Democratieën in Latijns –Amerika.  Een vergelijkende studie naar kies- en partijsystemen. (Fedde De Haan)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Eind jaren ’70, begin jaren ’80 werden een groot aantal Latijns-Amerikaanse landen opnieuw democratisch. Bij deze terugkeer naar een democratisch systeem hoorde ook de keuze voor een bepaald kiessysteem. Sommige landen grepen terug naar oude systemen en structuren, andere landen opteerden voor een geheel nieuw kiessysteem. Deze keuzes zijn niet vrijblijvend. Integendeel. Ze bepalen voor een groot deel de compositie van het partijsysteem en daarmee deels samenhangend de werking van het politieke systeem. In deze thesis zullen we veel voorbeelden tegenkomen van welke dramatische gevolgen de keuze voor een bepaald kiessysteem kan hebben.

Vanaf de jaren ’90 kreeg deze kwestie meer en meer wetenschappelijke belangstelling. Vooral door het werk van Shugart, Carey, Mainwaring & Scully, die zeer regelmatig, in wisselende samenstelling, over dit onderwerp schreven. Met dit werk hoop ik een (heel) klein beetje te hebben bijgedragen aan de accumulatie van kennis over dit onderwerp.

Deze thesis had echter nooit tot stand kunnen komen zonder een groot aantal mensen die ik hiervoor graag zou willen bedanken.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar prof. Bart Maddens. Van zijn kritische, doch rechtvaardige commentaren heb ik bijzonder veel geleerd.

Daarnaast zou ik graag mijn ouders willen bedanken, die me de kans gaven in het, voor een Fries, zeer verre Vlaanderen/België te mogen studeren. Tevens wil ik ze bedanken voor de geweldige steun die ze me de afgelopen vier jaar boden. Hiervoor wil ik ook mijn zus Femke bedanken.

Tijdens mijn jaren als student was er gelukkig ruim voldoende tijd voor ontspanning. Ik kan met recht stellen dat mijn studentenjaren in Antwerpen en Leuven de mooiste tijd uit mijn leven waren. Hiervoor wil ik onder meer Bram, Filip, Geert, Glenn, Jeroen, Joost, Julien, Jurgen, Kris, Kristof, Maarten, Markus, Mike, Milad, Philip, Reza, Rik, Simon, Stijn, Theo en Thomas bedanken.

Mijn familie en vrienden, vooral Abram en Alfred, in Friesland verdienen ook een woord van dank. Ondanks het feit dat ik, vooral het laatste jaar, steeds minder kon langskomen bleven de contacten even warm en hartelijk.

Lutgarde, Sylvie en Steven mogen op deze plaats ook zeker niet ontbreken. Ze hebben tijdens de vakantie zeer veel hulp geboden bij de noodgedwongen verhuizing uit Studentenresidentie Salvast. Dankzij hen kon ik weer snel aan mijn thesis beginnen.

En last but not least wil ik mijn vriendin Sarina bedanken. Zij stond me continu bij in de totstandkoming van deze thesis. Zonder haar liefdevolle steun had ik deze thesis niet tot een goed einde kunnen brengen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende