. Het verzet. Deel 2, Kapellen, 1988, 112.

 

VANDEWEYER, L., (e.a.), “Repressie”, In : DESCHRIJVER, R., (red.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, Delen 3.

 

VANDOMMELE, M., “De Nationale Strijdersbond, Afdeling Izegem, tot aan de Tweede Wereldoolog.”, 17-23 ; “De Tweede Wereldoorlog.”, 29-32, In : Ten Mandere. De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen, mei 1993, 17-23.

 

VAN DONGEN, H., Winterhulp 1940-1944. Aspekten van de voedselvoorziening en de hulpverlening in de bezettingstijd, Onuitgegeven licentiaatverhandeling, Universiteit Gent, 1983, Vol. 1-2.

 

VAN DOORSLAER, R., “De Tweede Wereldoorlog.”, In : ART, J., (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? Deel I, 19de en 20ste Eeuw, Universiteit Gent, 1993, 301-319.

 

VANDROMME, A., “De identiteitskaart van Izegem.”, 27-38 ; “Belangrijke Izegemse gebouwen.”, 565-583, In : LERMYTE, J.-M., (red.), Geschiedenis van Izegem, Izegem, 1985.

 

VANDROMME, A., (red.), Izegem vroeger en nu, Izegem, 1974, 313.

 

VAN GINDERACHTER, M., Historische Kritiek van de Nieuwste Tijden, Seminar : Hoe ontleed ik een tekst ?, Niet-gepubliceerde cursus, Universiteit Gent, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, 2000, 21.

 

VANHAUTE, E., Economische en sociale geschiedenis van de Nieuwste tijden, Niet-gepubliceerde cursus, Universiteit Gent, Vakgroep Nieuwste Geschiedenis, 1999, 115.

 

VAN HEES, P., (recensie) “Wilfried Pauwels, De bevrijdingsdagen van 1944 (…).”, In : Wetenschappelijke Tijdingen, LIV / 2/ 1995, 112-114.

 

VAN ISACKER, K., Irma Laplasse. Haar gevangenisdagboek. De kritiek van haar strafdossier, Kapellen, 1994, 139.

 

VAN LANDSCHOOT, R., “Onverwerkt verleden II.”, In : Wetenschappelijke Tijdingen, 1993, nr. 3, 169-175.

 

VAN MOLLE, L. en GUBIN, E., Vrouw en politiek in België, Tielt, 1998, 412.

 

VAN ROY, L., Brieven aan een Kardinaal. Bijdrage tot de studie van de na-oorlogse periode, Wielsbeke, 1994, 272.

 

VELLE, K., Algemeen Rijksarchief. Zoekwijzer Gevangenisarchieven, Rijksarchief Beveren-Waas, 1999, 4.

 

VERBEKE, G., Het arrondissement Roeselare-Tielt. Waffen-SS Vlaams Legioen Sturmbrigade Langemarck, Kortrijk, 1995, 207.

 

VERBEKE, G., Roeselare ‘40-’44. Verzet, bezetting en bevrijding, Tielt, 1992, 158.

 

VERHOEYEN, E., België bezet 1940-1944. Een synthese, Brussel, 1993, 456.

 

VERHOEYEN, E., (e.a.), België in de Tweede Wereldoorlog. Het minste kwaad. Deel 9, Kapellen, 1990, 124.

 

VERHOLLE, R., “De Eerste Wereldoorlog, breuk met het verleden.”, 351-370 ; “De Tweede Wereldoorlog, 423-436, In : LERMYTE, J.-M., (red.), Geschiedenis van Izegem, Izegem, 1985.

 

VERSCHAEVE, H., “Gender langs criminologische etappes : op weg naar een construerende categorie ?”, In : Verslagen van het RUG-centrum voor genderstudies, 2000, nr. 9, 79-99.

 

VERSCHAEVE, H., “‘Over verkennen, herkennen en erkennen’. Feministische perspectieven en criminologie.” , In : Panopticon, nov. / dec. 1999, nr. 6, 542-562.

 

VERSTRAETE, P.-J., Odiel Spruytte. Een priesterleven in dienst van het Vlaams nationalisme, Antwerpen, 1990, 382.

 

VERSTRAETE, P.-J., Uit het oorlogsdagboek van Hendrik Jozef Demoen, Kortrijk, 1993, 120.

 

VIRGILI, F., Tontes et tondues à travers le presse de la libération, Paris, 1992.

 

VIRGILI, F., “Les tontes de la libération en France.”, In : ROUQUET, F. en VOLDMAN, D., Identités féminines et violendes politiques (1936-1946), Paris, 1995,

 

Vlaamse Raad, Werkgroep belast met het opmaken van een inventaris van de sociale en menselijke gevolgen voor de slachtoffers van de oorlog, met name ook van de Spaanse burgeroorlog en voor de getroffenen van de repressie- en epuratiewetgeving, Brussel, 1984, 221.

 

VOS, L., “The extreme right in post war Belgium : from nostalgia to building for the future.”, In : LARSEN, S.V., (ed.), Modern Europe after Fascism 1943-1980s, social science monographs Boulder, New York, 1998.

 

WAETERLOOS, V., “Vrouwen tijdens de repressie.”, In : Kultuurleven, Maandblad voor Kultuur en Samenleving, 1982, nr. 4, 316-325.

 

WILS, L., “De illegale interneringen tijdens de repressie.”, In : Wetenschappelijke Tijdingen, 1991, nr.1, 55-63.

 

WILS, L., “Overcollaboratie en repressie.”, In : Wetenschappelijke Tijdingen, 1993, nr. 3, 162-175.

 

WILS, L., Van Clovis tot Happart : de lange weg van de naties in de Lage Landen, Leuven, 1995, 306.

 

WINTERSON, J., De passie, Amsterdam, 1995, 68.

 

WITTE, E., (e.a.), Politieke Geschiedenis van België van 1830 tot heden, Antwerpen, 1990, 416.

 

YUVAL-DAVIS, N., Gender and Nation, London, 1998, 157.

 

 

Audio-visueel

 

’T HOF VAN COMMERCE, “Izzegem”, Uit : En in Izzegem. (CD), Gent, Kinky Star Records, 1998.

 


 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

ATM    Archief Ten Mandere

DeVlag   Duits-Vlaamse Arbeidsgemeenschap

DM /ZB   Dietse Militie / Zwarte Brigade

DMS    Dietse Meisjesscharen

DRK    Deutsches Rotes Kreuz

GFP    Geheime Feld Polizei

KGB    Archief Kabinet Gouverneur Brugge*

KLV    Kinderlandverschickung

MV     Militärverwaltung für Belgien und Nordfrankreich

NAS    Nationale Arbeiderssyndicaten

NSJV    Nationaal Socialistische Jeugd in Vlaanderen

OT     Organisation Todt

PAB    Provinciaal Archief Brugge*

PV     Procesverbaal

RA-BW   Algemeen Rijksarchief Beveren Waas*

SAI     Stadsarchief Izegem*

SAR    Stadsarchief Roeselare*

SBK    Stadsbibliotheek Kortrijk*

SOMA      Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

UHGA    Unie van Hand –en Geestesarbeiders

VAVV    Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen

Verdinaso  Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen

VNV    Vlaams Nationaal Verbond

VNVV   Vlaams Nationaal Vrouwen Verbond

VOS    Verbond van Vlaamse Oud-Strijders

VTB    Vlaamse Toeristenbond

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

* eigen afkorting

 

[1022] Deze personen werden niet rechtstreeks getroffen door de repressie of werden dat wel, maar dan betrof het een mannelijke getuige.

[1023] Dit zijn allemaal dossiers van mannen

[1024] De herkomst en de aard van de bron mag ik niet kenbaar maken.