Individualiseringstendensen op het spoor. Een onderzoek naar waardeverandering m.b.t. het gezin aan de hand van de EVS-data. (Leen Vandecasteele)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Een thesis schrijven doe je niet alleen. Vele helpende handen maken het werk lichter. Graag wil ik hier dan ook enkele mensen bedanken.

In de eerste plaats gaat een woord van dank naar mijn promotor, Prof. J. Billiet voor het begeleiden van dit werk. De stukken tekst werden grondig nagelezen en de deur stond altijd open. Zijn opmerkingen en tips hebben het werk mede gemaakt tot wat het geworden is.

Mijn verslaggever, Prof. J. Berghman wil ik bedanken voor de tijd geïnvesteerd in het lezen van dit werk.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Jerry Welckenhuysen, een crack in de statistiek en methodologie. Hij maakte altijd tijd om te helpen zoeken naar de juiste methode. Bedankt voor alle tijd en moeite voor het beantwoorden van mijn vele vragen.

Ook Dhr. R. Descheemaecker wil ik bedanken voor het nalezen van de verhandeling op grammaticale en spellingsfouten.

Tenslotte gaat ook een dankwoordje naar alle mensen om mij heen. Mijn ouders en broer voor aanmoedigingen bij de studie en computerkundige hulp. Mijn vrienden, kotgenoten en medestudenten. Jullie maakten mijn verblijf in Leuven tot wat het is geweest… ik zal het niet vergeten.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende