De sociaal-economische betekenis van de abdijhoeven en hun pachters in de heerlijkheid Essen-Kalmthout (17e - 18e eeuw). (Dries Kools)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. onuitgegeven bronnen

 

A. Abdijarchief Tongerlo (AAT)

 

- Sectie II: Registers

 

nr. 242: receptura Kalmthout en Essen, Roosendaal en Klein-Zundert, 1687-1728.

 

nr. 243: receptura Kalmthout en Essen, Roosendaal en Klein-Zundert, 1728-1750.

 

nr. 244: receptura Kalmthout en Essen, Roosendaal en Klein-Zundert, 1750-1780.

 

nr. 245: receptura Kalmthout en Essen, Roosendaal en Klein-Zundert, 1780.

 

nr. 288: pachtvoorwaarden der hoeven van de abdij van Tongerlo, 17de eeuw.

 

nr. 289: losse pachtcontracten (1528-1797).

 

nr. 292: fines culturam (1510).

 

nr. 598: ontvangstboek van de provisor voor Oostenrijks Brabant (1780).

 

- Sectie III: Figuratieve kaarten en plans

 

Kleine Kaartenboek, nr. 37 - 43.

 

- Sectie IV: Losse bundels

 

bundel 8, nr. 110: afzonderlijke jaarrekeningen voor Kalmthout (1762-1763).

 

 nr. 112: afzonderlijke jaarrekeningen voor Kalmthout (1768-1769).

 

 nr. 116: afzonderlijke jaarrekeningen voor Kalmthout (1774-1775).

 

bundel 24/2, nr. 100: beschrijving van de hoeven en gronden van de abdij (1728).

 

 nr. 111: taxatie van goederen (1700).

 

bundel 25/1, nr. 4: goederenstaat 1662.

 

 nr. 6: goederenstaat 1695.

 

 nr. 7: goederenstaat 1723.

 

 nr. 8: goederenstaat 1745.

 

 nr. 13: goederenstaat 1780.

 

bundel 25/2, nr. 20: goederenstaat 1787.

 

 nr. 21: goederenstaat 1795.

 

bundel 309, nr. 269: eedaflegging en benoeming Jan Dingeman Buysen (1751).

 

 

bundel 310, nr. 386/1: uitpanding hoeve Nieuwmoer (1668).

 

 nr. 386/3: uitpanding hoeve Nieuwmoer (1668).

 

 nr.390: uitpanding hoeve Oude Pastorij (1697).

 

 nr. 395/3: uitpanding hoeve Het Hof (1737).

 

bundel 312/1, nr. 446: inbeslagname hoeve In ’t Achterbroek (1688).

 

 nr. 447/1a: uitpanding hoeve In ’t Achterbroek (1732).

 

bundel 312/2, nr. 455/1: aanvraag voor de bouw van een molen te Kalmthout (1610).

 

bundel 313, nr. 498/2: verpachting van de tienden te Essen (1681).

 

 nr. 502/2: verpachting van de tienden te Kalmthout (1693).

 

 nr. 503: verpachting van de tienden te Kalmthout (1709).

 

 nr. 504/1: verpachting van de tienden te Kalmthout (1692).

 

bundel 314, nr. 508/1: verpachting van de tienden te Kalmthout (1731).

 

bundel 317, nr. 611: voorwaarden voor de uitbating van moeren.

 

bundel 319, nr. 665/4: declaratie van aantal schuiten uit moeren van Tongerlo (1620).

 

 

B. Gemeentearchief Essen (GAE)

 

- B.A. nr. A, dossier 109, statistieken van het vee

 

- B.A. 98, Hoofdgeld en beestenboek 1703-1772, f. 4+

 

 

C. Gemeentearchief Kalmthout (GAK)

 

- S.A. 3C bis, Schepenregisters 1719 – 1731, f. 8+, nr. 192.

 

- S.A. 3D bis, Schepenregisters 1713 – 1749, f. 5+, nr. 122.

 

- S.A. 3D bis, Schepenregisters 1731 – 1749, f. 10+, nr. 252.

 

- S.A. 3E, Schepenregisters 1749 – 1750, f.1-, nr. 4.

 

- S.A. 30B, Staten en inventarissen, rekeningen van sterfhuizen, wezenrekeningen 1679-1688, f. 4+, nr. 7.

 

- S.A. 30J, Staten en inventarissen, rekeningen van sterfhuizen, wezenrekeningen 1781-1790, fiche 11+, 12+, nr. 34.

 

- S.A. 33B, Verkoping van meubelen, 1701-1703, f. 4+, nr. 23.

 

 

2. Werken

 

Abbaye de Tongerlo, in: Monasticon belge. VIII.1. Province d’ Anvers, Liège, 1992,
blz. 263-375.

 

BASTIAENSEN, J., Geschiedenis van Kalmthout, s.l., 1996.

 

BOEN, D., Armoede te Calmpthout en te Esschen in de 17e eeuw, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 4 (1936), blz. 55-59.

 

BOEN, D., Bijdrage tot de geschiedenis van Tongerloo’s hoeven te Esschen-Calmpthout. II. Het Groenhof te Calmpthout, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 7 (1939), blz. 73-124.

 

BOEN, D., Calmpthout van ’t Kerkeneind naar ’t Dorp in 1728, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 4 (1936), blz. 51-54.

 

BOEN, D., De turfvaarten en de turfuitbating te Calmpthout, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 9 (1941-1942), blz. 166-175.

 

BOEN, D., De Van Dammehoeve en de Laerhoeve, in: Calmpthoutania, 6 (1953-1954),
blz. 130-134.

 

BOEN, D., Hoe Calmpthout en Esschen werden gescheiden en zelfstandige gemeenten werden, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 8 (1940), blz. 98-105.

 

BOEN, D., Over een schatting der abdijhoeven, in: Calmpthoutania, VII (1954-1955),
blz. 68-71.

 

BOEN, D., Troepenlogering in de jaren 1744-1747, in: Calmpthoutania, V (1952-1953),
blz. 99-103.

 

CLAESSENS, P., Abbayes et prieurés de l’ordre de Prémontré dans l’ancienne Belgique, in: Précis historique, 34 (1885), blz. 449-464, 516-536.

 

CORTHOUTS, J., Inventaris van de handschriften in het abdijarchief te Tongerlo (Bibliotheca Analectorum Praemonstratensium), 17 (1987).

 

COTTINEAU, L.H., Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, Macon, 1939.

 

DAELEMANS, F., Pachten en welvaart op het platteland van Belgisch Brabant
(15e – 18e eeuw), in: Afdeling Agrarische Geschiedenis Bijdragen, 28 (1986), blz. 165-183.

 

DE GROODT, R., De Molens van Calmpthout en Esschen, in: Oudheid en kunst, XX (1929), blz. 16-21.

 

DEJONGH, G., Goederen en beheer van de abdij van Tongerlo in de achttiende eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Leuven, 1991.

 

DE SCHEPPER, G., Marie Thérèse et Joseph II. Leur politique à l’égard des maisons religieuses dans les Pays-Bas, in: Revue d’histoire ecclésiastique, XXXV (1939),
blz. 509- 529.

 

DE WACHTER, L., Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten, Antwerpen, 1943.

 

DE WEVER, F., Pachtprijzen in Vlaanderen en Brabant in de 18e eeuw. Bijdrage tot de konjunctuurstudie, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 85 (1972), blz. 180-204.

 

ERENS, A., De abdijen, in: LEURS, S., ed., Steden en landschappen. I. De Kempen, Antwerpen, s.d., blz. 34-38.

 

ERENS, A., De turfuitbating der abdij Tongerloo, in: Bijdragen tot de Geschiedenis,
15 (1923), blz. 602-615.

 

ERENS, A., Het uitbatingsstelsel der abdij Tongerloo in middeleeuwen en moderne tijden, in: Oudheid en Kunst, XIII (1922), blz. 25-42.

 

GENICOT, L., Vingt ans de recherche historique en Belgique, 1969-1988, Bruxelles, 1990.

 

GERITS, T.J., Abdijen en Landbouw. Cisterciënzers en Premonstratenzers in de Zuidelijke Nederlanden, in: Ons Heem, 27 (1973), blz. 209-218.

 

GERITS, T.J., De hoeven van de Kempische Witherenabdijen, in: Ons Heem, 27 (1973),
blz. 219-235.

 

GERITS, T.J., Figuratieve kaarten. Een spiegel van de kloosterdomeinen, in: Ons Heem,
27 (1973), blz. 243-250.

 

GOOSSENAERTS, J., Achterbroek, in: De Spycker, 12 (1955), blz. 110-144.

 

GOOSSENAERTS, J., De taal van en om het landbouwbedrijf in het Noordwesten van de Kempen. Een taal-, vak-, geschied-, heem- en volkskundige bijdrage tot de Nederlandse woordenschat, Gent, 1956-1958.

 

GOOSSENAERTS, J., Van ’t Spijker te Esschen, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 1 (1933), blz. 14-33.

 

GOOSSENS, M., Een negentiende eeuws heidedorp in transformatie, Kalmthout 1835-1910. De mutatie van de activiteitsstructuur, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 67 (1984),
blz. 197-263.

 

HAVERMANS, R., De Moeruitbating en Turfnering voor onze gewesten, in de loop der voorbije eeuwen, in: De Spycker, 16 (1959), blz. 118-130.

 

HAVERMANS, R., De stichting van de paters Redemptoristen te Essen, in: Calmpthoutania, 21 (1969), blz. 33-94.

 

HAVERMANS, R., Littekens van de Veenexploitatie in onze streek, in: De Spycker,
19 (1962), blz. 99-118.

 

HEYLEN, A., Historische verhandeling over de Kempen, deszelfs gesteltenis in vroegere eeuwen en ten tyde haerer kloosters, het voordeel door deze gestichten aen den staet toegebragt enz., enz., Turnhout, 1837.

 

HOEBANX, J.-J., Note sur la déclaration des biens et revenus du clerge brabançon de 1787, in: Melanges offerts à G. Jacquemyns, Bruxelles, 1968, blz. 433-445.

 

HOPSTAKEN, J., Schouten van Roosendaal en Essen-Kalmthout, in: VAN GASTEL, L.J.P. e.a., Grenzeloos Geheugen. Aspecten van de geschiedenis van Roosendaal, Essen en Kalmthout, Roosendaal, 2000, blz. 56-69.

 

JANSEN, H.P.H., Landbouwpacht in Brabant in de 14e en 15e eeuw, Assen, 1955.

 

JANSEN, J.E. en ERENS, A., De Norbertijner abdij van Tongerloo. Achthonderdjarige werking in de Antwerpsche Kempen 1133-1933, in: Taxandria, V (1933), blz. 150-192.

 

KLEP, P.M.M., Groeidynamiek en stagnatie in een agrarisch grensgebied. De economische ontwikkeling in de Noordantwerpse Kempen en de Baronie van Breda, 1750-1850 (Bijdragen tot de geschiedenis van het zuiden van Nederland), XXVI, Tilburg, 1973.

 

KOYEN, M.H., De abdij Tongerloo onder de Fransche Omwenteling, in: De Zuiderkempen,
7 (1938), blz. 117-127.

 

KOYEN, M.H., De Abdij van Tongerlo, in: in: De glans van Prémontré. Oude kunst uit Witherenabdijen der Lage Landen, Heverlee, 1973, blz. 244, 245.

 

KOYEN, M.H., Inventaris van de Figuratieve Kaarten in het Abdijarchief van Tongerlo, in: Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore, 20 (1957), blz. 3-45.

 

KOYEN, M.H., Tongerlo door de eeuwen heen, Tongerlo, 1973.

 

KOYEN, M.H., Tongerlo en de vorming van het landschapsbeeld te Essen-Kalmthout, in: De Spycker, 29 (1972), blz. 8-20.

 

LEFEVRE, P., Les abbayes prémontrées dans les Pays-Bas autrichiens à la fin du XVIIIe siècle, in: Analecta Praemonstratensia, XXXIX (1963), blz. 267-276.

 

LEURS, S., e.a., Economische en politieke geschiedenis, in: LEURS, S., ed., Steden en landschappen. I. De Kempen, Antwerpen, s.d., blz. 21-34.

 

LINDEMANS, P., Geschiedenis van de landbouw in België, Antwerpen, 1994.

 

MEEUSEN, G., Aan wie behoort de Vroente, in: De Spycker, 13 (1956), blz. 45-59.

 

MEEUSEN, G., Algemeene toestand van Esschen en Kalmthout in 1686, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 2 (1934), blz. 41-45.

 

MEEUSEN, G., Bijdrage tot de geschiedenis van Tongerlo’s hoeven te Essen-Kalmthout. IV. De Hoef van Gielke Gommeren, in: De Spycker, 11 (1951-1954), blz. 119-129.

 

MEEUSEN, G., De Abdijmolens te Kalmthout, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 10 (1943-1950), blz. 29-83.

 

MEEUSEN, G., De abten van Tongerloo worden Grondheren van Calmpthout-Esschen-Huybergen, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 10 (1943-1950), blz. 7-28.

 

MEEUSEN, G., De Oostenrijkse Successieoorlog, 1744-1748, in: De Spycker, 19 (1962),
blz. 53-82.

 

MEEUSEN, G., De Ringelsche Hoeve, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 2 (1934), blz. 5-29.

 

MEEUSEN, G., De Spaanse Erfenisoorlog in de streek Essen-Kalmthout, in: De Spycker,
14 (1957), blz. 34-43, blz. 60-68 en blz. 109-120.

 

MEEUSEN, G., De Spijcker of Tiendenschuur te Essen, in: De Spycker, 11 (1951-1954),
blz. 55-58.

 

MEEUSEN, G., De Tienden te Esschen, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 2 (1934), blz. 71-78.

 

MEEUSEN, G., De verdwenen Watermolen te Essen, in: De Spycker, 12 (1955), blz. 85-102.

 

MEEUSEN, G., Dorpsambtenaren te Esschen en Calmpthout in vroegere tijden, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen,
4 (1936), blz. 41-46, 6 (1938), blz. 3-16 en 9 (1941-1942), blz.152-165.

 

MEEUSEN, G., Esschen. Woningstatistiek voor 1654 en 1700, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 5 (1937), blz. 21-23.

 

MEEUSEN, G., Het ontstaan van Nieuwmoer, in: De Spycker, 15 (1958), blz. 1-10.

 

MEEUSEN, G., In de Molenstraat te Essen: De Windmolen van de Abdij, in: De Spycker,
23 (1966), blz. 44-67.

 

MEEUSEN, G., Keuren van Esschen, Calmpthout en Huybergen, in: Oudheid en Kunst, XXIII (1932), blz. 112-124.

 

MEEUSEN, G., Moer en Turf, in: De Spycker, 16 (1959), blz. 131-160.

 

MEEUSEN, G., Over en om “De Greef”, in: De Spycker, 17 (1960), blz. 49-124.

 

MEEUSEN, G., Projekt voor allereerste Steenweg van Antwerpen naar de Nederlandse Grens, in: De Spycker, 23 (1966), blz. 23-43.

 

MEEUSEN, G., Sociale- en Ekonomische toestanden te Essen na 1830, in: De Spycker,
16 (1959), blz. 84-88.

 

MEEUSEN, G., Tongerloo’s eigendommen te Esschen en te Calmpthout, in: Oudheid en Kunst, XXI (1930), blz. 22-26.

 

MEEUSEN, G., Verkoop van Zwart Goed te Esschen-Kalmthout, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 8 (1940), blz. 13-31.

 

MEEUSEN, G., Woningstatistiek uit 1518, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 3 (1935), blz. 70-72.

 

MEEUSEN, G., Woningstatistiek uit 1610, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 4 (1936), blz. 89-92.

 

MEEUSEN, G. en TIRELIREN, A., Geschiedenis van Esschen in 23 hoofdstukjes, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen,
5 (1937), blz. 25-104.

 

MERECY, R., Historische waarneming in de Kempen. III. De bezittingen van Tongerloo te Kalmthout en Esschen. De Greef een abdijhoeve, in: Vlaamsche Schoolgids, 1 (1937),
blz. 161-169.

 

NEYS, R., Kalmthout te kijk. Historisch & nostalgisch kijkboek, s.l., 1991.

PIRENNE, H., Bibliographique de l’histoire de Belgique. Cataloque méthodique et chronologique des sources et des ouvrages principaux relatifs à l’histoire de tous les Pays-Bas jusqu’en 1598 et à l’histoire de Belgique jusqu’en 1914, Bruxelles, 1931.

 

PRIMS, F., De Antwerpsche Kempen in de Geschiedenis, in: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, 1934, blz. 813-837.

 

PRIMS, F., De heide en hare bebossching in de geschiedenis, in: PRIMS, F. e.a., Kempische landschapsgeschiedenis, Antwerpen, 1937, blz. 27-37..

 

SLICHER VAN BATH, B.H., De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850), Utrecht, Antwerpen, 1960.

 

STANDAERT, L., Het uitzicht van onze streek in 1778, in: Calmpthoutania, I (1948-1949), blz. 33-38.

 

THOEN, E., Oorlogen en platteland. Sociale en ekonomische aspekten van militaire destruktie in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen en de vroege moderne tijden, in: Tijdschrift voor geschiedenis, 91 (1978), blz. 363-378.

 

VAN BUYTEN, L., Van onttakeling tot nationalisatie, 1750-1796, in: De glans van Prémontré. Oude kunst uit Witherenabdijen der Lage Landen, Heverlee, 1973,
blz. 75-93.

 

VANDENBROEKE, C., Aardappelteelt en aardappelverbruik in de 17e en 18e eeuw, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, LXXXII (1969), blz. 49-69.

 

VAN DE VELDEN, G.M., De uithoven van de Premonstratenzer of Norbertijner abdijen, in: Brabants Heem, 38 (1986), blz. 7-11.

 

VAN GEEN, H., Berner van Rijsbergen en zijn broeder Arnolfus schenken goederen aan de abdij van Tongerloo, in: Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen-Calmpthout-Huybergen, 8 (1940), blz. 63-76.

 

VAN HOUTTE, J.A., Un quart de siècle de recherche historique en Belgique, 1944-1968, Louvain, 1970.

 

VAN UYTVEN, R., De Premontstratenzers in het sociaal en economisch leven der Nederlanden, in: De glans van Prémontré. Oude kunst uit Witherenabdijen der Lage Landen, Heverlee, 1973, blz. 63-74.

 

VAN UYTVEN, R. en DE PUYDT, J., De toestand der abdijen in de Oostenrijkse Nederlanden, inzonderheid der Statenabdijen, in de tweede helft der 18de eeuw, in: Bijdragen tot de geschiedenis, inzonderheid van het hertogdom Brabant, 48 (1965), blz. 5-80.

 

VERCAMMEN, L., Bevolkingsstatistieken uit het Ancien Regime, in: De Spycker,
37 (1980), blz. 1-33.

 

VERCAMMEN, L., Volkstelling Kalmthout 1693, in: Calmpthoutania, 53 (2001), blz. 9-32.

 

VERHOEVEN, P.J., De verwoesting van Calmpthout (in 1583), in: Oudheid en kunst,
III (1907), blz. 1-8.

 

VERHOEVEN, P.J., Keuren van Calmpthout, in: Oudheid en Kunst, III (1907), blz. 45, 46, IV (1908), blz. 1-4, blz. 40-44, V (1909), blz. 13-16, VI (1910), blz. 57-65.

 

VLIEBERGH, E., De landelijke bevolking der Kempen gedurende de 19e eeuw. Bijdrage tot de economische geschiedenis, Brussel, 1906.

 

VORSSELMANS, J., Oude landmaten, nog te Kalmthout in gebruik, in: Calmpthoutania,
IV (1951-1952), blz. 43.

 

WALTMAN VAN SPILBEECK, F., De abdij van Tongerlo. Geschiedkundige navorschingen, Lier, Geel, 1888.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende