Boerenkost voor allen? Een onderzoek naar de dagelijkse maaltijd ten plattelande aan de hand van het kookboek van de Boerinnenbond/het KVLV (1927 Ė 1985) (Kristien Clťment)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. BRONNEN.

 

a) Archieven.

 

LEUVEN - ARCHIEF KVLV.

  Map : Geschiedenis KVLV.

  Brief van Marie-Josť Maasen aan Diane Ďs Heeren, 11/08/1994.

 

 

b) Kookboeken.

 

Ons Kookboekje, s.l., Belgische Boerenbond, [1927], 158 pp..

 

Ons Kookboekje, s.l., Belgische Boerenbond, [1928], 2e druk, 165 pp..

 

Ons Kookboekje, s.l., Belgische Boerenbond, [1928], 3e druk, 166 pp..

 

Ons Kookboekje, Leuven, Boerinnenbond, 1936, 10e druk, 224 pp. (Uitgaven van den Boerinnenbond, C.2).

 

Ons Kookboekje, s.l., Belgische Boerenbond, 1937, 11e druk, 224 pp.

 

Ons Kookboek, s.l., Boerinnenbond, 1939, 13e druk, 286 pp. (Uitgaven van den Boerinnenbond, C.2).

 

Ons Kookboek, Leuven, Boerinnenbond, 1941, 14e druk, 304 pp. (Reeks C, 2).

 

Ons Kookboek, s.l., Boerinnenbond, 1950, 278 pp..

 

Ons Kookboek, s.l., Boerinnenbond, 1953, 278 pp..

 

Ons Kookboek, s.l., Boerinnenbond, 1957, 325 pp..

 

Ons Kookboek, s.l., Boerinnenbond, 1959, 320 pp..

 

Ons Kookboek, s.l., Boerinnenbond, 1963, 344 pp..

 

Ons Kookboek, s.l., Boerinnenbond, 1964, 422 pp..

Ons Kookboek, Leuven, Boerinnenbond, 1970, 424 pp..

 

Ons Kookboek, Leuven, KVLV/Belgische Boerenbond, 1972, 316 pp..

 

Ons Kookboek, Leuven, KVLV/Belgische Boerenbond, 1976, 316 pp..

 

Ons Kookboek, Leuven, KVLV/Belgische Boerenbond, 1983, 316 pp..

 

Ons Kookboek, Leuven, KVLV/Belgische Boerenbond, 1985, 430 pp..

 

CLEMENT (Gaston), Ons Oorlogskookboekje. Raadgevingen en Recepten voor dezen tijd, Leuven, Boerinnenbond, [1941], 40 pp..

 

 

c) Tijdschriften.

 

De Boerin. Maandblad van de Boerinnenkringen, 1-2, 1909-1910.

 

De Boerin. Maandschrift van den Boerinnenbond, 3-36, 1911-1948.

 

Bij de haard. Maandblad van de Boerinnenbond, 37-73, 1949-1985.

 

 

d) Brochures.

 

Practische inlichtingen voor de leden van de boerinnengilden, juli 1940.

 

Nuttige wenken voor de leden van de boerinnengilden, augustus 1940.

 

Een helpende hand, september 1940.

 

Inmaak en bewaren van groenten en fruit ten gerieve van de leden van den Boerinnenbond, Leuven, Van Huyck, juli 1941, 32 pp..

 

Praktische wenken, april 1942.

 

Zalig Kerstfeest, december 1942.

 

Gezond boerenvolk, februari 1943.

 

Thuis diepvriezen, Leuven, Boerinnenbond, 1960, 63 pp..

 

 

2. LITERATUUR.

 

 

De Belgische Boerenbond jubileert. 1890-1950, Leuven, Belgische Boerenbond, 1950, 131 pp..

 

Bij de haard : jubelnummer ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Boerinnenbond-KVLV, 1911-1986, Leuven, KVLV, 1986, 62 pp..

 

BORN (Wina), Eten door de eeuwen. De geschiedenis van de culinaire cultuur, Baarn, Bosch & Keuning, 1989, 247 pp..

 

BOURDIEU (P.), La distinction. Critique sociale du jugement, Parijs, 1979.

 

BOONE (M.), GAUS (H.), SCHOLLIERS (P.), VANDENBROEKE (C.), Culturele geschiedenis van Vlaanderen, Deurne/Ommen, Baart, 1982, deel 10, pp. 77-86.

 

CLAUDIAN (Jean) et SERVILLE (Yvonne), Aspects de l'ťvolution rťcente du comportement alimentaire en France : composition des repas et "urbanisation". In : HEMARDINQUER (Jean-Jacques)(red.), Pour une histoire de l'alimentation, Paris, Armand Colin, 1970, pp. 174-188. (Annales, 28).

 

CLAUDIAN (Jean) et SERVILLE (Yvonne), Les aliments du dimanche et du vendredi. Etudes sur le comportement alimentaire actuel en France. In : HEMARDINQUER (Jean-Jacques)(red.), Pour une histoire de l'alimentation, Paris, Armand Colin, 1970, pp. 300-307. (Annales, 28).

 

CRAEYBECKX (J.), Agrarisch bedrijf, in : Algemene geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, dl. 13, pp. 12-17 en 226-227.

 

CRAEYBECKX (J.), Boeren 1894-1914, in : Algemene geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, dl. 13, pp. 286-293.

 

DEMBLON (D.), AERTSEN (j.)(e.a.), 100 jaar boeren, Berchem, EPO, 1990, 220 pp. (EPO dossier).

 

DE MOOIJ (C.), VAN DE WEIJER (R.)(e.a.), Rijke oogst van schrale grond. Een overzicht van de Zuidnederlandse materiŽle volkscultuur ca. 1700-1900, Zwolle, Waanders Uitgevers, 1991, 192 pp. (Tentoonstellingscatalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Noordbrabants Museum te 's Hertogenbosch, 14/09-24/11/1991).

 

DEN HARTOG (A.P.), De beginfase van het moderne voedselpatroon in Nederland. Voedsel en voeding in de jaren 1850-1914, in : Voeding, 41, 1980, 9-10, pp. 334-342 en 348-357.

 

DEN HARTOG (A.P.)(red.), Voeding als maatschappelijk verschijnsel, Utrecht/Antwerpen, Bohn, Scheltema en Holkema, 1982, IX + 307 pp..

 

DEN HARTOG (C.), Nieuwe voedingsleer, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1966 (1960), 400 pp.(Aula-boeken, 123).

 

DE NAVE (F.), MOULIN (L.) en STOLS (E.), Europa aan tafel : een verkenning van onze eet- en tafelcultuur, Antwerpen, Ortelius series, 1993, 239 pp..

 

DE ROOY (P.), Het zwaarste beroep. Succes en falen van het huishoudonderwijs in Nederland, in : Sociologisch Tijdschrift, 12, 1985, 2, pp. 207-248.

 

DE VUYST (Paul), De maatschappelijke rol der boerin, Brussel, 1907.

 

DE WEERDT (D.), En de vrouwen? Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in BelgiŽ 1830-1960, Gent, 1980.

 

ELIAS (Norbert), ‹ber den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, Basel, Haus zum Falken, 1939; vertaald als : Het civilisatieproces. Sociogenetische en psychogenetische onderzoekingen, Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1982, dl.1, 376 pp. (Aula-boeken, 705).

 

GEISSLER (Catherine) and ODDY (Derek J.), Food, Diet and Economic Change Past and Present, Leicester/London/New York, Leicester University Press, 1993, 225 pp..

 

GOETHALS (Chris), De Belgische Boerinnenbond (1911-1940), Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1979, XVI + 181 pp..

 

GOODY (Jack), Cooking, Cuisine and Class. A study in Comparative Sociology, Cambridge, University Press, 1982, 253 pp..

 

GROOTES (B.J.), De consument in 2010 : Voer voor ondernemers,  in : Food Management, 14 januari 1994, pp. 13-15.

 

JOBSE-VAN PUTTEN (Jozien), Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland, Nijmegen, SUN, 1995, 573 pp..

 

Jubelnummer van den Boerinnenbond 1911-1936, Leuven, Boerinnenbond, 1936, 32 pp..

 

KEYMOLEN (D.), Historiek van de vrouwenemancipatie in BelgiŽ, Brussel, 1981.

 

MCGEE (Harold), Over eten en koken. Wetenschap en overlevering in de keuken, Amsterdam, Bert Bakker, 1992, 690 pp..

 

MENNELL (Stephen), All manners of food : eating and taste in England and France from the Middle Ages to the present, Oxford, Basil Blackwell, 1985; vertaald als : Smaken verschillen. Eetcultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de Middeleeuwen tot nu, Amsterdam, Bert Bakker, 1989, 523 pp..

 

POTE (Wim), Op grootmoeders wijze. Vlees- en visrecepten in het ancien rťgime, Gent, RUG (onuitgeg. licentiaatsverhandeling), 1992, 118 pp..

 

QUAGHEBEUR (P.), SCHOKKAERT (l.) en VAN MOLLE (L.), 100 jaar Boerenbond in beeld 1890-1990, Leuven, Belgische Boerenbond, 1990, 199 pp..

 

RENS (Lutgart), De Boerinnenbond 1945-1971, Leuven, KUL (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1985, 201 pp..

 

RIDDERVOLD (A.), Traditional foodways, fast and feast, in : Feasting and fasting. Proceedings Oxford symposium on food and cookery 1990, London, 1990.

 

ROTBERG (Robert I.) and RABB (Theodore K.)(ed.), Hunger and History. The Impact of Changing Food Production and Consumption Patterns on Society, Cambridge, University Press, 1985, 336 pp..

 

SALZMAN (Catherine), Margriet's advies aan de Nederlandse huisvrouw -ContinuÔteit en verandering in de culinaire geschiedenis van Nederland 1945-1975. In : Volkskundig Bulletin, 11, 1985, 1, pp. 1-27..

SCHOLLIERS (Peter), Arm en rijk aan tafel: tweehonderd jaar eetcultuur in BelgiŽ, Berchem, EPO/BRTN, 1993, 287 pp..

 

SCHOLLIERS (Peter), Arm en rijk aan tafel. Eetcultuur in BelgiŽ, 19de-20ste eeuw, Gent, RUG/OSSG, 1994, 36 pp. (Syllabus postacademiale colleges voor leerkrachten geschiedenis, 20).

 

SCHOLLIERS (Peter), Historical food research in Belgium : development, problems and results in the 19th and 20th centuries, in : TEUTEBERG (H.J.)(ed.), European Food History. A research Review, Leicester/London/New York, Leicester University Press, 1992, pp. 71-89.

 

SCHROOTEN (Leo), De nieuwe boeren, Leuven, Davidsfonds, 1992, 109 pp. (Actueelreeks/Davidsfonds, 2).

 

SELS (Hilde), De verstandige kok. De Zuidnederlandse kookboeken van 1500-1800. Een cultuurhistorische benadering.  In : Mededelingsblad en verzamelde opstellen van de academie voor streekgebonden gastronomie, 6, 1988, 2, 191 pp..

 

'S HEEREN (Diane), Een kwestie van smaak. Menu's, kookboeken en culinaire archivalia, Antwerpen, AMVC, 1994, 296 pp. (Publicaties van de Stadsbibliotheek en het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, 44-45).

 

SWARTENBROEKX (Jos), De jacht in BelgiŽ. Gids voor jagers en jachtopzieners, Antwerpen, Scriptoria, 1976, 529 pp..

 

TEUTEBERG (Hans J.), European Food History. A Research Review, Leicester/London/New York, Leicester University Press, 1992, 297 pp.

 

VANDENBROEKE (Chris), Agriculture et alimentation, Gent/Leuven, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 1975, 694 + XXIX pp. (Publicatie nr. 49).

 

VANDENBROEKE (Chris), Vlaamse koopkracht - gisteren, vandaag en morgen, Leuven, Kritak, 1984, 302 pp..

 

VAN DER MEULEN (H.), Nederlanders en hun voeding 1852-1977, in : Economisch en sociaal-historisch jaarboek, 1985, pp. 48-70.

 

VAN MECHELEN (R.), Feminisme in Vlaanderen ... waar is de tijd, in : De nieuwe maand, 1977, 6, pp. 318-340.

 

VAN OTTERLOO (Anneke H.), Buitenlandse migranten en Nederlanders aan tafel tussen 1945 en 1985. Toenadering of distantie, in : Sociologisch Tijdschrift, 13, 1986, 2, pp. 317-349.

 

VAN OTTERLOO (Anneke H.), Eten en eetlust in Nederland (1840-1990). Een historisch-sociologische studie, Amsterdam, Bert Bakker, 1990, 363 pp..

 

VAN OTTERLOO (Anneke H.), Voedzaam, smakelijk en gezond. Kookleraressen en pogingen tot verbetering van eetgewoonten tussen 1880 en 1940, in : Sociologisch Tijdschrift, 12, 1985, 3, pp. 495-542.

 

VAN MOLLE (Leen), Katholieken en landbouw. Landbouwpolitiek in BelgiŽ, 1884-1914, Leuven, Universitaire Pers, 412 pp. (Symbolae, B5)

 

VAN MOLLE (Leen), Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990, Leuven, Universitaire Pers/Belgische Boerenbond, 1990, 391 pp. (KADOC-studies, 9).

 

VERHULST (A.),BUBLOT (G.)(e.a.), De Belgische land- en tuinbouw. Verleden en heden, Brussel, Cultura, 1980, 127 pp..

 

WITTEVEEN (Joop), 450 jaar kookboeken in Nederland 1510-1960.  In : VAN BERKEL (J.K.), Kookboeken door de eeuwen heen, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek/Algemeen Rijksarchief, 1991, 69 pp. (Tentoonstellingscatalogi en -brochures van de Koninklijke Bibliotheek, 40).

 

LIJST VAN DE AFKORTINGEN.

 

BJB  :  Boerinnenjeugdbond

BDH  :  Bij de haard

DB  :  De Boerin

Ibid.  :  ibidem

KAV  :  Katholieke Arbeidersvrouwen

KVLV  :  Katholiek Vormingswerk van (voor) Landelijke Vrouwen

Op. cit.  :  opere citato

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende