De Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië. Leden en Bevoegdheden (1627-1665). (Annelies Vanhaelst)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bronnen en literatuur.

 

A. Bronnen in handschrift.

 

Brussel, Algemeen Rijksarchief.

Admiraliteitsraad.

Personeelslijst.T94 - 79

Vacatures.T94 - 120 en 123, 124

Lonen.T94 - 125

Briefwisseling. T94 - 246

 

Ambassade in Den Haag.

 

Correspondentie tussen Esteban de Gamarra met zijn secretaris Vincent Richard en de baron van Watteville.

 

T91 - 725.112
 

Familie Brouchoven.

 

Privé-archief familie Brouchoven.

T124 - 3 en T 109 - 109
Testament Jan Baptiste Brouchoven.

T059/02 - 102
 

Grote Raad van Mechelen.

 

Personeelslijst.

T107 - 1 en 140m
 

Microfilms.

 

Secretarías Provinciales.

I 253 - 159415 (leg. 2465)
 

Raad van Financiën.

Lonen.I103 - 251

 

Raad van State.

Personeelslijst.I112 - 26

Benoemingen. I112 - 27 en 28

Lonen.I112 - 32

Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië.I112 - 195

Benoeming officiers.I112 - 1552

Verheffingen in de adel. T109 - 886

 

Rekenkamer.

Register van wedden en pensioenen. I257 - 46010 tot 46015.

 

Secretarie van State en Oorlog.

Briefwisseling. T100 - 137 en 305

 

Briefwisseling tussen de gouverneur - generaal Infant don Ferdinand en de markies van Velada.

 

T100 - 374 tot 375 en 377 tot 378

 

Briefwisseling tussen de gouverneur - generaal Infant don Ferdinand en de markies van Leganés.

 

T100 - 456 tot 459
Briefwisseling tussen de gouverneur-generaal Johan van Oostenrijk en Filips IV.

 

T100 - 261 tot 264
Briefwisseling tussen de gouverneur - generaal Leopold-Willem en Filips IV.

 

T100 - 238 tot 260
Briefwisseling tussen de gouverneur - generaal markies van Caracena en Filips IV.

 

T100 - 265 tot 277
 

Verscheidene handschriften.

Kanseliers en raadsheren van de Raad van Brabant.I115 - 1619 en 1763

Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië.I115 - 3304

 

Handschriftenverzameling.

 

DE WYNANTS (P.M.). Histoire du conseil suprême d’État étably pour les affaires des Pays Bas près de la personne royale de Sa Majesté. (Handschrift uit het begin van de achttiende eeuw)

 

 

1601
 

Gent, Rijksarchief.

Raad van Vlaanderen.

Luitenant-civil van de indaginghe van Gent.2397, 24075 en 24596

 

Gent, universiteit, Handschriftenleeszaal.

Rekenkamer Rijsel.

Register van wedden en pensioenen.2951

 

Simancas, Archivo General.

Secretaría de Estado, Flandes. 2041 tot 2104

 

Secretarías Provinciales. 2433 tot 2466, 2469, 2470, 2474, 2475, 2477, 2479, 2485, 2493, 2495

 

Consejo Privado.1562

 

 

B. Gedrukte bronnen.

 

LEFÈVRE (J.). Documents concernant le recrutement de la haute Magistrature dans les Pays-Bas, sous le régime espagnol, (1555-1700). Brussel, 1975.

LONCHAY (H.), CUVELIER (J.) en LEFÈVRE (J.). Correspondance de la Cour d’Espagne sur les affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle, II en IV. Brussel, 1933.

 

 

C. Literatuur.

 

ALEXANDRE (P.). Histoire du Conseil Privé dans les anciens Pays-Bas. Brussel, 1895.

ARRIETA ALBERDI (J.). El consejo supremo de la Corona de Aragón, (1494-1707). Zaragoza, 1994.

BARRIOS (F.). El Consejo de Estado de la Monarquía Española, 1521-1812. Madrid, 1984.

ID. Los reales consejos. El gobierno central de la Monarquía en los escritores sobre Madrid del siglo XVII. Madrid, 1988.

BOLSÉE (J.). Inventaire des archives des conseils et siéges d’amirauté. Brussel, 1932.

BRANTS (V.). Solre (Jean de Croy, second comte De). In: Biographie Nationale de Belgique, XXIII. Brussel, 1921-1924, pp.121-126.

BRITZ. Asseliers (Robert d’ ou van). In: Biographie Nationale de Belgique, I. Brussel, 1866, pp. 503-505.

BROUCKAERT (J.). Aartshertog Leopold-Willem: Een focus op de eerste regeringsjaren in de Spaanse Nederlanden (1647-1652). Gent (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2000.

BRUNEEL (C.). De Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden (1585-1780). In: Blom (J.C.H.), Lambert (E.), e.a. Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn, 1993, pp. 181-218.

CEYSSENS (L.). La première bulle contre Jansenius: sources relatives a son histoire (1644-1653), I. Brussel-Rome, 1961.

ID. Het theologisch denken en het jansenisme, 1640-1730. In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, VIII. Haarlem, 1979, pp. 418-426.

ID. Jansénisme et anti-jansénisme en Belgique au XVIIe siècle. In: Jansenistica Minora, III. Mechelen, 1957, pp. 143-184.

ID. Sources espagnoles relatives a la publication de la bulle ‘In eminenti’ en Belgique. In: Jansenistica Minora, V. Mechelen, 1959, pp. 201-243.

CUVELIER (J.). Roose (Pierre). In: Biographie Nationale de Belgique, XX. Brussel, 1866, pp. 48-78.

DE LA PLAZA BORES (A.). Guía del investigador. Archivo General de Simancas. Madrid, 1980.

DELPLANCHE (R.). Un légiste anversois au service de l’Espagne, Pierre Roose, Chef-Président du Conseil-Privé des Pays-Bas (1586-1673). Brussel, 1945.

DELECOURT (J.). Fierlant (Simon De). In: Biographie Nationale de Belgique, VII. Brussel, 1880, pp. 56-60.

DE LUXAN MELENDEZ (S.). La revolución de 1640 en Portugal, sus fundamentos sociales y sus caracteres nacionales. El Consejo de Portugal. Madrid (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1988.

DE RYCKMAN DE BETZ en DE JONGHE D’ARDOYE. Armorial et biographies des chanceliers et conseillers de Brabant. Hombeek, 1956-1957.

DE SCHEPPER (H.). Regeringsbeslissingen in bestuurszaken, 16de-17de eeuw: De benoeming van hoge magistraten en ambtenaren, ± 1550 - ± 1650. In: GILISSEN (J.) en DE SCHEPPER (H.). Besluitvorming, vroeger en nu. Brussel, 1975, pp. 71-104.

DE SCHEPPER (H.) en JANSSENS (P.). De overheidsstructuren in de Koninklijke Nederlanden, 1580-1700. In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, V. Haarlem, 1980, pp. 388-405.

DE SCHRIJVER (R.). Jan van Brouckhoven, graaf van Bergeyck 1644-1725. Een halve eeuw staatkunde in de Spaanse Nederlanden en in Europa. Brussel, 1965.

DE TRUCHIS DE VARENNE (A.). Un diplomate franc-comtois au XVII siècle: Antoine Brun (1599-1653). Besançon, 1932.

DOGAER (G.). De rol van Leo-Jan de Pape in het kader van de centrale instellingen (1610-1685). Leuven (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1954-1955.

DUERLOO (L.). “Seer groote ongheregeltheden … aengaende de titulen” Evalutatie van de rol en het belang van het heraldisch proces. In: De adel in het hertogdom Brabant. Brussel, 1985, pp. 89-110.

DUGGAN (C.). A Concise History of Italy. Cambridge, 1994.

ELLIOT (J.H.). Spain and its world, 1500-1700. Londen, 1989.

ESCUDERO (J.A.). Administración y Estado en la España moderna. Valladolid, 1999, pp. 125-134.

FOPPENS (J.-F.). Histoire du Conseil de Flandre. Brussel, 1997.

GAILLARD (A.). Le conseil de Brabant: histoire, organisation, procédure. Brussel, 1898-1920.

GARCIA RIBOT (L.). Poder, Estado Moderno y Relaciones Internacionales. Valladolid (Cursus gegeven aan de universiteit van Valladolid, 2000-2001).

GIARDINA (C.). Il Supremo consiglio d’Italia. Palermo, 1934.

Goemans (L.). Male (Aurèle-Augustin Van). In: Biographie Nationale de Belgique, XIII. Brussel, 1894-1895, pp. 226-227.

GONZÁLEZ GARCÍA (P.) e.a. Archivo General de Indias. Madrid, 1995.

HEARDER (H.). Italy, a short history. Cambridge, 1991.

JANSSENS (P.). De evolutie van de Belgische adel sinds de late Middeleeuwen. Brussel, 1998.

ID. De Spaanse ambassade in Den Haag onder Esteban de Gamarra van 1654 tot aan de Vrede van de Pyreneeën. Leuven (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1966.

ID. De Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden (1585-1780). In: Blom (J.C.H.), Lambert (E.), e.a. Geschiedenis van de Nederlanden. Baarn, 2001, pp. 178-221.

ID. Les charges anoblissantes dans les conseils des Pays-Bas espagnols et autrichiens. In: Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber Amicorum Prof. M. Baelde. Gent, 1993, pp. 225-239.

JANSSENS (P.) en VERMEIR (R.). Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië te Madrid (1588-1598, 1627-1702). In: AERTS (E.), BAELDE (M.), COPPENS (H.), e.a.. De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795). Brussel, 1994, pp 97-108.

KAMEN (H.). Philip of Spain. New Haven - Londen, 1997.

LYNCH (J.). The Hispanic World in Crisis and Change, 1598-1700. Oxford, 1992.

MELKENBEECK (J.). Heraldiek of wapenkunde. In: Heemkundige Reeks, II. Ieper, 1949.

PIETSCHMANN (H.). Les Indes de Castille. In: Le premier âge de l’État en Espagne (1450-1700). Parijs, 1989, pp. 147-188.

PIOT (C.). Brouchoven (Jean Baptiste De). In: Biographie Nationale de Belgique, III. Brussel, 1870, pp. 96-99.

ID. Coxie (Albert De). In: Biographie Nationale de Belgique, IV. Brussel, 1872, p. 455.

PRIMS (F.). Jan de Gaverelles, een figuur uit de katholieke renaissance (1579-1645). In: Mededeelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone kunsten, van België. Klasse der Letteren, VIII, Brussel, 1946, pp. 5-20.

PROOST (J.) Inventaire ou table alphabétique et analytique des noms de personnes contenues dans les registres aux gages et pensions des chambres de comptes. Brussel, 1890.

RABASCO VALDÉS (J.M.). El Real y Supremo Consejo de Flandes y de Borgoña (1419-1702). Granada (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1978.

REQUETTE (E.). Le gourvernement du Marquis de Caracena dans les Pays-Bas espagnols, 1659-1664. Leuven (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1940.

REUSENS (E.), WILS (J.) en SCHILLINGS (A.). Matricule de l’université de Louvain. V, z.p., 1903-1919.

RIVERO RODRÍGUEZ (M.). Felipe II y el Gobierno de Italia. Madrid, 1998.

ROEGIERS (J.) Kerk en Staat in de Oostenrijkse Nederlanden. In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden. IX, Haarlem, 1980, pp. 361-378.

SÁNCHEZ (D.). El deber de consejo en el estado moderno. Las juntas “ad hoc” en España (1471-1665). Madrid, 1993.

SCHÄFER (E.). El Consejo Real y Supremo de las Indias, Sevilla, 1935-1947. Sevilla, 1935-1647.

S.N. Dávila (Antonio Sancho). In: Enciclopedia Universal Ilustrada, Europea - Americana, XVII. Barcelona, 1927, pp. 1125-1126.

S.N. Guzmán (Diego Felipe De). In: Enciclopedia Universal Ilustrada, Europea - Americana, XXVII. Barcelona, 1927, p. 401.

S.N. Spínola (Felipe). In: Enciclopedia Universal Ilustrada, Europea - Americana, XLVII. Barcelona, 1927, p. 836.

THIELEMANS (M.R.), PETIT (R.) en BOUMANS (R.). Inventaire des archives du Conseil d’État. Brussel, 1954.

VAN HEMELRYCK (F.). Inleiding. In: De adel in het hertogdom Brabant. Brussel, 1985, pp. 5-8.

VAN UYTEN (R.). De Brabantse adel als politieke en sociale groep tijdens de late middeleeuwen. In: De adel in het hertogdom Brabant. Brussel, 1985, pp. 75-88.

VAN HOUTTE (H.). Un colbert Belge. Jean de Brouckhoven, comte de Bergeyck (1644-1725). In: Mélanges Godefroid Kurth. Luik, 1908, pp. 343-354.

VERMEIR (R.). De Hoge Raad voor de Nederlanden en Bourgondië onder Filips II (1588-1598). Gent (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1990.

ID. In staat van oorlog, Filips IV en de Zuidelijke Nederlanden, 1629-1648. Maastricht, 2001.

ID. Spanje en de Zuidelijke Nederlanden tijdens de landvoogdij van Isabella, Aytona en de kardinaal-infant, 1629-1641. Gent (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1998.

VYNCKT (V.L.v.d.). Histoire conseil de Flandre, Biographie et armoiries, II, z.d..

WYMANS (G.). Inventaire des archives des ducs de Croÿ. Brussel, 1977.

 

 

Lijst van afkortingen.

 

AGS: Archivo General de Simancas

AH: Ambassade in Den Haag

ARA: Algemeen Rijksarchief

AR: Admiraliteitsraad

Aud.: Audiëntie

CE: Conseil d’État - Raad van State

CF: Conseil des Finances - Raad van Financiën

CPE: Conseil Privé Espagnol - Geheime Spaanse Raad

E.: Estado

GRM: Grote Raad van Mechelen

GUB: Gentse Universiteitbibliotheek

leg.: legajo

MD: Manuscrits Divers - Verscheidene Handschriften

RAG: Rijksarchief Gent

RK: Rekenkamer

RKR: Rekenkamer Rijsel

RV: Raad van Vlaanderen

SEG: Secrétairerie d’État et de Guerre - Secretarie van State en Oorlog

SP: Secretarías Provinciales

 

 

Verklarende woordenlijst.

 

Consejo de Castilla: de belangrijkste territoriale raad, bezat de hoogste bestuurlijke en gerechtelijke macht in het koninkrijk Castilië, synoniem van Consejo Real.

Consejo de Estado: het hoogste regeringsorgaan in de Spaanse monarchie, de kroonraad van de Spaanse koning.

Consejo de las Órdenes: beheerde het patrimonium van de drie Castiliaanse ridderordes - Santiago, Calatrava en Alcántara - en controleerde de persoonlijke achtergrond van elke ridder in wording vooraleer de adelbrief overhandigd werd.

Consejo Real: de belangrijkste territoriale raad, bezat de hoogste bestuurlijke en gerechtelijke macht in het koninkrijk Castilië, synoniem van Consejo de Castilla.

consulta: consult, schriftelijk verslag van een raadszitting; advies van een instelling aan de vorst of de landvoogd.

Ejército de Flandes: het Spaanse leger in de Nederlanden.

Grande: hoogste eretitel die de Spaanse koning aan een edelman kon toekennen.

hábito: lidmaatschap van één van de drie Castillaanse ridderordes (Santiago, Calatrava en Alcántara).

junta: commissie ad hoc voor de afhandeling van een welomschreven probleem, maar kon ook een permanente vorm aannemen.

letrado: jurist, rechtsgeleerde.

maestro de campo: aanvoerder van een regiment in het Ejército de Flandes, bestaande uit 10 à 12 compagnieën, die elk 100 à 300 soldaten telden.

privado: gunsteling van de Spaanse koning, eerste minister, synoniem van valido.

valido: gunsteling van de Spaanse koning, eerste minister, synoniem van privado.

virrey: onderkoning, vertegenwoordiger van de Spaanse vorst in een kolonie of ander geannexeerd gebied.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende