De Brugse academie in de achttiende eeuw. (Dominiek Dendooven)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 Dankwoord

 

Deze verhandeling kon nooit tot stand komen zonder de hulp van heel wat mensen. Het is dus gepast hier een woord van dank tot hen te richten.

 Op de eerste plaats moet mijn promotor, Prof. Dr. H. Soly, bedankt worden voor de vele uren tijd die hij in de begeleiding van deze thesis investeerde. Hetzelfde geldt voor de commissarissen, Prof. Dr. C. Vandevelde en Dr. F. Scheelings.

 Marc Jacobs wens ik te bedanken voor de nuttige wenken die hij mij verschafte, en voor het nalezen van de teksten. Taalkundige verbeteringen mocht ik ontvangen van de heer De Deurwaerder.

 Mijn erkentelijkheid gaat verder uit naar de mensen van het stadsarchief en het prentenkabinet te Brugge, die steeds even vriendelijk waren. Veel had ik ook aan de tips van mevrouw Francine Huys en de heren Jan Esther en Andries Van Den Abeele. Mijn dank gaat eveneens uit naar Marc Absolon, medestudent, met wie ik uren kon praten over timmerlieden en kunstenaars in de achttiende eeuw.

 Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor de geboden kans en mijn kotgenoten Luc en Pablo voor de stilte en de steun

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende