De kracht van de middencategorie in de WTO. Een analyse van de rol en het beleid van India als opkomend ontwikkelingsland. (Karoline Van den Brande)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Heel mijn leven al ben ik gebeten door het wel en wee van ontwikkelingslanden, maar vier jaar geleden zette ik mijn zinnen op één bepaald ontwikkelingsland: India. Geprikkeld door de verhalen die ik te horen kreeg van Sarah en Suresh Kumar en door de gebeurtenissen in Cancún op het moment dat ik mijn thesisonderwerp moest kiezen, werd het voor mij duidelijk dat ik het laatste anderhalf jaar van mijn opleiding als politieke wetenschapper wou invullen met het schrijven van een thesis over dit steeds belangrijker wordende ontwikkelingsland.

            Mijn interesse voor de politieke economie bracht me bij Prof. Dr. Bart Kerremans. Op basis van wat ik hem vertelde, hielp hij me uiteindelijk voor dit thesisonderwerp te kiezen. Daarom wil ik eerst en vooral een dankwoord richten aan mijn promotor Prof. Dr. Bart Kerremans die me de hele weg heeft bijgestaan, vanaf de formulering van mijn thesisonderwerp tot het nalezen van al de hoofdstukken die ik binnenbracht, ondanks het tijdsgebrek waar hij zelfs soms mee kampte. Zijn enthousiasme en inzicht hebben ervoor gezorgd dat ik steeds met veel plezier verder werkte aan mijn verhandeling en dat ik nooit de moed heb laten zakken.

            Vervolgens wil ik ook mijn vriend, Karel, bedanken dankzij wie ik in contact kwam met de Indische cultuur en dankzij wie mijn interesse voor India werd opgewekt. De hele periode was hij steeds bereid te luisteren naar mijn eindeloze thesisverhalen en ook wanneer hij voor enkele maanden naar het buitenland trok, bleef hij een luisterend oor voor wat ik te vertellen had. De interesse die ik bij hem had opgewekt over mijn thesis, leidde er uiteindelijk toe dat hij elk hoofdstuk met plezier nalas en met een kritische blik verbeterde. 

            Ook mijn vrienden verdienen een plaatsje in dit voorwoord. Zij luisterden steeds geïnteresseerd naar wat ik hen te vertellen had over mijn thesis en bezorgden me de nodige steun om steeds verder te werken. Bij deze wil ik nog mijn kotgenootjes bedanken die me te pas en te onpas de nodige ontspanning kwamen brengen.

            Tenslotte wil ik nog een speciaal woordje van dank richten tot mijn ouders en mijn zus die op het einde de laatste loodjes minder zwaar hebben doen wegen. Samen hebben ze alle middelen ingezet om deze hele verhandeling op taalkundig vlak tot een goed einde te brengen. Bedankt allemaal.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende