Tussen Comte en Spencer. Guillaume De Greef, Emile Vandervelde en het sociaal darwinisme. (Sam Deckmyn)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Iedereen danken die me rechtstreeks of onrechtstreeks gestimuleerd heeft om deze tekst af te werken is praktisch onmogelijk.

 

Ik ben in het bijzonder veel dank verschuldigd aan mijn promotor  Prof. dr. Gita Deneckere, zonder wiens leiding en hulp dit proefschrift nooit tot stand was gekomen.

 

Eveneens ben ik Prof. dr. Kaat Wils erkentelijk voor de goede raad die ik van haar mocht ontvangen.

 

Het personeel van alle instellingen, bibliotheken en archieven die, soms zonder het te weten, bijdroegen tot het uiteindelijke resultaat weze eveneens van mijn dank verzekerd. Hierbij denk ik in het bijzonder aan de ploeg van het Amsab en de Universiteitsbibliotheek Gent. Aan allen zeg ik dank voor hun inspanningen en bereidwilligheid.

 

Van de vele vrienden die mij aanmoedigden wil ik in het bijzonder Pieter François bedanken. Zijn vriendschap vormde een grote steun.

 

Dank ten slotte, en niet in de laatste plaats, aan mijn ouders. Zij schonken me het zelfvertrouwen dat dit proefschrift mogelijk maakte.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende