De leden van de Geheime Raad der Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van de aartshertogen en Filips IV, 1609-1653. Een prosopografische studie. (Björn Volckaert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bronnen en literatuur

 

A. BRONNEN IN HANDSCHRIFT.

 

BRUSSEL, ALGEMEEN RIJKSARCHIEF.

 

Audiëntie.

- Eden van leden en secretarissen van de collaterale raden (1555-1745): T109, nr. 811

- Commissiebrieven voor de voorzitters en raadsheren van de Geheime Raad (1531-1740): T109, nr. 1293

- Commissiebrieven, onder meer van de Raadsheren van State (16e-18e eeuw): T109, nr. 2708

 

Geheime Raad – Oostenrijkse periode (registers).

- Distribution des dossiers de procédure aux Conseillers

      · 6 juli 1611 – 13 jan 1626, T099, nr. 666

· 1 april 1626 – 23 mei 1643, T099, nr. 667

· 14 juli 1643 – 21 juni 1660, T099, nr. 668

· 10 jan 1662 – 23 aug 1701, T099, nr. 669

- Cahiers Hellin. Histoire du Conseil Privé, liste de ses membres (1517-1725), nr. T099, nr. 765 en 766

- Tableau historique du Conseil Privé (Généalogies), T099, nr. 768

 

Grote Raad van Mechelen

- Personeelslijst, T107, nr. 1

- Liste des maîtres aux requêtes de l’Hotel de Sa Majesté et Conseillers en son Grand Conseil, T107, nr. 140m

 

Raad van State

- Jaarlijkse lijst van de leden van de Raad van State, 1530-1652, 1672, I 112, nr. 26

- Benoemingen van de raadsheren, 1658-1695 en 1719-1794, I 112, nr. 27

- Wedden en vergoedingen van de raadsheren en secretarissen, 1658-1695 en 1719-1724, I 112, nr. 32

 

Rekenkamer

- Registers van wedden en pensioenen betaald op de “Algemene Ontvangsten”.

· 1579 – 1610, I 257, nr. 46010

· 1624 – 1640/41, I 257, nr. 46011

· 1640 – 1650, I 257, nr. 46012

· 1651 – 1659/60, I 257, nr. 46013

· 1660 – 1671, I 257, nr. 46014

· 1672 – 1680, I 257, nr. 46015

 

BRUSSEL, STADSARCHIEF

- Papiers intéressant de la famille de Roose de Bouchoute, I, «Liste des Magistrats», nr. 66, lias 470

GENT, UGent, HANDSCHRIFTENLEESZAAL

- Conseil d’Etat et de Finances, liste de ses fonctionnaires, 1550-1656, Fonds Vliegende Bladeren, reeks IV, C25

 

B. GEDRUKTE BRONNEN

 

SCHILLINGS (A.), Matricule de l’université de Louvain, Brussel, Paleis der Academiën,

 1962.

 

C. LITERATUUR

 

1) ARCHIEFTOEGANGEN EN BIBLIOGRAFIEËN

2) SECUNDAIRE LITERATUUR

home lijst scripties inhoud vorige volgende