De invloed van Buffalo Bill op de beeldvorming van de indianen. (Maaike Vanden Berghe)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Aan het einde van mijn studie wil ik graag al de professoren bedanken die bij mij de interesse hebben opgewekt voor de verschillende aspecten van de geschiedenis, en dan meer in het bijzonder voor de Nieuwste Tijden.

 

Mijn oprechte dank gaat uit naar mijn promotor Bruno De Wever, die mij geholpen heeft bij het verwezenlijken van dit werk en die altijd de tijd vond om zich te buigen over mijn problemen.

 

Een bijzonder woord van dank gaat tevens uit naar mijn ouders die mij in de eerste plaats de kans hebben gegeven de studie van Geschiedenis aan te vatten en die mij gedurende mijn studies steeds gesteund hebben.

 

In het bijzonder wil ik volgende personen bedanken zonder wiens hulp ik dit niet had kunnen realiseren: mijn moeder, Magda Van haecht, voor het zorgvuldig nalezen van mijn proefdruk en het corrigeren van de inhoudelijke en grammaticale fouten, mijn zus, Elke Vanden Berghe, voor het geduldig helpen met de computertechnische zaken en mijn vriend, Stijn Wellens, voor zijn liefdevolle en morele steun.

 

Verder wil ik mijn collega-studenten en vrienden bedanken die ervoor gezorgd hebben dat ik mooie herinneringen zal overhouden aan mijn studententijd en dat ik de voorbije vier jaar nooit zal vergeten.

 

Tenslotte wil ik al de overige personen die op één of andere manier betrokken waren bij de realisatie van deze verhandeling bedanken voor hun hulp en steun.

 

 

Maaike Vanden Berghe

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende