Georganiseerde misdaad in Zuid-Oost-Vlaanderen 1831-1867. (Thomas Schepens).

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

De voltooiing van een studie roept altijd een aantal herinneringen op.  Tussen aanvang en afsluiting van een historisch onderzoek worden immers tal van ervaringen opgedaan en contacten gelegd, waaraan men zo maar niet kan voorbijgaan.  Daaraan terugdenken betekent zo veel als toegeven dat een individueel historisch werk niet langer te realiseren is.

Omdat een opsomming van namen toch hoogst onvolledig zou zijn, werd daaraan liever verzaakt.  Enkele mensen moeten wij nochtans vermelden omdat zonder hun inbreng deze studie nooit gerealiseerd zou zijn.  Heel in het bijzonder geldt dit voor promotor Prof. Dr. G. Deneckere die ons gecontroleerd vrij liet tijdens het onderzoek maar ons steeds een leidende hand aanreikte.  Daarnaast zijn er de talrijke professoren en assistenten die ons in de loop van de opleiding geschiedenis een kritische geest hebben aangemeten.

Bijzonder erkentelijk zijn we bovendien tegenover de heer Roland De Groote, bibliothecaris aan de R.U.G., die het gewicht van de administratieve bureaucratie op zijn schouders nam.  Ook de andere personeelsleden van de archieven, instellingen en bibliotheken die we bezochten mogen niet worden vergeten.

Ten slotte een bijzonder woord van dank aan hen die als anonieme theaterregisseurs een bemiddelende rol hebben gespeeld in de tot standkoming van dit werk.  Hun namen moeten niet worden vermeld want de toeschouwer zou hen vanuit de coulissen kunnen zien.

 

T.S.

Zottegem, mei 2000.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende