Criminaliteit in het land van Waas . 1700 - 1750. (Peter Catthoor).

 

home lijst scripties inhoud vorige    

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1.      ARCHIEFBRONNEN

 

*Rijksarchief van Beveren-Waas: Archief van het Land van Waas

 

                           Criminele rekwesten en enkwesten

 

      nr. 1701: Enkwesten gehouden door de schepenen van het leenhof, 1701-1717

      nr. 1702: Enkwesten gehouden door de schepenen van het leenhof, 1717-1733

      nr. 1703: Enkwesten gehouden door de schepenen van het leenhof, 1733-1745

      nr. 1715: Criminele enkwesten gehouden door de hoogschepenen, 1720-1730

      nr. 1719: Gerechtelijke enkwesten 1700-1718

      nr. 1720: Gerechtelijke enkwesten 1718-1750

      nr. 1727: Gerechtelijke enkwesten 1700-1709

      nr. 1728: Gerechtelijke enkwesten 1710-1719

      nr. 1729: Gerechtelijke enkwesten 1720-1769

   

-       Criminele sententies

 

      nr. 1896: Criminele sententies, 1678-1708

      nr. 1897: Criminele sententies, 1708-1758

 

2.      LITERATUUR

 

ABBIATECI, A., BILLACOIS, F., e.a., Crimes et criminalité en France 17e-18e siècles, Paris, Librairie Armand Colin, 1971, 268p.

 

BAANTJER, A.C., Misdaad in het verleden: over misdaad door de eeuwen heen, Baarn, Fontein, 1994, 202p.

 

BERENTS, D.A., Het werk van de vos: samenleving en criminaliteit in de late Middeleeuwen, Zutphen, De Walburg pers, 1985, 216p.

 

BLOCK, N. en RICHARD, N., Juvenile delinquency in the Netherlands, Amstelveen, Kugler, 1988, 242p.

 

BLOMME, J., “Bevolking, landbouw en rurale industrie in het Land van Waas (XVIIIe eeuw)”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LXXXVII, 1984, 1, pp. 119-243.

 

BOCHER, S., Opsluiting op verzoek te Brugge in de 18e eeuw (1740- 1789), RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1986.

 

BOON, K., “De sociaal- economische transformatie van Sint- Niklaas, 1700- 1850”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, XCIII, 1990, 1, pp. 105-182.

 

BOUSSERY, K., Studie van het fenomeen vagabondage op de kasselrij Oudburg in de achttiende eeuw met een comparatieve aanvulling van de tweede helft van de zeventiende eeuw, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1983.

 

BUVE, A., “Het Land van Waas tijdens het Oostenrijks bewind”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LXXVII, 1971, pp. 43-48.

 

CASTAN, N., “La criminalité familiale dans le ressort du Parlement de Toulouse (1690-1730)”, in: Cahiers des Annales, XXXIII, Parijs, 1971, pp. 109-186.

 

COCKBURN, J., Crime in England, 1550- 1800, Princeton, Princeton University Press, 1977, 364p.

 

COSEMANS, A., “Alcoholisme en drankbestrijding in vroegere eeuwen”, in: Handelingen van de Zuid- Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, X, 1956, pp. 81-127.

 

DE BOCK, R., “Het belastingsstelsel in het Land van Waas in de zeventiende en achttiende eeuw”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LXVII, 1963, pp. 10-39.

 

DE BOCK, R., Het hoofdcollege van het Land van Waas, 1648- 1794, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1964, 315p.

 

DE BRUYNE, B., “Van lantloopers ende quaetdoeners, bedelaers ende vagabonden, ballinghen en rabauwen: vreemdelingenpolitiek en criminaliteit in het Wase herbergwezen tijdens de zeventiende en achttiende eeuw”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, XCIV, 1991, 1, pp. 61-107.

 

DE BRUYNE, B., “De rol van de herberg in het ontspanningsleven in het Land van Waas tijdens de zeventiende en achttiende eeuw”, in: Oost- Vlaanderen Zuid- Gent, LXIII, 1988, 4, pp. 205-224.

 

DE CROOS, P., “Etude juridique sur le droit coutumier au Pays de Waes, XVIIIe siècle”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, VII, 1877-1879, 1, pp. 21-104.

 

DE DECKER, T., “Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis in de zeventiende eeuw”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, V, 1876, pp. 42-98.

 

DE DECKER, T., “Bijdrage tot oude strafrechtpleging: de veroordeling van een dood lichaam te Temsche, begin XVIIe eeuw”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, VIII, 1879.

 

DE NEEF, M., Bijdrage tot de studie van de criminaliteit: een onderzoek naar het criminele gedrag in Lokeren, 1750- 1789, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaats-

verhandeling), 1996, 314p.

 

DE POTTER, F. en BROECKAERT, J., Geschiedenis der stad St- Nicolaas, Gent, Annoot- Braeckman, 1881, 304p.

 

DE PREEUW, W., Landloperij, bedelarij en thuisloosheid: een socio- historische analyse van repressie, bijstand en instellingen, Antwerpen, Kluwer rechtsweten-

schappen, 1988, 629p.

 

DE WAARD, J., Crime prevention in the Netherlands: policies, research and practice, Cambridge, Polity Press, 1993.

 

DE WIN, P., “De schandpaal op de Grote Markt te Beveren”, in: d’Euzie, III, 1984, 3, pp. 89-100.

 

DEWULF, M., “De geschiedenis van de cipierage te Sint- Niklaas”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, XV, 1906, pp. 1-39.

 

DILIS, E., “De overzetdienst tussen Antwerpen en het Vlaams Hoofd of het Veer van Vlaanderen”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, XXI, 1904, pp. 120-146.

 

DILIS, E., “Schipbruggen tussen Antwerpen en het Land van Waas”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, XXIII, 1906, pp. 36-78.

 

DHONDT, J., “Het Land van Waas in het graafschap Vlaanderen (XIe –XIIIe eeuw)”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LIV, 1943- 1946, pp. 49-59.

 

DUPLESSIS, R., Translations to capitalism in early modern Europe, Cambridge, University Press, 1997, 330p.

 

EGMOND, F., Op het verkeerde pad: georganiseerde misdaad in de Noordelijke Nederlanden, 1650- 1800, Amsterdam, Bakker, 1994, 256p.

 

FABER, S., “Kindermoord, in het bijzonder in de achttiende eeuw te Amsterdam”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (’s Gravenhage), XCIII, 1978, 2, pp. 224-240.

 

FABER, S., Nieuw licht op oude justitie: misdaad en straf ten tijde van de republiek, Muiderberg, Coutinho, 1989, 115p.

 

FABER, S., Strafrechtpleging en criminaliteit te Amsterdam, 1680- 1811. De nieuwe menslievendheid, Arnhem, Gouda Quint BV, 1983, 370p.

 

FYNAUT, C., Organized crime in the Netherlands, The Hague, Kluwer Law International, 1998, 248p.

 

GARNOT, B., “Pour une histoire nouvelle de la criminalité au XVIIIe siècle”, in: Revue Historique, 1993.

 

GARNOT, B., Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Imago, 2000, 208p.

 

GIJSSELYNCK, S., Smokkelhandel in het Land van Waas in de achttiende eeuw, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1999, 203p.

 

GUTTON, J.P., La société et les pauvres en Europe (XVIe- XVIIIe siècles), Parijs, Librairie Armand Colin, 1974.

 

HERPIN, D.,  “Een overzicht van de bronnen met betrekking tot criminaliteit: ’s Hertogenbosch en Lier in de achttiende eeuw”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (’s Gravenhage), XCIII, 1978, 2, pp. 207-214.

 

HUDIG, J.C. en HAZEWINKEL- SWINGA, P., De criminaliteit der vrouw, Utrecht, Dekker en Van de Vegt, 1940, XII, 258p.

 

KIN, M., “Economische transformaties en verarming te Gent in de achttiende eeuw”, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 1982, 8, pp. 1- 52.

 

LANGBEIN, J.H., Torture and the law of proof; Europe and England in the Ancien Régime, Chicago, 1977, 285p.

 

LAROY, P., De roversbendes van het Meetjesland, Eeklo, Taptoe, 1995, 157p.

 

LENDERS, P., De ontwikkeling van politiek en instellingen in de Oostenrijkse Nederlanden. De invloed van de Europese oorlogen, Heule, UGA, 1981, 338p.

 

LENDERS, P., De politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden van de achttiende eeuw, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschap, Letteren en Schone Kunsten van België, 156, XVI, 379p.

 

MAES, L.T., “De criminaliteit te Antwerpen in de achttiende eeuw”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (’s Gravenhage), XCIII, 1978, 2, pp. 224-240.

 

MAES, L.T., Vijf eeuwen stedelijk strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden, Antwerpen/’s Gravenhage, De Sikkel, 1947, 830p.

MAES, R., De misdadigers in het Land van Waas in de tweede helft van de achttiende eeuw, op grond van de criminele sententies van het leenhof, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2000, 206p.

 

MALCOLMSON, R.W., “Infanticide in the eighteenth century”, in: Crime in England, 1550- 1800, Princeton, Princeton University Press, 1977, pp. 187-209.

 

MARIS, A., “Onze oude vierscharen”, in: Heemkundige Kring Wissekerke, Bazel en omstreken, XVI, 1991, 3, pp. 43-70.

 

NORSTRÖM, T., “Theft criminality and economic growth”, in: Social Sciences Research, 1988.

 

OTTE, E., Criminaliteit in de kasselrij Oudburg, 1700- 1789, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1987, 275p.

 

PANNIER, A., “De oprichting van de cipierage te Sint- Niklaas: van een steenen schavot, eene cartegaerde en eene criminele ende civiele ghevanckenisse”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LXXXII, 1978.

 

PELEMAN, L., “Herbergwezen in Elversele door de eeuwen heen”, in: Heemkundige Kring Braem, XXI, 1989, 3, p. 11-34.

 

PREVENIER, W. en AUGUSTYN, B., De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1997, 634p.

 

ROETS, A.M., De sociale aspecten van de misdadigheid te Gent in de achttiende eeuw, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1981, 400p.

 

ROETS, A.M., Rudessen, dieften ende andere criminele misdadigheid te Gent in de zeventiende en achttiende eeuw. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, Gent, RUG (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1988.

 

ROETS, A.M., “Vrouwen en criminaliteit: Gent in de achttiende eeuw”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, XIX, 1982, 3, pp. 363-378.

 

SCHOTTE, B., Bestrijding van ‘quaet gedragh’ te Brugge in de achttiende eeuw (1724- 1774), Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling).

 

SECELLE, M., Sociaal- economische polarisatiecriminaliteit en oproer in de heerlijkheid Nevele in de achttiende eeuw, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling).

 

SHARPE, J., Crime in early modern England, Londen, Langman, 1999, 281p.

 

SINNINGHE, J.R.W., Misdadigers en avonturiers in vroeger tijden, Zutphen, Thieme, 1980, 128p.

 

SPIERENBURG, P., “Criminele geschiedenis: een literatuuroverzicht”, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 1981, 23, p. 257.

 

SPIERENBURG, P., De verbroken betovering. Mentaliteit en cultuur in preïndustrieel Europa, Hilversum, Verloren, 1998.

 

SPIERENBURG, P., “Deviance and repression in the Netherlands: historical evidence and contemporary problems”, in: Historical Social Research, 1986.

 

SPIERENBURG, P., Judicial violence in the Dutch Republic; corporal punishment, executions and torture in Amsterdam, 1650- 1750, Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1978.

 

VANDENBROEKE, C., “Overzicht van de zuigelingen- en kindersterfte in Zuid- Vlaanderen (18e – 19e eeuw)”, in: Studia Historica Gandensia. Demografische evoluties en gedragspatronen van de 9e tot de 20ste eeuw in de Nederlanden, 200, 1997, pp. 199- 222.

 

VAN DER WEE, H., “Voeding en dieet in het Ancien Régime”, in: Spiegel Historiael, I, 1966, pp. 94-101.

 

VAN DE VELDE, K., Landloperij en criminaliteit in de kasselrij Oudburg in de achttiende eeuw, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1995, 74p.

 

VANHEMELRYCK, F., De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de late Middeleeuwen, tot het einde van het Ancien Régime (1404- 1789), Brussel, Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1981, 445p.

 

VANHEMELRYCK, F., Ellendelingen voor galg en rad 1400- 1800, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1985, 260p.

 

VANHEMELRYCK, F., “Misdaad en straf. Recent onderzoek naar de geschiedenis van de criminaliteit”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden (’s Gravenhage), XCIII, 1978, 2, pp. 177-206.

 

VANHEMERYCK, F., Misdadigers tussen rechter en beul 1400- 1800, Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel, 1984, 207p.

 

VANHEMELRYCK, F., Pauperisme en criminaliteit in het Ancien Régime, Kapellen, De Sikkel, 1977, 32p.

 

VAN KAPPEN, O., Geschiedenis der zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaeren in de Noordelijke Nederlanden (1420- 1750), Assen, Van Gorum en Compagnie, 1965, 680p.

 

VAN LAER, G., Een onderzoek naar het crimineel gedrag in de plattelandsgemeen-

ten Loenhout en Brecht in de zeventiende en achttiende eeuw, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1990, 187p.

 

VAN NAEMEN, F., “Chronique de François- Joseph de Castro”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, VII, 1884, 1, pp. 243- 397.

 

VAN SPEYBROECK, L., “De wijzigingen van het landschapsbeeld en van het leven van den mensch in het Land van Waas in de achttiende eeuw (1713- 1794)”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LV, 1947, pp. 5- 129.

 

VAN VOOREN, S., De criminaliteit voor de Vierschaar van Eecklo, 1746- 1795, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1996.

 

VERSTAPPEN, J., Mysterie en misdaad over Vlaanderen, Antwerpen, Project, 1987, 218p.

 

WEISSER, M., Crime and punishment in early modern Europe, Brighton, Harvester Press, 1979, 193p.

 

WILLEMSEN, G., “Notes statistiques sur le Pays de Waes au XVIIIe siècle”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, XXVIII, 1910, 1, pp. 133-200.

 

WILLEMSEN, G., “Un procès- criminel devant le chef- collège du Pays de Waes en 1701”, in: Annalen van de koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, XVI, 1902, pp. 21-26.

 

WILLSENS, A.M., Bevolkingsdruk en boerenverstand: evolutie van de levensstandaard in het Waasland in de achttiende eeuw, Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1985, 213p.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige