De Brugse academie in de achttiende eeuw. (Dominiek Dendooven)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 Bijlagen

 

I. Plattegrond van Brugge in 1801, met aanduiding van academie (A), Vlamingstraat (B), Spiegelrei (C) en stadhuis (D)

 

 

(RYCKAERT (M.). Historische stedenatlas van België. Brugge. Brussel, Gemeentekrediet, 1991, p. 136)

 

 

II. De Spiegelrei, schilderij van Pieter Le Doulx

 

 

 

ANSSENS DE BISTHOVEN (A.). Catalogus van de Brugse stadsgezichten. Brugge, stadsbestuur, 1977, p. 37)

 

 

III. Enkele voorbeeldbladzijden uit Garemijns notitieboekjes

 

(SMB, Steinmetzkabinet,

O.1676.(2).II, boekje

1767-1768)

 

 

 (SMB, Steinmetzkabinet, O.1676.(5).II, boekje 1771-1772 en 1774-1775)

 

 

 (SMB, Steinmetzkabinet, O.1676.(7).II, boekje 1773-1774)

 

 

 

IV. Voorblad van de gedrukte lijst van confraters, 1775

 

(SAB, OAB, academie, 19 en 89)

 

 

V. Lijst van assesseurs en gedeputeerden van de academie, 1721-1802

 

Deze lijst behoeft enige verklaring. Zij werd opgesteld door middel van het computerprogramma Dbase IV op basis van de verschillende lijsten van confraters[1206], om het jaar van toetreding te kennen, en op basis van de lijst van jointeverkiezingen[1207], de vermeldingen van de jointe in Den Grooten Brugschen Comptoir Almanack en, voor de jaren voor 1766, resoluties[1208].

 

In het veld 'JOINTE' werd genoteerd wanneer iemand een nieuwe termijn als jointelid aanving. Vanaf 1775 bedraagt een termijn als assesseur dus drie jaar. Gedeputeerden, president, secretaris en tresorier kunnen langer in functie blijven, aangezien zij herverkiesbaar zijn. In de jaren 1790 houdt men zich niet langer aan de driejarige termijn.

De jaartallen voor 1800 werden alleen met de tientallen genoteerd: 76 is dus 1776. De gebruikte afkortingen zijn:

 ass = assesseur

 coll = collecteur

 gedepA = gedeputeerde van adel

 gedepB = gedeputeerde van burgers

 gedepG = gedeputeerde van geestelijken

 gedepKo = gedeputeerde van kooplieden

 gedepKu = gedeputeerde van kunstenaars

 grif = griffier

 pr = president

 princ = principaal prot = protecteur

 secr = secretaris subst secr = substituut secretaris

 tres = tresorier

 

 

VI. Munteenheden

 

pond = lb

schelling = s

penning groot = gr

stuiver = st

gulden = fl

 

1 lb = 20 s = 240 gr = 120 st = 6 fl

1 s = 12 gr = 6 st

1 fl = 20 st = 40 gr

1 st = 2 gr

 

Het pond wisselgeld staat ten opzichte van het pond courant als zes op zeven. Dus 5 lb wisselgeld is lb 5-16-8 courant.

 

 

VII. Enkele voorbeelden van prijstekeningen

 

  links: tekening van Bernard Bauwens, tweede in de klas naar model in 1768

 

 

 

rechts: tekening van Pieter

Pepers jr, primus van de klas

naar model in 1781

 

 

 

 links: tekening van Albert Gregorius, primus van de eerste klas naar prenten in 1791

 

 

 

rechts: tekening van Albert

Gregorius, primus van de klas

naar plaaster in 1793

 

 

 

(SMB, prentenkabinet, nog niet gecatalogeerde tekeningen afkomstig uit de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten)

 

 

VIII. Lijst van prijswinnaars, 1721-1802

 

 

Deze lijst werd eveneens verkregen door middel van het computerprogramma Dbase IV op basis van de lijst van prijswinnaars[1209] en enkel de drie oudste prijswinnaars werden er aan toegevoegd op basis van het handschrift van LE DOULX.

 

Zelfs al is er maar één klas naar plaaster of naar model, toch wordt ook dan '1 bosse' of '1 model' vermeld. Per jaar worden eerst de winnaars van de figuurklassen, en dan de winnaars van de architectuurklassen opgesomd. Als er zowel een eerste als een tweede prijs bij een bepaalde klas uitgereikt werd, dan staat eerst de behaalde plaats en daarna de naam van de klas geschreven: '2de 2 arch' wil dus zeggen dat de betrokken persoon tweede geworden is van de tweede architectuurklas. Staat er enkel '2 arch' dan wil dit zeggen dat de betrokken persoon primus geworden is van de tweede architectuurklas.

De verschillende termen werden behouden zoals ze in deze bron staan: 'bosse' staat voor de klas naar plaaster en met 'printen' wordt een of de klas naar prenten bedoeld.

De gebruikte afkortingen zijn:

 arch = architectuur

 antw arch = examen architectuur ('antwoorden architectuur')

 ex aeq = ex aequo

 comp arch = 'compositie van de architecteure'

 comp elev = 'compositie van de elevatie'

 comp fig = 'compositie van de figeure'

 sp. prijs = speciale prijs

Voor één afkorting, die in de bron slechts éénmaal gebruikt wordt, weet ik niet wat ermee bedoeld wordt: antw. prip. ext.

 

 

IX. Ontwerp van een façade van een jezuïetencollege door Paul De Cock

 

 

(ROBINSON (E.) & VAN CALOEN (A.). Notice sur les colleges des Pères Jésuites Anglais à Bruges. ASEB, 1884, pp. 101-130)

De vermelding '1773' is waarschijnlijk verkeerd en moet 1763 zijn.

VANDEVELDE (C.). Steinmetzkabinet. Katalogus van de tekeningen. Brugge, stadsbestuur, 1984, p. 108, 228 en 232 meldt tekeningen met hetzelfde onderwerp door L. Druck, J. Macqué en A. Lombaert.

 

 

X. Het ambachtshuis van timmerlieden-schrijnwerkers (architect: Emmanuel Van Speybrouck)

 

 

(ESTHER (J.). Bouwgeschiedenis en architectuur van de schoenmakers- en timmerliedenhuizen (16de-20ste eeuw). De Brugse Schoenmakers en Timmerlieden. De ambachten en hun Huizen. 14de -20ste eeuw. Brugge, Kredietbank, p. 36)

 

 

XI. Enkele uitnodigingen van de academie

 

( SAB, OAB, academie, 89)

 

 

XII. Bladzijde uit een 'cavalcadeboucxken'

 

 

(SAB, OAB, academie, 19 en 89)

 

 

 

XIII. Titelbladzijde van een lofdicht

 

 

(SAB, OAB, academie, 89)

 

 

 

XIV. Karel van Lotharingen als beschermer van de kunsten, schilderij van Matthias De Visch

 

 

Let op de tekening linksboven waarop het Brugse academiegebouw, de Poortersloge, afgebeeld staat.

(herkomst foto: SMB)

 

 

XV. Enkele verblijfplaatsen van oud-leerlingen van de academie

 

 

Aangeduid werden Brugge, Gent, Brussel, Amsterdam, Groningen, Londen, Rouen, Beauvais, Parijs, Toulouse, Marseille, Freiburg, Wenen, Venetië, Parma, Rome en Napels.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[1206] In SAB, OAB, academie, 1; in SAB, OAB, academie, 26; en vooraan in elke academierekening: SAB, OAB, academie, 92-107.

[1207] SAB, OAB, academie, 44, leerlingenregister, 1775-1790, f° 81 v° en verder.

[1208] SAB, OAB, academie, 1 en 2.

[1209] in SAB, OAB, academie, 3.