Tijd-ruimtegeografie van alleenstaande moeders in de rand van Gent. (Lieve Coorevits)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Als eerste wil ik Prof. Dr. H. Meert danken die mij de kans heeft gegeven dit onderwerp uit te diepen. Hij leidde dit eindwerk in goede banen en ik kon er gedurende het voorbije jaar altijd terecht. Ook Dr. K. Peleman wil ik bedanken. Zij zette mij op weg en heeft me, hoewel haar tijd dit jaar beperkt was, nuttige tips gegeven. Ik dank hierbij ook alle andere mensen van het ISEG die op de een of andere manier tot deze eindverhandeling hebben bijgedragen.

 

Dank aan de medewerkers van Kind en Gezin regiohuis Deinze, het OCMW Kruishoutem en Liesbet Glorieux van Chiro Klimop Bottelare voor de medewerking, op welke manier ook, aan dit onderzoek. Een speciale dank aan Mevr. G. Demeter, die enkele uren verhaal en enkele boeken tot mijn beschikking stelde.

 

Alle jaargenoten, andere geografiestudenten, vrienden, Valentine, Leen en Maarten zitten doorheen dit verhaal verweven. Bij hen was het mogelijk energie op te doen om er weer tegen aan te gaan. Ook aan mijn zus, broer en inwonende pepe een dankjewel: voor het enthousiaste onthaal in het weekend en de humor die alles zoveel aangenamer maakte. Ik wil zeker ook mijn ouders bedanken. Zij maakten het voor mij mogelijk deze studies aan te vatten en volgden me met de nodige interesse.

 

Een heel speciale dank richt ik tot de alleenstaande moeders en andere moeders die ik mocht interviewen. Zij brachten dit eindwerk tot stand!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende