De door de politierechter geregistreerde criminaliteit tijdens het crisisdecennium in Lokeren, 1840-1850 (Annelies Coppieters)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

VOORWOORD

Beweren dat een scriptie slechts door één persoon gemaakt wordt, is onzin. In elke fase zijn er mensen die een handje toesteken om het werk tot een goed einde te brengen. Dit voorwoord is het uitgelezen moment om al deze mensen te bedanken voor hun hulp. Ten eerste zou ik prof. Dr. Vanhaute willen bedanken voor de goede begeleiding tijdens de licentiejaren en de bijsturingen die hij gedaan heeft. Ook prof. Dr. Hannes en T. Lambrechts wil ik bedanken voor hun opmerkingen aan het einde van de eerste licentie. De stadsarchivaris van Lokeren, Nico Van Campenhout, zou ik willen bedanken voor zijn hulpvaardigheid, hij stond me steeds met raad en daad bij. Prof. Dr. Hebberecht verdient een woord van dank voor de inleiding in de historische criminologie die hij me bijgebracht heeft. Hugo Arens bedank ik voor het ter beschikking stellen van zijn persoonlijke bibliotheek en zijn jarenlange ervaring. Wouter heeft niet enkel de statistische onderbouw van dit eindwerk verzorgd, bij hem kon ik ook terecht voor technische hulp en een bemoedigende babbel. Catherine en Lieven wil ik bedanken voor hun opmerkingen en de verzorging van de lay-out; mama voor haar taalkundige inbreng en samen met papa en Sieglien voor de praktische en morele steun.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende