Negentig jaar hamerslaggedreun te Baasrode. Scheepsbouwnijverheid te Baasrode 1894-1986. (Cédric Van Lancker)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord Vooraf.

 

Het opmaken van een licentiaatverhandeling brengt je in contact met heel veel personen en instellingen die steeds met een groot enthousiasme helpen om alle informatie te verzamelen.  Deze personen helpen op hun terrein, om ervoor te zorgen dat het af te leveren werk zo correct en volledig mogelijk is.  Een woordje van dank aan al deze mensen is hier dan ook op zijn plaats. 

 

In de eerste plaats denk ik aan mijn promotor Prof. Dr. E. Vanhaute die steeds bereid is de vorderingen in het onderzoek te aanhoren en waar nodig bijsturingen te geven.  Mijn leescommissarissen Dr. J. Parmentier voor de tips in verband met het maritiem aspect van de licentiaatverhandeling en  C. Devolder voor de opmerkingen en tips bij het thesisverslag. 

 

Natuurlijk komt men tijdens het onderzoek in contact met heel veel mensen en instellingen die elk door hen inzet en enthousiasme, een extra motivering vormen voor het verder verloop van het onderzoek.  In de eerste plaats komen alle medewerkers van het scheepvaartmuseum in Baasrode en in het bijzonder door de vele tips en hulp: Jan Annemans, Jan Dedroog, Maurice Kaak en Pieter d’Hollander.  Ik wens hier nogmaals het scheepvaartmuseum in Baasrode te bedanken voor alle verleende faciliteiten in verband met de consultatie van het archief, de bibliotheek, de cartotheek en de fototheek. 

 

Ook het personeel van het Scheepvaartmuseum in Antwerpen dat steeds ter beschikking staat voor de consultatie van het archief en bibliotheek.  Aimé Stroobants, archivaris en conservator van de stad Dendermonde en het personeel van het stadsarchief in Dendermonde dank ik voor hun bereidwillige medewerking.  Verder ook het personeel van de stadsbibliotheek Antwerpen en het Liberaal Archief. 

 

Door de toelating van de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen  om een prospectie bezoek aan de scheepswerven te brengen, is het mogelijk de site uitgebreid te bespreker in het kader van het historisch onderzoek. 

 

Ook een woord van dank voor het steeds ter beschikking staan, aan M.P. Volckaert en E. Deblieck in de seminariebibliotheken van de vakgroep Nieuwste- en Nieuwe Geschiedenis aan onze universiteit. 

 

De volgende personen wens ik te bedanken voor het ter beschikking stellen van heel wat informatie in verband met de verschillende werven: Mevr. Van Hoorick-Van Landeghem, Mr.  Renier Van Praet, Mr.  Guy De Baer, Mr. Emiel Vekemans. 

 

Deze licentiaatverhandeling is slechts mogelijk geweest dankzij het aanreiken van dit onderwerp door Yves Segers. 

 

Dankzij de jarenlange steun van mijn ouders zijn deze studies en het realiseren van de licentiaatverhandeling tot stand kunnen komen, waarvoor enorm veel dank. 

 

Ook enkele studiegenoten wens ik te bedanken voor hun steun: Caroline Baeyens, Hannelore Bogaert en Nele Doossche. 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende