“Omdan ze nog en kèr un joâr oekder zin”. Geschiedenis van Club Brugge (1891-1919). (Thijs Ostyn)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Na ongeveer een jaar werken is het schrijven van een dankwoord een definitief afscheid aan het fenomeen ‘Thesis’. In tegenstelling tot velen, heeft het werken aan mijn verhandeling mij nooit de keel uitgehangen. Ik had dan ook geluk met mijn onderwerp: een verhandeling mogen maken over je grote passie is dan ook een geschenk uit de hemel. Nu hij eindelijk af is, wordt het tijd om hen te bedanken, die dit mede hebben mogelijk gemaakt.

 

In de eerste plaats bedank ik Koninklijke Voetbal Club Brugge en meer in bijzonder dr. Michel D’Hooghe en Gert Demey. Zonder hun toestemming en medewerking zou ik nooit de mogelijkheid gehad hebben om dit onderzoek te kunnen doen. Bedankt Gert, voor het archief, fotomateriaal en het boek dat je mij geleend hebt en voor de informatie en suggesties die je mij gegeven hebt. Het is mij een grote eer geweest om voor mijn Club eens iets terug te kunnen doen.

 

Mijn promoter, prof. dr. Dries Vanysacker, verdient ook mijn dankbaarheid. U hebt me geholpen om op de juiste momenten knopen door te hakken en stuurde mij de juiste richting uit. Uw geduld en toegankelijkheid maakten het voor mij nog een groter plezier om met u samen te werken.

 

Ook een speciaal woordje van dank moet ik richten aan prof. dr. Jean Goossens. Hij was het die me vorig jaar aangeraden heeft om naar Dries Vanysacker te stappen om een thesis over Club Brugge te maken.

 

Dank je wel Ma en Pa voor de mogelijkheid die jullie mij hebben gegeven om te studeren en voor het geduld dat jullie opbrachten. Bedankt voor de financiële en morele steun.

 

Annelies, mijn liefste, ik dank je voor het verbeteren van mijn thesis, voor de morele ondersteuning, voor je geduld en liefde. Ik zou het niet gekund hebben zonder jou.

 

Mijn vrienden en collega’s. Tim, Nele, Céline, Domien, Liesje, Sam, Yrena, Soetkin en Babs, bedankt voor de constructieve sfeer tijdens die vele arbeidsuren in de Centrale Bib. Isabel, Hannes, Stijn, Evelien, Stef, Bert, Johan, Maarten, Femke, Conny, broer en zus, bedankt voor de hulp en de vriendschap.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende