Armeniërs zonder land of een land zonder Armeniërs. De Belgische houding in de Volkenbond over de Armeense kwestie, 1919-1928. (Sita Vreeling)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Mijn dank gaat op de eerste plaats uit naar mijn promotoren Vincent Viaene en Idesbald Goddeeris voor hun raadgevingen en bemoedigende woorden bij het maken van mijn verhandeling. Daarbij bood de ‘Armeense werkgroep’ bestaande uit Nathalie Rega en Tim Puttevils (en mijzelve natuurlijk) de nodige steun om dit werk tot een goed einde te brengen.

 

Maar tijdens mijn vier jaar Leuven en de maanden waarin ik mijn thesis schreef, heb ik nog de meeste aanmoedigingen gekregen van mijn ouders en mijn broer. Het is een wonder hoeveel geduld ze met me hadden. Wie ik vooral niet mag vergeten zijn mijn naaste studievrienden ‘de kwakkies’, Suzanne, Liesbeth, Maarten, Stephanie, Ine, Ann en Klaar. Zij zijn degenen die mij een leerrijke en aangename tijd hebben bezorgd waarvoor ik hen nooit genoeg kan bedanken.

 

Voor alle verdere logistieke hulp gaat mijn dank uit naar het personeel van het archief en de bibliotheek van Buitenlandse Zaken, waar ik vele uren heb doorgebracht en stof heb doen opwaaien. Ook Eline, Wim Heylen en Tom Cobbaert wil ik bedanken voor hun raadgevingen.

 

Zonder al deze mensen, waaronder ook de vele professoren die hun kennis doorgaven in de afgelopen jaren, hoop ik het historisch métier nu onder de knie te hebben. Bedankt!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende