Het beeld van de Ander. Een comparatieve studie tussen het Etnografisch Museum en het Zuiderpershuis in Antwerpen. (Annelies Keyers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Mijn grootste dank gaat uit naar mijn ouders en mijn zusje. Vier studiejaren lang hebben ze mij door dik en dun gesteund. Ze waren mijn meest enthousiaste fans.

 

Verder wil ik al mijn gesprekspartners, die dit werk mede vorm hebben gegeven, bedanken voor hun bijdrage. Speciale dank aan Jan van Alphen en Dora Mols die mij in eerste instantie de mogelijkheid boden dit onderzoek in hun organisaties door te voeren. Ook een speciaal woordje voor Min Dewachter, sleutelinformant en mama van mijn goede vriendin. Danku voor de boeiende gesprekken en de tijd die je steeds voor me vrijmaakte.

 

Verder wil ik professor Dr. Laermans danken om mijn interesse voor de culturele sociologie te wekken en dit werk te willen promoten.

 

Ik dank ook Pascal Gielen, mijn assessor, voor de motivatie, kritische opmerkingen, het advies, en al de tijd die dit gevergd heeft.

 

Ook mijn vrienden en kotgenootjes zijn onmisbaar geweest.

 

Annelies, 24 augustus 2006

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende