De Rol van het Verenigd Koninkrijk binnen het ESDP: Kiezen voor het vasteland? (Dries Verbraeken)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Met dit dankwoord wil ik Prof. Dr. Tom Sauer van harte bedanken voor de waardevolle tips, suggesties om dit werk te structureren en voor het aangeven van interessante publicaties en werken. De opleiding Internationale Betrekkingen en diplomatie heeft, niet in het minst door de vakken die door hem werden gedoceerd, voor mij een duidelijke meerwaarde betekend. Het uitwerken van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk was een boeiende en vooral leerrijke ervaring die mijn visie heeft verbreed en waar ik nog met plezier zal aan terugdenken.

 

Ook wil ik mijn ouders, vrienden en vriendin bedanken voor de steun de afgelopen maanden. Mijn bijzondere dank gaat uit naar mijn vader die het nalezen voor zijn rekening nam.
 

home lijst scripties inhoud vorige volgende