‘‘Met een kwaad opzet ‘s vijands politiek te hebben gediend’’? De Nieuwe Orde op het Eeklose stadhuis, 1940-1944. (Kenny De Prée)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie.

 

I. Archiefbronnen.

1. Openbare archieven.

A. Nationaal: Auditoraat Generaal bij het Militair Gerechtshof, Paleis van Justitie, Brussel:

Griffie van de bestendige Krijgsraad:

Dossier ED

Dossier EDL

Dossier RDS

Dossier HS

Griffie van het Militair Gerechtshof:

Dossier MDV

Dossier ER

Dossier AVZ

B. Lokaal:

Dienst Bevolking: Bevolkingsregisters 1930-1947.

Stadsarchief Eeklo:

-Doos 79-86: minuuten van de beraadslagingen van de gemeenteraad 1931-1948.

-Doos 181: minuten van de beraadslagingen van het schepencollege 1939-1945

-Doos 182: minuten van de beraadslagingen van het schepencollege 1946-1947

-Doos 238: briefwisseling kabinet van de burgemeester 1944-1952.

-Doos 543: ontvangen brieven 1945-1946.

-Verslagen van de Gemeenteraad, mei 1940- april 1941.

-Verslagen van de Colleges van Burgemeester en Schepenen, mei 1940-oktober 1944.

2. Private archieven.

Archief Paul Van De Woestyne:

-brief van A.Van Zandycke, ‘Zwartslachterij’, 30-08-1941.

-brief van A. De Meyere en E. De Latter aan Arbeidsambt, 21.08.1942.

-brief van M.Schumacher aan Aimé Van Zandycke, 14-10-1942.

-brief van A. Van Zandycke aan zijn zoon, 30-01-1943.

-brief van A. Van Hyfte aan dr. De Keyser, 22-07-1988.

-brief van M. Schumacher aan Van De Woestyne, 04-01-1990.

-dagboek van Leon Minne, september 1944.

-artikels uit Volkswil, 22-10-1944 / 17-12-1944 / 31-12-1944.

-interviews:

Coudenijs Richard 22.12.1987

Van Acker Georges 06-07-1988

Van Hyfte Arthur 31-07-1985

Verhoeye Marie-Thérèse 12-04-1988

-werkfiches, map repressie.

-werkfiches, map epuratie.

 

3. Periodieken.

De Eecloonaar, oktober 1944-1950.

 

 

II. Literatuurlijst.

home lijst scripties inhoud vorige volgende