De Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië. Leden en Bevoegdheden (1627-1665). (Annelies Vanhaelst)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord.

 

            Deze verhandeling zou nooit tot stand zijn gekomen indien ik niet dermate gepassioneerd was door reizen. Hierdoor belande ik als erasmusstudente een kleine twee jaar geleden in een aangename provinciehoofdstad in Spanje. Ik had er de kans het onderzoek van René Vermeir verder te zetten en belandde zo in het eeuwenoude archief van Simancas.

 

Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar mijn promotor, René Vermeir, die me altijd met raad en daad bijstond. Ook het personeel van het Archivo General de Simancas, met in het bijzonder Isabel Aguirre Landa, en van het Algemeen Rijksarchief te Brussel ben ik erkentelijk.

            Verder ben ik ook alle familieleden en vrienden die in betrekking tot mijn licentiaatverhandeling een bijdrage, op welke manier dan ook, geleverd hebben, enorm dankbaar. In alle bijzonderheid betuig ik mijn erkentelijkheid aan mijn ouders, Kristof Peeters, Nele Gyselinck, Ciska Vanhaelst, Amalía Risueño de Benito en Renate Winter.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende