De publieke opinie ten tijde van de Brabantse omwenteling (dec.1789- dec.1790) Een comparatief personderzoek tussen Brabant en Vlaanderen (Eric Mielants)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

H. Balthazar "Structuren en mutaties bij het politiek personeel. Een studie van het sociaal wisselingsproces te Gent in de vormingsjaren van de Hedendaagse Tijd (1780-1848)" , onuitgegeven doctoraatsverhandeling, RUG, 1970 ;

H. Balthazar "Het sociaal-politiek wisselingsproces op het einde van de 18de eeuw" in Handelingen Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Gent , XXV, 1971, pp. 31-71 ;

H. Balthazar (red.) "Het komen en gaan van het politieke personeel in de Zuidelijke Nederlanden doorheen tien regimewisselingen (1787-1848)" Gent, Postgraduaat onderwijs in de recurrente geschiedenis dossier 6, 1978 ;

H. Balthazar "Verzet, Vernieuwing en Aanpassing : het dooreenstromen van oude en nieuwe politieke Elites te Gent (1780-1850)" in Standen en Landen, XCVI, 1993, pp. 139-153 ;

R. Boijen "De gewapende opstand tegen Oostenrijk" in H. de Kok (red.) "Turnhout den eerste troost der staten" ,Turnhout, 1989, p. 263-278 ;

P. Bonenfant "Le problème du paupérisme en Belgique à la fin de l'Ancien Régime" Bruxelles, 1934 ;

A. Borgnet "Lettres sur la révolution brabançonne", Bruxelles, 1843 ;

B. Bossaert "De Brabantse Revolutie en de eerste Franse inval te Kortrijk 1789-1794", onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 1956 ;

J. Bouchary "Le banquier Edouard de Walckiers" in Annales historiques de la Révolution française, XV, 1938, pp. 133-155 ;

C. Bruneel "L'adhésion populaire à la révolution: les campagnes brabançonnes en 1790" in Handelingen van het Colloquium, ibid. 1984, pp. 133-161 ;

C. Burm "1787. Het kritieke jaar in de aanloop van de Brabantse Omwenteling" onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1972 ;

J. Calbrecht "Leuven en de strijd tegen de Oostenrijkers" in Jaarboek van de geschied- en oudheidkundige Kring van Leuven, XVII, 1977, pp. 104-114 ;

A. Cambien "De religieuze politiek van Jozef II en de publieke opinie in de Oostenrijkse Nederlanden" onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 1957 ;

A. Capaert "Courte histoire d'une jeune armée révolutionnaire ou les troupes de la Révolution brabançonne (1789-1790)" in Le Folklore branbançon, CCLXIII, sep. 1989, pp. 194-228 ;

F. Carron "Vander Mersch J.A." in Les Belges illustres, Bruxelles, 1874, pp. 276-300 ;

R. Castelain "De mentaliteit van boeren en burgers in Oudenaarde en zijn kasselrij (15de-18de eeuw)", Oudenaarde, 1983 ;

H.L. Childs " De publieke opinie" Utrecht, 1968 ;

A. Claeys "De Omwenteling van 1789-1790 in het Oosten en Zuidoosten van de provincie Vlaanderen" onuitgegeven licentiaats-verhandeling, KUL, 1970 ;

V. Claus "De pers tijdens de Brabantse Omwenteling" onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 1983 ;

H. Coninckx "Mechelen gedurende de dagen der Brabantsche Omwenteling" Mechelen, 1914 ;

A. Cosemans "Be Brabantse Omwenteling en de Vestiging van het Nieuwe Bewind in de Zuidelijke Nederlanden" in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. VIII, Brussel, 1955 ;

 

J. Craeybeckx "De Brabantse Omwenteling : een conservatieve opstand in een achterlijk land?" Tijdschrift voor geschiedenis, jg. 80, 1967 pp. 303-330 ;

E. De Bock "De Nederlanden" deel 4 , Hasselt, uitgeverij Heideland, 1963 ;

J. Decavele (red.) "Gent. Apologie van een rebelse stad" Antwerpen, 1989 ;

J.C.A. De Clerck "Jean-François Vonck" Hayez, Bruxelles, 1992 ;

M. Decrits "De repressie van de royalistische Boerenopstand in Zuid-Oost-Vlaanderen (1790). De patriottische vrijwilligers uit Kwaremont, Ronse en Zulzebeke" in "Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en van de Tènement van Inde" , XXIX, 1980, pp. 177-186 ;

E. Defoort "De Staten van West-Vlaanderen 1787-1791" onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 1965 ;

E. Defoort "De expeditie naar Lillo, een nederlaag voor de vonckisten" in Revue belge d'Histoire militaire, XVI, 1966, pp. 368-373 ;

E. Defoort "Particularisme en eenheidsstreven. De Verenigde Nederlandse Staten." in Spiegel historiael, II, 1967, pp. 553-560;

E. Defoort "Hendrik Van der Noot. Historiografische vingeroefeningen" in F. Vanhemelryck (red.) "Revolutie in Brabant" UFSAL, 1990, p. 121-131 ;

H. De Groote "Vijftig jaar boekdrukkunst te Antwerpen 1764-1814" Antwerpen, 1961 ;

H. De Nijn "De staatscensuur in de Oostenrijkse Nederlanden (1715-1794)" , onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1979;

M. Denis "Le XVIIIe siècle", Paris, Armand Colin, 1970 ;

R. De Peuter "De industriële steden op de vooravond van de revolutie" in Handelingen van het colloquium "De Franse Revolutie in Vlaanderen" in 1988, Brussel, VUB-press, 1990, p. 148-155 ;

J. De Smet "Moeilijkheden in het Brugse Vrije ten tijde van de Brabantse Omwenteling 1790" in "'t Beertje" , XXX, 1971, pp. 38-49 ;

D. Destanberg "Gent onder Jozef II 1780-1792" Gent, 1910 ;

A. D'hoker-Claeys "De omwenteling van 1789-90 in het Oosten en Zuid-Oosten van de provincie Vlaanderen" in Het land van Aalst, jg. XXIV, 1972, nr. 1, pp. 149-208 ; 

L. Dhondt "Van Ancien Régime naar moderne bureaucratie. De hervorming van het vorstelijk bestuursapparaat in 1787"  Tijdschrift voor geschiedenis, 90 , 1977, pp. 439-456 ;

L. Dhondt "De plattelandsopstand der Gelijken van 1790. Bijdrage tot de kennis van de crisis van de Oude Maatschappij en de politieke en ideologische geschiedenis van het platteland" in Handelingen van de geschied- en Oudheidkundige kring van Oudenaarde, XIX, 1978, pp. 185-259 ;

L. Dhondt "Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in de Zuidelijke Nederlanden" in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, IX, Haarlem, 1980, pp. 139-159 ;

L. Dhondt "In de tegenstroom van Westerse Omwentelingen 1780-1815" in Culturele Geschiedenis van Vlaanderen, deel 3 , Uitg. Baart, Deurne, 1983, pp. 84-92 ;

L. Dhondt "De 'andere Omwenteling' van 1790 : de plattelandsopstand in Zuid-Vlaanderen en de Gentse collatiebeweging" in Handelingen van het colloquium over de Brabantse Omwenteling, Brussel, 1984 , pp. 167-186 ;

L. Dhondt "De conservatieve Brabantse Omwenteling van 1789" in Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 102, 3/4, Rotterdam, Wolters-Noordhoff, 1989, pp. 422-450 ;

L. Dhondt "Verlichte monarchie, Ancien Regime en revolutie" onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Gent , 1993 ;

E. Discailles "Hommes et choses de la révolution brabançonne" in Revue de Belgique, LVII, 1887, pp. 66-91 ;

J. Duden "De politiek conservatieve houding van Antwerpen tijdens de periode van de Brabantse Omwenteling" onuitgegeven licenciaatsverhandeling, RUG, 1971 ;

L. François "Politiek integratie of exclusie ? Belgische notabelen tussen 1785 en 1835" in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis jg. 8, 1977, afl. 1-2, pp. 159-160 ?????;

L. François "Elite en gezag. Analyse van de Belgische elite in relatie tot de politieke regimewisselingen, 1785-1835" onuitgegeven doctoraatsverhandeling, RUG, 1987 ;

L. François "Wase notabelen en politieke regimes (eind 18e -begin 19de eeuw)" in Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas,XCII, 1989, pp. 137-176 ;

R. Gahide "De la Révolution brabançonne à la guerre des paysans (1789-1799)" in C. Bruneel (dir.) "Des Révolutions à Waterloo. Bibliographie sélective d'histoire de Belgique (1789-1815)", Brussel, 1989 , pp. 117-137 ;

J. Gerard "Edouard de Walckiers, ce La Fayette belge" in La Revue Générale, VI-VII, 1989, pp. 87-94 ;

P. Geyl "Geschiedenis van de Nederlandse stam", deel V, Amsterdam-Antwerpen, 1962 ;

J. Gilissen "Le régime représentatif en Belgique depuis 1790" , Brussel, 1958 ;

T.K. Gorman "America and Belgium. A study of influence of the United States upon the Belgian Revolution of 1789-1790" London, 1925 ;

J. Grietens - E. De Goeyse "Het volkslied onder de Brabantse Omwenteling" in Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde , 4e reeks, 62, Leuven, 1940 ;

H. de Groote "Vrijmetselarij in Brabant tijdens de achttiende eeuw" in Bijdragen tot de Geschiedenis, inzonderheid van het oud hertogdom Brabant, reeks 3, nr. IV, Antwerpen, 1952, pp. 37-53;

H. Haag "Origines du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839)" Leuven, 1950 ;

G. Haenen "De geestesgesteldheid van magistraat en volk te Leuven tijdens de Brabantse Omwenteling 1786-90" onuitgegeven licenciaatsverhandeling KUL, 1959 ;

H. Hasquin (e.a.) "Oostenrijks België 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers", Brussel, 1987 ;

J.J. Heirwegh "Le contexte socio-économique de la révolution brabançonne" in 'Handelingen van het colloquium' in : Centrum voor militaire geschiedenis, bijdragen, 18, Brussel, 1984, pp. 59-74 ;

F. Hennebert "Etude sur la république des Etats-Belgiques-unis" Extrait de la Revue Trimestrielle , 2e série,t. VII et VIII juillet 1865 ;

Historische Winkler Prins Encyclopedie, deel 7, Amsterdam-Brussel, 1957 ;

M. Huysseune "Brussel en de Brabantse Omwenteling", Bruxelles, 1989 ;

T. Juste "Les Vonckistes" Bruxelles, 1878 ;

T. Juste "La révolution brabançonne" ,Bruxelles, 1884 ;

M. Kin "Economische transformaties en Verarming te Gent in de achttiende Eeuw" in Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, VIII, 1982, pp. 40-41 ;

F. Leleux "Gentse revolutionaire figuren" in "Ghendtsche Tydinghen, 1988, nr. 4, pp. 223-232 ;

P. Lenders "De Zuidelijke Nederlanden en de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog" in Tijdschrift voor Geschiedenis, CIII,

nr. 1, 1990, pp. 28-42 ;

P. Lenders "Gent, een stad tussen traditie en verlichting 1750-1787" in Standen en Landen, XCII, Kortrijk, 1990 ;

R. Libert "Antwerpen en de Staten van Brabant in de XVIIIe eeuw" onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1983 ;

C. Lis en H. Soly "Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa", Antwerpen, 1980 ;

L. Leopold "De Staten-Generaal en het Souverein Congres der Verenigde Nederlandse Staten (1790)" onuitgegeven licentiaats- verhandeling, KUL, 1971; 

L. Maes (red.) "Documenten van de Belgische geschiedenis : deel I" in Teksten en Documenten, nr. 314, Brussel ;

N. Massin "De kleine Brabantse Revolutie van 1787"

onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 1951 ;

A. Miroir "Oorlogspropaganda in historisch perspectief" in J. Deraeve (red.) "Oorlog en propaganda" Brussel, 1983, p. 33- ;

D. Ogg "Europe of the Ancient Régime" Glasgow, 1965 ;

H. Pirenne "Histoire de Belgique des origines à nos jours" , Brussel, 1950 ;

R. Palmer "The age of the democratic Revolution" , Princeton University Press, New Jersey, 1959 ;

H. Patroons "De begrippen natie, revolutie en verlichting in de grootnederlandse en Vlaams-nationalistische geschiedschrijving over de Brabantse Revolutie", onuitgegeven licentiaatsverhan-deling, KUL, 1993 ;

J. Polak-Suetens "Inventaris pamfletten Stadsarchief Antwerpen 1520-1881" Antwerpen, 1983 ;

J. Polasky "Revolution, Industrialisation and the Brussels Commercial Bourgeoisie 1780-1793" in Revue Belge d'Histoire Contemporaine, XI, 1980, pp. 205-235 ;

J. Polasky "Révolution et contre-révolution à Bruxelles" in J. Lorette (red.) "Handelingen van het colloquium over de Brabantse Omwenteling" , Brussel, 1984, pp. 123-130 ;

J. Polasky "Revolution in Brussels 1787-1793", Acad. Roy. de Belg. mém. classe lettres,8°,dl. LXVI, 1985 ;

J. Polasky "The succes of a counter-revolution in revolutionary Europe : The Brabant Revolution of 1789" in Tijdschrift voor geschiedenis , jg. 102, 3/4, Rotterdam, 1989, pp. 413-421 ;

P. Poulussen "De persoonlijke kijk van Georg Forster -geleerde, wereldreiziger en politiek denker- op de Brabantse Revolutie" in F. Vanhemelrijck (red.) "Brabant in Revolutie" UFSAL, 1990, p. 171-207 ;

W. Prevenier "Les Etats de Flandre depuis les origines jusqu'en 1790" in "Standen en Landen", XXXIII, 1965, pp. 13-59 ;

A. Puttemans "La censure dans les Pays-Bas autrichiens" , Paris, 1935 ;

F. Ray "The concept of public opinion and its measurement", London, 1938 ;

L. Rock "De Staten-Generaal en het Soeverein Congres der Verenigde Nederlandse Staten (1790)", onuitgegeven licentiaats-verhandeling, KUL, 1971 ;

J. Roegiers "De Leuvense theologen en de Verlichting" onuitgegeven doctoraatsverhandeling, KUL, 1979 ;

J. Roegiers "Kerk en Staat in de Oostenrijkse Nederlanden" in Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Bussum, 1980, pp. 361-375;

J. Roegiers "De gedaantewisseling van het Zuidnederlands ultramontanisme, 1750-1830" in E. Lamberts "De Kruistocht tegen het Liberalisme" , Leuven, 1984, p. 11-37 ;

J. Roegiers "De Brabantse Omwenteling in haar politieke, religieuze en culturele context" in J. Lorette (red.) "Handelingen van het Colloquium over de Brabantse Omwenteling" Brussel, 1984, pp. 75-90 ;

J. Roegiers en P. Delsaert "Brabant in revolutie 1787-1801" catalogus  tentoonstelling centr. bibl. KUL 22.4.1988-21.5.1988, Leuven, 1988 ;

J. Roegiers "Kerk en Revolutie onder de Brabantse Omwenteling" in F. Vanhemelryck (red.) "Brabant in Revolutie", UFSAL, 1990, p. 107-120 ;  

J. Roegiers "P.S. Van Eupen (1744-1804) : van ultramontaan tot revolutionair" in Lenders P. "Het einde van het Ancien Regime" Standen en Landen, XCIII, Kortrijk , 1991 ;

P. Rogghé "De omwenteling van 1789 : het aandeel van Vlaanderen, inzonderheid van de Staten van Vlaanderen" in Bijdragen tot de Geschiedenis en de Oudheidkunde, reeks 4, nr. 1, Gent, 1943, pp. 143-179 ;

F. Rousseau "Les pamphlets de la Révolution brabançonne conservés aux Archives générales du Royaume" in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 2, Bruxelles, 1923, pp. 99-102 ;

F. Seys "La société belge devant la crise révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle durant les écénements de 1789" onuitgegeven doctoraatsverhandeling, 1946 ;

J. Smeyers "De Amerikaanse Vrijheidsoorlog in de Nederlandstalige Zuidnederlandse bronnen uit de periode van de Brabantse Omwenteling" in F. Vanhemelryck (red.) "Revolutie in Brabant 1787-1793" UFSAL, 1990, p. 153-170 ;

E. Soubry "Kortrijk tijdens de Brabantse Revolutie 1787-1790" onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1973 ;

A. Sprunck "La république des Etats-Belgiques-Unis" in La Revue Générale, LXX, 1951, pp. 614-630 ;

L. Struye (red.) "Kroniek van België" , Antwerpen, 1987 ;

S. Tassier "L'entrevue de Beckerzeel (1789)" in Revue de l'Université de Bruxelles, XXIV, Bruxelles, 1923-24 ;

S. Tassier "Léopold II et la révolution brabançonne" in Revue d'Histoire Moderne, IV, 1929 pp. 106-116 ;

S. Tassier "Les démocrates belges de 1789. Etude sur le vonckisme et la révolution brabançonne" Bruxelles, 1930 ;

S. Tassier "La censure dans les Pays-Bas autrichiens" in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 1936, XV,pp. 141-148;

S. Tassier "Figures Révolutionnaires"  Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1942 ;

S. Tassier "Idées et profils du XVIIIe siècle", l'office de publicité, Bruxelles, 1944 ;

Ch. Terlinden "Un triomphe éphémère, les cortèges de la Saint-Henri à Bruxelles en l'honneur de Van der Noot" in Le Folklore brabançon, CXCIII, 1972, pp. 67-74 ;

A. Tihon "Catholicisme et politique : justifications religieuses de la révolution brabançonne" in Lorette J. (ed.) "Handelingen van het colloquium over de Brabantse Omwenteling" in : Centrum voor militaire geschiedenis, Bijdragen, 18, Brussel, 1984, pp. 92-112 ;

L. Truyens  "Revolutie en reactie: politiek in Leuven 1789-1791", onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 1985 ;

J. Van Balberghe "Tijdmalige pamfletten, vlug- en schotschriften betrekkelijk tot de regering van Jozef II en de Brabantsche Omwenteling (1783-1792)", Mechelen, 1955 ;

Y. Vanden Berghe "Een analytische studie van het ontstaan en de reacties van de eerste moderne politieke groepen in Brugge (1780-1794). Een proeve tot micro-geschiedenis in het kader van de studie van de Verlichting", onuitgegeven doctoraatsverhandeling, RUG, 1969 ;

Y. Vanden Berghe "Jacobijnen en Traditionalisten :de reacties van de Bruggelingen in de revolutietijd 1780-1794" Brussel, Pro Civitate, Historische Uitgaven, reeks 8, nr. 32, 1972, deel 1 ;

Y. Vanden Berghe "De sociale en politieke reacties van de Brugse volksmassa op het einde van het Ancien Régime" in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1972, III, 1-2, pp. 141-168 ;

Y. Vanden Berghe "Specifieke kenmerken van de Brabantse Omwenteling te Brugge (1787-1790)" in J. Lorette (red.) "Handelingen van het colloquium over de Brabantse Omwenteling" Brussel, 1984, pp. 211-216 ;

J. Van den Broeck "J.B.C. Verlooy" in Rechtskundig weekblad, jg. 39, nr. 21, 25.01.1976, kol. 1281-1294 ;

J. Van den Broeck "J.B.C. Verlooy, vooruitstrevend jurist en politicus uit de 18e eeuw" Antwerpen, 1980 ;

J. Van den Broeck "Eigenheden van de Brabantse Omwenteling" in H. de Kok (red.) "Turnhout den eersten troost der Staten" Antwerpen, 1989 ;

C. Vandenbroecke "De sociaal-economische context van de Brabantse Omwenteling" in J. Lorette (red.) "Handelingen van het colloquium over de Brabantse Omwenteling", Brussel, pp. 31-52 ;

B. Van der Schelden "La Franc-Maçonnerie belge sous le régime autrichien (1721-1794)" , Louvain, 1923 ;

H. van de Voorde (red.) "Bastille , Boerenkrijg en Tricolore : de Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden" Davidsfonds, Leuven, 1989 ;

J.M. Van der Auwermuelen "Sociale politiek te Gent en te Brugge in de 18de eeuw : een poging tot disciplinering van de lagere klassen", onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1984 ;

H. Van Gassen "Geschiedenis van Ninove", Ninove, 1959 ;

F. Van Hemelrijck (red.) "Revolutie in Brabant 1787-1793" UFSAL, 1990 ;

J.A. Van Houtte "Economische geschiedenis van de Lage Landen" Antwerpen, 1964 ;

F. Van Kalken "Origines du libéralisme en Belgique" in Revue d'histoire moderne, 1-2 , 1926-27, pp. 195-196 ;

M. Van Peel "De historiografie van de Brabantse Omwenteling" onuitgegeven licentiaatsverhandeling, RUG, 1971 ;

J. Vercruysse "L'indépendance américaine et la révolution brabançonne" in Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, LIV, Bruxelles, 1976, pp. 1098-1108 ;

P. Verhaegen "Le conseiller d'état comte Cornet de Grez" Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1934 ;

A. Vermast "Generaal Vander Mersch, bevelhebber van het leger der Patriotten" , Gand, 1898 ;

E. Voordeckers "Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium (1667-1914)" Gent, 1964 ;

M. Weyssow "Ultramontanisme et révolution dans les Pays-Bas Autrichiens (1780-1790)", onuitgegeven licentiaatsverhandeling, ULB, 1986 ;

M. Wilms "Opinies rondom de Brabantse Omwenteling : een vergelijkende studie van het Journal Général de l'Europe en het Journal historique et littéraire 1787-1790" onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KUL, 1964 ;

F. Zelck "De strijd om de privilegies" in "Handelingen van het colloquium 'De Franse Revolutie en Vlaanderen' 1988" , VUB-Press, Brussel, 1990, p. 169-185 ;

 

 

uitgegeven bronnen :

 

 

L.P. Gachard (éd.) "Documents politiques et diplomatiques sur la Révolution belge de 1790", Bruxelles, 1834 ;

E. Hubert (éd.) "Correspondance des ministres de France accrédités à Bruxelles, de 1780 à 1790", Bruxelles, 2 vol., 1924;

J.F. Vonck "Onzydige aenmerkingen over den tegenwoordige gesteltenis van Brabant" Rijsel, 20.2.1791  RUG 233 A 44

E.J. Dinne "Mémoire historique et piéces justificatives pour Vander Mersch où l'on donne des preuves de la loyauté de sa conduite durant la révolution belge" Lille, 1791, p. 245-280 ;

Ch. Terlinden (éd.) "Mémoire concernant l'organisation de l'Armée des Etats-Belgiques-Unis, adressé par le général Dumouriez au Congrès Souverain, le 22 juillet 1790" in Bulletin de la Commission Royale d'Histoire, 100, 1936, pp. 209-226 ;

 

 

 

De volgende archiefbronnen werden verwerkt :

 

Katholieke Universiteit Leuven (bibliotheekarchief) KUL,A

Katholieke Universiteit Leuven (theologisch archief) : KUL,BG

Rijksuniversiteit Gent (bibliotheekarchief) : RUG

Rijksuniversiteit Gent (fonds Vliegende Bladen)

Stadsarchief Mechelen : SAM

Archive de la ville de Bruxelles : Avb 

Archive de l'Université Libre de Bruxelles : ULB

 

De fondsen van Leuven en Gent werden in het kader van het diepte-onderzoek volledig doorgenomen, deze van ULB, Brussel en Mechelen werden aan steekproeven onderworpen om het geheel kwalitatief te kunnen duiden. Voor de kwantitatieve analyse verwijzen wij naar de bijlagen.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende