De publieke opinie ten tijde van de Brabantse omwenteling (dec.1789- dec.1790) Een comparatief personderzoek tussen Brabant en Vlaanderen (Eric Mielants)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Graag zou ik hiermee de vele mensen die mij geholpen hebben kort bedanken :

 

- Mijn promotor Prof. Dr. L. François (docent Nieuwste Geschiedenis, UG) voor de mogelijkheid deze studie aan te vatten, voor zijn steun, zijn bereidheid om op de meest onvoorziene momenten steeds tijd vrij te maken, en voor het verlenen van talrijke artikels.

 

- Prof. Dr. J. Roegiers (docent geschiedenis, KUL) voor zijn praktische raadgevingen en zijn aanwijzingen m.b.t. de Leuvense archieven.

 

- Prof. Dr. H. Balthazar (hoogleraar Nieuwste Geschiedenis, UG) voor het verlenen van artikels.

 

- Prof. Dr. R. De Schrijver (docent geschiedenis, KUL) voor het verlenen van artikels. 

 

- Mijn achterneef H. Mielants (licentiaat Geschiedenis, UG) voor zijn praktische steun bij het lay- outen en printen van deze verhandeling.

 

- M.P. Volckaert (Technisch Personeel, UG) voor haar praktische hulp bij het ontlenen van thesissen, doctoraten en het maken van copijen.

 

- Gans het personeel van de technische diensten van de universiteitsbibliotheken (UG en KUL), van het theologisch archief (KUL), en van het Stadsarchief (Gent) voor hun praktische steun en hulpvaardigheid.

 

- Mijn vader Dr. M. Mielants en mijn grootmoeder D. Pittoors voor hun toegewijde zorgen en intense steun.

 

 

mei 1995

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende