Kinderen van de rekening : de zorg voor wezen, verlaten kinderen en vondelingen in het Brugse (1796 - 1925). (Joke Dickx)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

In het algemeen is het vervaardigen van een scriptie niet het werk van een éénling en mijn thesis vormt hierop geen uitzondering.  Een eindwerk is de som van de inspanningen van een student, de begeleiding van een professoren en assistenten, en tevens van die talrijke personen die zo bereidwillig zijn geweest hun medewerking te verlenen.  Die zou ik bij deze graag willen bedanken. 

In het bijzonder richt ik me tot mijn promotor Prof. Dr. Deneckere voor haar deskundige begeleiding en het feit dat haar deur altijd open stond als ik vragen had.  Ik dank ook Hilde De Bruyne, archivaris van het O.C.M.W. te Brugge, Zuster Denise Missiaen en Taveirne Paul, directeur van Nieuwland voor hun medewerking bij mijn  opzoekingen.  Verder ben ik zeker dank verschuldigd aan alle vrienden voor de nodige schouderklopjes en ontspanning.  Tenslotte wil ik mijn mama en Nele bedanken voor het nalezen.  

 

Deze scriptie markeert het einde van mijn licentiaatsopleiding Geschiedenis.  Of dit ook werkelijk de mooiste jaren van mijn leven zullen geweest zijn, moet nog blijken.  Eén ding is zeker, het is een mooie en leerrijke tijd geweest.

Ik vind dit dan ook de gelegenheid om al de mensen te bedanken die aan het mooie van die voorbije vier jaar hebben bijgedragen.  Mijn ouders dank ik niet alleen voor hun emotionele en culinaire, maar ook voor hun financiële steun die me de mogelijkheid boden mijn studies te voltooien.  Dank aan allen.

 

 

Het hieronder getypte gedicht van Toon Hermans[1] drukt de gevoelens uit die met deze tijd verbonden zijn.

 

Dank u

 

Ik heb gehuild, gelachen en gevochten

Ik lag in warme bermen en in gladde bochten

Ik hief het glas, het viel kapot in duizend scherven

Ik wist de grijze hemel toch weer blauw te verven

Ben blijven pogen, al verbranden al mijn schepen

Ik heb gebaald, gefaald en hem vaak geknepen

Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten

Maar als ik ga, dan zeg ik : “dank u, ‘k heb veel geleerd en genoten!”

 

Joke

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[1] HERMANS (T.), Ik heb het leven lief. Versjes verhalen tekeningen. , Brussel, Elsevier, 1981, pp. 163.