Er waart een spook door Afrika. De perceptie van de Kongolese en Algerijnse onafhankelijkheidsstrijd in De Rode Vaan. (Leen Vervaeke)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Bronnen

 

1.1. Archivalische bronnen: Brussel, Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging (DACOB)[394]

 

Comité Central du 2 octobre 1955.

nr. 1.20.4: Propositions sur la presse.

 

De Coninck I.

nr. CO/09-4: Rapport sur le Congo, 24-25 februari 1951.

nr. CO/09-2: Brief van een journalist van La Vérité aan Laforge, 29 november

1959.

nr. CO/09-5: Quelques considérations sur la situation actuelle et la ligne de

conduite à suivre à notre avis, ongedateerd (1959?).

nr. CO/09-5: Causes des événements de Léo, ongedateerd (1959?).

nr. CO/09-9: Commentaires du passage des peuples du nord soviétique au

socialisme sans passer par le capitalisme, 1959.

nr. CO/09-9: Kladversie speech naar aanleiding van vijftigjarig bestaan van de

kolonie Kongo, 1958.

nr. CO/09-9: Kladversie speech, 1964.

 

Dossiers Biographiques.

nr. 3075: Jacques Nagels.

 

Dossiers Flamands.

nr. 5297: Maarten Thijs.

nr. 5387: Raymond De Smet.

nr. 6173: Vic Van Saarloos.

nr. 5238: Jan Debrouwere.

nr. 6141: Gerard Van Moerkerke.

 

Levaux II.

nr. CO/12: Brief van Marcel Levaux aan Patrice Lumumba, 28 februari 1960.

nr. CO/12: Brief van Patrice Lumumba aan Marcel Levaux, 21 september 1959.

 

Moulin.

nr. CO/10-3: Brief van Gaston Moulin aan Kronacker, de voorzitter van de Kamer

van Volksvertegenwoordigers, 5 januari 1959.

 

Ontwerpthesissen voor het 13de Nationaal Congres (1960).

nr. 3.18.2.

 

Ontwerp van activiteitsverslag. 13de Nationaal Congres (1960).

nr. 3.18.5 en nr. 3.19.11.

 

Rapport sur la Presse au Comité Central des 11 et 12 septembre 1954.

nr. 1.17.4: Raymond De Smet.

 

Rapport sur la situation de la presse communiste (1951).

nr. 1.12.1

 

Réaction sur le rapport sur la presse (1954).

 nr. 1.17.4: Blume I.

 nr. 1.17.4: Gerard Van Moerkerke.

 nr. 1.17.4: Raymond De Smet.

 nr. 1.17.4: Terfve.

 

Terfve I.

nr. CO/01-1: Ontwerp affiches Panalumumba.

nr. CO/01-4. Brief Jean Terfve aan Raymond De Smet, 24 juni 1961.

nr. CO/01-3. Brief Ramon Borgerhof aan Le Drapeau Rouge, 1962.

 

Terfve III.

nr. CO/03-1: Brief Jean Terfve aan de Kongolese regering, 27 juni 1960.

nr. CO/03-1: Brief van Jacques Grippa aan Jean Terfve, 5 april 1960.

nr. CO/03-1: Brief van Jean Terfve aan de Kongolese regering, 10 april 1960.

nr. CO/03-1: Nota's over zijn reis naar Kongo in maart 1960.

nr. CO/03-1: Ongetekende brief aan Jean Terfve, ongedateerd (waarschijnlijk

maart 1960).

nr. CO/03-1: Telegram Henri Kasongo, ongedateerd.

nr. CO/03-1: Programme économique du MNC, 14 maart 1960.

 

Terfve IV.

nr. CO/04-1: Notes sur quelques problèmes urgents se posant aux partis

nationalistes congolais, 28 mei 1960.

nr. CO/04-1: Notices biographiques critiques de plusieurs dirigeants politiques

congolais, ongedateerd (waarschijnlijk 1960).

nr. CO/06-4: Brieven van Terfve aan zijn echtgenote, maart 1960 – februari 1961.

 

 

1.2. Periodieke bronnen

 

De Rode Vaan. Dagblad der Communistische Partij van België, 1954-1958.[395]

 

De Rode Vaan. Vlaams Weekblad der Kommunistische Partij van België, 1959-1962.[396]

 

De Standaard, 37e jaargang nr. 187, 7 juli 1960. "Muiterij ontreddert Kongolese Weermacht".

 

De Standaard, 81e jaargang nr. 22, 24 jan. 2004. "Interview. Stefaan De Clerck roept alle hens aan dek".

 

De Standaard, 81e jaargang nr. 44, 21 feb. 2004. "Vraag van de week: Is de Vlaamse regering nog geloofwaardig?".

 

Gazet van Antwerpen, 67e jaargang nr. 187, 7 juli 1960. "Kongolese eenheden aan het muiten".

 

Het Laatste Nieuws, 73e jaargang nr. 187, 7 juli 1960. "Muiterij in Congolese Weermacht".

 

La Libre Belgique, 77e jaargang nr. 187, 7 juli 1960. "Mutineries dans la Force Publique à Léopoldville et à Thysville".

 

Le Monde. 1961-1962.[397]

 

Le Soir, 74e jaargang nr. 187, 7 juli 1960. "Troubles graves au Congo".

 

Nieuwsblad, 28e jaargang nr. 187, 7 juli 1960. "Muiterij in Kongolese Weermacht te Leopoldstad en Thysstad".

 

 

1.3. Publicaties

 

Activiteitenverslag van het Centraal Comité. XIIe Nationaal Congres van de KPB, Gent 19-22 april 1957. Brussel, 1957.

 

BURNELLE, E. Wat de communisten willen. Volledige tekst van het verslag ingediend op het XIIe Nationaal Kongres der Kommunistische Partij van België. Gent, 19-22 april 1957. Deinze, 1957.

 

XIe Congres der Communistische Partij van België. Vilvoorde 9-12 december 1954. Thesissen door het Congres aanvaard. Brussel, 1954.

 

Thesissen goedgekeurd door het XIIe Kongres der Kommunistische Partij van België. Deinze, 1957.

 

Ontwerp van thesissen. XIIe Nationaal Congres van de KPB, Gent 19-22 april 1957. Brussel, 1957.

 

 

2. Werken

 

1962: la paix en Algérie. G. PERVILLÉ, ed. (Collection Les médias et l’événement). Parijs, 1992.

 

8 ans de malheurs. J.-P. HOLLENDER, ed. (Collection Africa Nostra). 2 dln. Montpellier, 1986, 1987.

 

ALEXANDRESCU, S. "Wereldorde en betekenisorde. Een essay over representatie." Feit & Fictie, I (1993) 17-32.

 

ALTHEIDE, D. L. Qualitative media analysis.(Quantitative research methods series XXXVIII). Thousand Oaks, Londen, New Delhi.

 

ANDRIEU, R. La guerre d’Algérie n’a pas eu lieu: 8 ans et 600000 morts. Parijs, 1992.

 

ARNÉ, S. Le président du Conseil des Ministres sous la IVe République. Parijs, 1962.

 

BACQUELAINE, D., WILLEMS, F. en COENEN, M.T. "Parlementair onderzoek met het oog op het vaststellen van de precieze omstandigheden waarin Patrice Lumumba werd vermoord en van de eventuele betrokkenheid daarbij van Belgische politici." in: Kamerdocumenten. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Brussel, 16 november 2001.

 

BALMAND, P. Geschiedenis van Frankrijk. Den Haag, 1996.

 

BARROS, J. ed. The United Nations. Past, Present, and Future. Londen, 1972.

 

BOLLE, J. en DUMONT, J. Cominière, 1910-1960. Brussel, s.d.

 

BOYD, A. Fifteen Men on a Powder Keg. Londen, 1971.

 

BRODER, J. "De Communistische Partij van België en het koloniale vraagstuk (1945-1961)." Marxistische studies, (1998) 115-150.

 

BUELINCKX, J. Radicaal-links in België en de val van de Muur. Licentiaats-verhandeling, Universiteit Gent, dept. Geschiedenis, 2002.

 

BURGOD, G. en EDDI, I. Le PCF et la question algérienne du 1er novembre 1954 au 13 mai 1958. Licentiaatsverhandeling, Institut d'Histoire Sociale de Paris, 1972.

 

CAMPÉ, R., DUMON, M. en JESPERS, J.-J. Radioscopie de la presse Belge. Verviers, 1975.

 

CHOMÉ, J. Lumumba et le Communisme. (Remarques congolaises) Brussel, 1961.

 

CORBEY, R. en LEERSSEN, J. ed. Alterity, Identity, Image. Selves and Others in Society and Scholarship. Amsterdam, Atlanta, 1991.

 

D'AMAT, R. ed. Dictionnaire de biographie française. Tome neuvième. Parijs, 1961.

 

DANTO, A.C. "Geschiedenis en representatie." Feit & Fictie, III (1996) 11-24.

 

DAZY, R.La Partie et le tout: le PCF et la guerre franco-algérienne.Parijs, 1990.

 

DE BAETS, A. Beeldvorming over niet-westerse culturen. De invloed van het geschiedenisleerboek op de publieke opinie in Vlaanderen, 1945-1984. Doctoraatsscriptie, Rijksuniversiteit Gent, dept. Geschiedenis, 1989.

 

DE VOS, L. De Koude Vrede: Koude Oorlog en dekolonisatie. Berchem, 1988.

 

DE WITTE, L. De moord op Lumumba. Leuven, 1999.

 

DEBROUWERE, J. "Het KPB-Internationalisme." in: Brood en Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen. II (1997) 83-100.

 

DECAN, R. Qui est qui en Belgique francophone. 1981-1985. Encyclopédie biographique. Brussel, 1981.

 

DECAN, R. Qui est qui en Belgique francophone. 1985-1989. Encyclopédie biographique. Brussel, 1985.

 

DESSENS, D. "Links moet deze beweging de hand reiken. Auteur Ludo De Witte over de Arabisch-Europese Liga." Rood. Maandblad voor socialistische democratie. (2003).

 

DEVOLDER, P.N. De communistische propaganda. Theorie, strategie en methode. Antwerpen, Amsterdam, 1957.

 

Dictionnaire des parlementaires français. Tome II, B. La documentation française. Parijs, 1992.

 

DONEUX, J.L. en LE PAIGE, H. Le Front du Nord. Des Belges dans la guerre d'Algérie (1954-1962). Luik, 1992.

 

DOPCHIE, M.-C. Patrice Lumumba, een controversiële figuur: personderzoek in de Franstalige Belgische pers van januari 1960 tot februari 1961. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 2001.

 

DREYFUS, M. PCF: crises et dissidences de 1920 à nos jours. Parijs, 1990.

 

DROZ, B. en LEVER, E. Histoire de la guerre d'Algérie: 1954-1962. Parijs, 1987.

 

DUCHEYNE, J. Kwantitatieve en kwalitatieve dagbladanalyse van de Belgische linkse pers betreffende de berichtgeving over communistische landen en personen. Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept.

Communicatiewetenschappen, 1961.

 

ETAMBALA, Z.A. Congo '55-'65. Van koning Boudewijn tot president Mobutu. Tielt, 1999.

 

EYRIGNOUX, M. Le PCF et la question algérienne du 13 mai 1958 au référendum de janvier 1961. Licentiaatsverhandeling, Institut d'Histoire Sociale de Paris, 1973.

 

FARMER, S. en GUGLIELMINA, P. Oradour: arrêt sur mémoire. Parijs, 1994.

 

FAUVET, P. Histoire du parti communiste français. Tome II. Parijs, 1965.

 

GEYSEN, W., LIEVIJNS, L. en VAN HOEYLANDT, O. "Bibliografie van thesissen met betrekking tot de geschiedenis van de KPB." in: Brood en Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen. II (1997) 156-158.

 

GIBBS, D.N. The political economy of Thrid World Intervention: Mines, Money, and US Policy in the Congo Crisis, Chicago, 1991.

 

GLORIES, J. "Quelques observations sur la révolution algérienne et le communisme". L'Afrique et l'Asie, 1e trimester 1958.

 

GONDOLA, C.D. The history of Congo. Greenwood, 2002.

 

GORDON, T. en MORGAN WITTS, M. Guernica: the crucible of World War II. New York, 1975.

 

GOTOVITCH, J. "Qu'est-ce que le Parti Communiste de Belgique. A quoi a-t-il servi?" in: Brood en Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen. II (1997) 9-25.

 

GOTOVITCH, J. Histoire du parti communiste de Belgique. Courrier Hebdomadaire du CRISP. 1582, Brussel, 1997, 3-37.

 

GOYENS, P. De dekolonisatie van Algerije: geschiedenis van de bevrijding en de opbouw van de socialistische Algerijnse Staat (1954-1965). Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. politieke wetenschappen, 1980.

 

GRIMAL, H. La decolonisation de 1919 à nos jours. Brussel, 1985.

 

GROSSER, A. La IVe République et sa politique extérieure. Parijs, 1961.

 

HAMON, H. en ROTMAN, P. Les Porteurs de valise: la résistance française à la guerre d'Algérie. Parijs, 1979, 1982.

 

HEINZ, G. en DONNAY, H. (GÉRARD-LIBOIS, J. en BRASSINE, J.) Lumumba Patrice: les cinquante derniers jours de sa vie. Brussel, 1966.

 

HELMREICH, J.E. United States relations with Belgium and the Congo, 1940-1960. Newark, 1998.

 

HENNESEY, B. Public Opinion. California, 1985.

 

HOUART, P. La pénétration communiste au Congo: commentaires et documents sur les événements de juin-novembre 1960. Brussel, 1960.

 

HUISMAN, C. Bourguiba. Den Haag, 1963.

 

JOLY, D. The French Communist party and the Algerian war. Basingstoke, 1991.

 

JURQUET, J. La Révolution nationale algérienne et le Parti communiste français.... 4, des élections à la lutte armée. Parijs, 1984.

 

KRIPPENDORFF, K. Content Analysis: an introduction to its methodology. (The Sage Commtext Series V). Beverly Hills, 1982.

 

La situation actuelle dans le Parti Communiste de Belgique. Courrier Hebdomadaire du CRISP. 198, Brussel, 1963.

 

L'affaire de l'Union Minière du Haut-Katanga. Courrier Hebdomadaire du CRISP. 350, Brussel, 1967.

 

LAFON, M. La lutte du Parti Communiste Français contre le colonialisme. Parijs, 1962.[398]

 

LEFEVER, E.W. Crisis in the Congo. A United Nations Force in Action. Washington, 1965.

 

LUARD, E. The United Nations. How it works and what it does. Londen, 1980.

 

LUMUMBA, P.E., VAN LIERDE, J. en SARTRE, J.-P. La pensée politique de Patrice Lumumba. Parijs, 1963.

 

LUYKX, T. Evolutie van de communicatiemedia. Brussel, 1978.

 

LUYKX, T. Ontwikkeling van de Belgische pers sedert WO II (1944-1974). Gent, 1974.

 

LUYKX, T. Politieke geschiedenis van België van 1789 tot heden. Amsterdam, Brussel, 1969.

 

MARYSSE, S. La libération du Congo dans le contexte de la mondialisation. (UFSIA. Centre for development studies. Publications XXIV). Antwerpen, 1997.

 

MASSCHAELE, T. De activiteiten en standpunten van de Communistische Partij van België met betrekking tot Belgisch Congo (1945 – 30 juni 1960). Licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, dept. Geschiedenis, 2002.

 

MASSET, D. Une Affaire intérieure française?: la Belgique et la guerre d'Algérie, 1954-1956. Louvain-la-Neuve, 1988.

 

MCQUAIL, D. Analysis of newspaper content: a report. Londen, 1977.

 

MCQUAIL, D. Mass Communication Theory. Londen, 1994.

 

MERLIER, M. en PEEMANS, J.-P. Le Congo: de la colonisation à l'indépendance. Parijs, 1992.

 

MOMMSEN, W.J. Das Ende der Kolonialreiche. Dekolonisation und die Politik der Groβmächte. Frankfurt am Main, 1990.

 

MONETA, J. Le PCF et la question coloniale, 1920-1965. Parijs, 1971.

 

MOREIRA, A.M. The role of Marxism in the anti-colonial revolution in Black Africa. Boston, 1989.

 

MORRIS-JONES, W.H. en FISCHER, G. Decolonisation and after: the British and French experience. Londen, 1980.

 

NIEMEYER, G. "Language and Action." National Review, XXVIII (1976) 157.

 

OLLEVIER, I. De laatste communisten, hun passies, hun idealen. Leuven, 1997.

 

PACKHAM, E.S. Success or failure? The U.N. Intervention in the Congo after independence. New York, 1998.

 

PEIREN, L. "De Communistische Partij van België gedurende de Koude Oorlog 1944-1968." in: Oost West West Best. België onder de Koude Oorlog (1947-1989). M. VAN DEN WIJNGAERT en L. BEULLENS, ed. Tielt, 1997, 192-201.

 

PEIREN, L. De Kommunistische partij van België tussen 1958 en 1965, een partijanalyse. Licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, dept. Geschiedenis, 1988.

 

PIETERS, J. en VANDEVOORDE, H. "Over de rand van de tekst. Literatuur en representatie." Feit & Fictie, X (2003) 86-106.

 

PINIAU, B. Congo-Zaire 1874-1981: la perception du lointain. Parijs, 1992.

 

PUYPE, M. Het Vlaamse kommunistische dagblad De Rode Vaan van 1944 tot 1959: een historisch-kritische benadering. Licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, dept. Communicatiewetenschappen, 1981.

 

REBOUL, O. Langage et idéologie. Parijs, 1980.

 

RIFFE, D., LACY, S. en FICO, F.G. Analyzing media messages: using quantitative content analysis in research. New York, 1998.

 

ROBRIEUX, P. Histoire interne du parti communiste. Deel 2: 1945-1972: De la libération à l'avènement de Georges Marchais. Parijs, 1981.

 

SALMON, P. "Un prelude à janvier 1959?" in: Congo 1955-1960. Recueil d'études. Brussel, 1992, 359-370.

 

SCHALBROECK, I. Belgisch-Kongo: de dekolonisatie van een kolonie. Retrospectief, Tielt, 1986.

 

SCHALBROECK, I. De aanloop tot de Kongolese onafhankelijkheid: feiten en interpretaties: van de onlusten te Leopoldstad tot het aftreden van Minister Van Hemelrijck (4 januari – 3 september 1959). Licentiaatsverhandeling, Leuven, departement geschiedenis, 1983.

 

SERVAES, J. De nieuwsmakers: informatie in de media. Antwerpen, 1983.

 

SIEBERT, F. S., PETERSON, T. en SCHRAMM, W. Four theories of the press: the authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should be and do. Urbana, 1956.

 

SIVAN, E. Communisme et nationalisme en Algérie, 1920-1962. Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, Parijs, 1976.

 

Structures de la presse quotidienne en Belgique. Courrier Hebdomadaire du CRISP. 17, Brussel, 1959.

 

THOM, F. La langue de bois. Parijs, 1987.

 

TIERSKY, R. French Communism 1920-1972. New York, Londen, 1974.

 

TOUCHARD, J. La gauche en France depuis 1900. Parijs, 1977.

 

TROMP, B. "Variaties in interpretatie van Marx." Theoretische geschiedenis, VII (1980) 153-160.

 

TRUHART, P. ed. Regents of Nations. Londen, München, New York, Parijs, 1988.

 

TURF, J. Een politieke identiteit voor communisten. Antwerpen, Amsterdam, 1977.

 

VAN DE KERCKHOVE, B. en VAN HOOF, J. "Marx en de kapitalistische samenleving" in: Sociologie en de moderne samenleving. Maatschappelijke veranderingen van de industriële omwenteling tot in de 21ste eeuw. J. VAN HOOF en J. VAN RUYSSEVELDT, ed. Boom, Amsterdam, 1996, 97-114.

 

VAN DOORSLAER, R. "De KPB in Vlaanderen en haar electoraat." Vlaams Marxistisch Tijdschrift, XII (1978) 4, 43-84.

 

VAN GERWEN, R. "Representaties waarnemen." Feit & Fictie, VI (1999) 67-80.

 

VAN LINT, I. De kommunistische partij van België, een politieke analyse 1947-1958. Licentiaatsverhandeling, Vrije Universiteit Brussel, dept. Geschiedenis, 1985.

 

VAN MOLLE, P. Het Belgisch parlement, 1894-1972. Antwerpen, 1972.

 

VAN OSTADE, A. "Le manifeste de Conscience Africaine: les origines et les implications immédiates" in: Congo 1955-1960. Recueil d'études. Brussel, 1992, 525-555.

 

VAN STERKENBURG, P.G.J. ed. Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands. Utrecht, Antwerpen, 1996.

 

VAN VEEN, P.A.F. en VAN DER SIJS, N. ed. Etymologisch woordenboek. De herkomst van onze woorden. Utrecht, Antwerpen, 1997.

 

VANTHEMSCHE, G. "Radioscopie van een kolonie: Belgisch-Congo 1895-1960." Brood en Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen. IV (1999) 9-30.

 

VELLUT, J.L. Bibliographie historique du Zaïre à l'époque coloniale (1880-1960). Travaux publiés en 1960-1996. Louvain-la-Neuve, Tervuren, 1996.

 

VERBIST, S. Communisme versus Europese integratie: een onoverbrugbare tegenstelling? De positie van de West-Europese communisten tegenover de EEG vanuit Belgisch perspectief (1957-1969). Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 2001.

 

VERHAEGEN, B. "Communisme et anti-communisme au Congo (1920-1960)." Brood en Rozen. Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen. IV (1999) 113-127.

 

VERHAEGEN, B. en OMASOMBO TSHONDA, J. Patrice Lumumba: jeunesse et apprentissage politique 1925-1956. Brussel, 1998.

 

VERHASSELT, K. "Brandend Afrika": De perceptie van twee Afrikaanse bevrijdings-bewegingen in de Vlaamse tijdschriftpers: Algerije (1954) en Mozambique (1964-1975). Licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, dept. Geschiedenis, 2000.

 

VERLINDEN, P. en VERSTAEN, G. Weg uit Congo: het drama van de kolonialen. Leuven, 2002.

 

WALCKIERS, L. "Oorlog in Congo" in: NoordZuid Cahier, XXV (2000) 137.

 

WAUTERS, A. Le communisme et la décolonisation. Brussel, 1952.

 

WAUTERS, A. Le monde communiste et la crise du Congo Belge. Brussel, 1961.

 

WILCZYNSKI, J. An encyclopedic dictionary of Marxism, socialism and communism: economic, philosophical, political and sociological theories, concepts, institutions and practices - classical and modern, East-West relations included. Berlijn, 1981.

 

WINOCK, M. La France politique. Parijs, 2003.

 

WITTE, E. Media en politiek. Een inleiding tot de literatuur. Brussel, 1991.

 

3. Andere

 

Gesprek met Alain Meynen, archivaris van het Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging, 1 maart 2004.

Kandidaten provinciale verkiezingen. 2000. http://www.pvda.be/verkiezingen/kandidaten/West_Vlaand.htm

Présidence de la République. Le référendum dans l'histoire de la Ve République. Le 8 janvier 1961. 2004.

http://www.elysee.fr/actus/quinque/histoi2.htm

 

Telefoongesprek met Rosine Lewin, redacteur bij Le Drapeau Rouge in de periode 1954-1962, 21 mei 2004.

 

World Biographical Index. Biografische databank.

 

 

LIJST VAN AFBEELDINGEN

 

Kaart Kongo

DE VOS, De Koude Vrede: Koude Oorlog en dekolonisatie, 365.

 

Kaart Algerije

DROZ en LEVER, Histoire de la guerre d'Algérie, 8.

 

p 94: voorpagina "Vermoord door de knechten van de Union Minière!"

De Rode Vaan (17 februari 1961).

 

p 108: cartoon "Bewijst het!"

“Eyskens-Wigny zetten katastrofale Kongo-politiek voort!”, De Rode Vaan (24 februari 1961) 15.

 

p 108: foto "Leopoldstad: januari 1959"

DE SMET, "Tegenover chaos en moord", De Rode Vaan (9 januari 1959) 3.

 

p 115-116: foto's

"Het Guernica van 1958 heet Sakiet Sidi Joessef", De Rode Vaan Weekeind (15 februari 1958) 10-11.

 

p 127: foto "Geen kolonialistisch 'Diktat' meer!"

VAN MOERKERKE, "Na de regeringsverklaring over Kongo. Niet schieten, maar praten!", De Rode

Vaan (16 januari 1959) 3.

 

p 142: voorpagina "Zondag referendum in Algerië: Uitslag laat niet de minste twijfel bestaan"

De Rode Vaan (29 juni 1962).

 

 

AFKORTINGEN

 

Abako

 

ABVV

BSP

CC

CEREA

CPPA

CRISP

DACOB

FLN

GPRA

KPB

KPSU

MNC (-L /-K)

MTLD

NAVO

OAS

ONUC

OS

PB

PCA

PCF

PSA

PvdA

SFIO

TSF

UDCA

UNEF

UNR

USSR

VN

VS

Association des Bakongo pour l'unification, la conservation et l'expansion de la langue Kikongo

Algemeen Belgisch Vak Verbond

Belgische Socialistische Partij

Centraal Comité

Centre de Regroupement Africain

Comité Pour la Paix en Algérie

Centre de Recherche et d'Information Socio-Politique

Documentatie- en Archiefcentrum van de Communistische Beweging

Front de Libération Nationale

Gouvernement Provisoire de la République Algérienne

Kommunistische Partij van België

Kommunistische Partij van de Sovjet-Unie

Mouvement National Congolais (Lumumba / Kalonji)

Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

Organisation Armée Secrète

Organisation des Nations Unies au Congo

Organisation Spéciale

Politiek Bureau

Parti Communiste Algérien

Parti Communiste Français

Parti Solidaire Africain

Partij van de Arbeid

Section Française de l'Internationale Ouvrière

Télégraphie Sans Fil

Union de Défense des Commerçants et Artisans

Union Nationale des Étudiants Français

Union pour la Nouvelle République

Unie van Socialistische Sovjet-Republieken

Verenigde Naties

Verenigde Staten

 

 

Omzettingstabel voor de plaatsnamen

 

Kongo

 

Albertstad

Banningstad

Banzystad

Boudewijnstad

Charlesstad

Coquilhatstad

Costermansstad

Elisabethstad

Francqui-Haven

Jadotstad

Leopoldstad

Leopold II-Meer

Leverstad

Luluaburg

Paulis

Ponthierstad

Stanley-Pool

Stanleystad

Thysstad

Kalemie

Bandundu

Mobaye

Moba

Soko-Pundu

Mbandaka

Bukavu

Lubumbashi

Ilebo

Likasi

Kinshasa

Mai Ndombe-Meer

Mapanga

Kananga

Isiro

Ubundu

Pool Malebo

Kisangani

Mbanza Ngungu

 

Algerije

 

Algiers

Blida

Bône

Constantine

Mascara

Mostaganem

Oran

Orléansville

Philippeville

Sétif

Tlemcen

El Djazair

Annaba

El Boulaida

Qacentina

Mouaskar

Mestghanem

Wahran

Ech Cheliff

Skikda

Stif

Tilimsen

 

 

WIE IS WIE?[399]

 

1. België

 

Eerste minister

 

Achiel Van Acker 23 april 1954 – 2 juni 1958 (+1975) BSP

 BSP-liberale regering

Gaston Eyskens 23 juni 1958 – 4 november 1958 (+1988) CVP

 CVP-minderheidsregering

Gaston Eyskens 4 november 1958 – april 1961 (+1988) CVP

 CVP-liberale regering

 

Minister van koloniën (later: minister van Kongo en Ruanda-Urundi, minister van Afrikaanse zaken)

 

Auguste Buisseret 23 april 1954 – 2 juni 1958 (+1965) Lib.

Léon Pétillon 23 juni 1958 – 4 november 1958 (+1996) -

Maurice Van Hemelrijck 4 november 1958 – 3 sept 1959 (+1964) CVP

August De Schryver 3 sept 1959 – 17 november 1959 (+1991) CVP

Raymond Scheyven 17 november 1959 – 16 mei 1960 (+1987) CVP

Walter Ganshof Vd Meersch 16 mei 1960 – 3 september 1960 (°1900) -

Harold d'Aspremont-Lynden 3 september 1960 – 25 april 1961 (+1967) CVP

 

Minister van buitenlandse zaken

 

Paul-Henri Spaak 23 april 1954 – 13 mei 1957 (+1972) BSP

Victor Larock 13 mei 1957 – 26 juni 1958 (+1977) BSP

Pierre Wigny 26 juni 1958 – 25 april 1961 (+1986) CVP

Paul-Henri Spaak 25 april 1961 – 19 maart 1966 (+1972) BSP

 

2. Kongo

 

Regering Leopoldstad: president

 

Joseph Kasavubu 23 juni 1960 – 25 november 1965 (+1969) Abako

 

Regering Leopoldstad: eerste minister (of commissaris)

 

Patrice Lumumba 23 juni 1960 – 5 september 1960 (+1961) MNC-L

Joseph Ileo 5 september 1960 – 20 sept 1960 (+1994) MNC-K

Albert Ndele 20 september 1960 – 3 okt 1960 (°1930) -

Justin Bomboko 3 oktober 1960 – 9 februari 1961 (°1928) -

Joseph Ileo 9 februari 1961 – 27 juli 1961 (+1994) MNC-K

Cyrille Adoula 2 augustus 1961 – 30 juli 1964 (+1978) -

 

Opperbevelhebber van het Armée Nationale Congolaise

 

Victor Lundula 8 juli 1960 – september 1960 (°1911)

Joseph Mobutu september 1960 – november 1965 (+1997)

 

Zuid-Kasaï: president - mulopwe

 

Albert Kalonji 9 augustus 1960 – 30 dec 1961 (°1919) MNC-K

 

Katanga: president

 

Moïse Tshombe 11 juli 1960 – 12 januari 1963 (+1969) Conakat

 

Katanga: minister van binnenlandse zaken

 

Godefroid Munongo 11 juli 1960 – januari 1963 (+1992) Conakat

 

 

3. Frankrijk

 

President

 

René Coty 16 januari 1954 – 8 januari 1959 (+1962) CNIP

Charles De Gaulle 8 januari 1959 – 28 april 1969 (+1970) UNR

 

Eerste minister

 

Pierre Mendès France 18 juni 1954 – 23 maart 1955 (+1982) Rad.

Edgar Faure 23 maart 1955 – 31 januari 1956 (+1988) Rad.

Guy Mollet 31 januari 1956 – 12 juni 1957 (+1975) SFIO

Maurice Bourgès-Maunoury 12 juni 1957 – 6 november 1957 (+1993) Rad.

Félix Gaillard 6 november 1957 – 13 mei 1958 (+1970) Rad.

Pierre Pflimlin 13 mei 1958 – 1 juni 1958 (+2000) MRP

Charles de Gaulle 1 juni 1958 – 8 januari 1959 (+1970) UNR

Michel Debré 8 januari 1959 – 14 april 1962 (+1996) UNR

Georges Pompidou 14 april 1962 – 10 juli 1968 (+1974) UNR

 

Minister van binnenlandse zaken

 

François Mitterrand 18 juni 1954 – 23 maart 1955 (+1996) UDSR

Maurice Bourgès-Maunoury 23 maart 1955 – 31 januari 1956 (+1993) Rad.

Jean Gilbert-Jules 31 januari 1956 – 6 november 1957 (+1984) Rad.

Maurice Bourgès-Maunoury 6 november 1957 – 12 mei 1958 (+1993) Rad.

Maurice Faure 12 mei 1958 – 16 mei 1958 (°1922) Rad.

Jules Moch 16 mei 1958 – 1 juni 1958 (+1985) SFIO

Émile Pelletier 1 juni 1958 – 8 januari 1959 (+1975) SFIO

Jean Berthoin 8 januari 1959 – 28 mei 1959 (+1979) SFIO

Pierre Chatenet 28 mei 1959 – 6 mei 1961 (+1997) UNR

Roger Frey 6 mei 1961 – 8 april 1967 (+1997) UNR

 

Minister van buitenlandse zaken

 

Pierre Mendès France 18 juni 1954 – 20 januari 1955 (+1982) Rad.

Edgar Faure 20 januari 1955 – 23 februari 1955 (+1988) Rad.

Antoine Pinay 23 februari 1955 – 31 januari 1956 (+1994) CNIP

Christian Pineau 31 januari 1956 – 13 mei 1958 (+1995) SFIO

René Pleven 13 mei 1958 – 1 juni 1958 (+1993) UDSR

Maurice Couve de Murville 1 juni 1958 – 1968 (+1999) UNR

 

Minister van kolonieën (opeenvolgend ministre de terres d'outremer, d'affaires de l'Afrique du Nord, de l'Algérie, de l'Algérie et de l'Afrique du Nord en ministre de la France d'outremer et du Sahara)

 

Robert Buron 19 mei 1954 – 20 januari 1955 (+1973) MRP

Jean Jacques Juglas 20 januari 1955 – 5 februari 1955 (+1982) MRP

Pierre July 5 februari 1955 – 31 januari 1956 Rad.

Gen. Georges Catroux 31 januari 1956 – 9 februari 1956 (+1969) -

Robert Lacoste 9 februari 1956 – 12 mei 1958 (+1989) SFIO

André Mutter 14 mei 1958 – 28 mei 1958 (+1973) SFIO

Gen. Raoul Salan 5 juni 1958 – 8 januari 1959 (+1984) -

Jacques Soustelle 8 januari 1959 – 22 november 1960 (+1990) UNR

Louis Joxe 22 november 1960 – 27 april 1962 (+1993) SFIO

 

CNIP: Centre National des Indépendants et Paysans (gematigd rechts)

MRP: Mouvement Républicain du Peuple (christen-democraten)

Rad.: Parti Radical (radicale centrumpartij met een linkse vleugel, onder leiding van Pierre Mendès France, en een centristische vleugel, onder leiding van Edgar Faure)

SFIO: Section Française de l'Internationale Ouvrière (socialisten)

UDSR: Union Démocratique et Sociale de la Résistance (christen-democraten)

UNR: Union pour la Nouvelle République (gaullisten)

 

4. Algerije

 

Negen historische leiders van het FLN

 

Ahmed Ben Bella (°1919)
Hocine Aït Ahmed (°1921)

Krim Belkacem (+1970)
Larbi Ben M'Hidi (+1957)
Mohammed Boudiaf (+1992)

Mohammed Khider (+1967)

Mostefa Ben Boulaïd (+1956)

Mourad Didouche (+1955)
Rabah Bitat (+2000)

 

Voorzitter Gouvernement Provisoire de la République Algérienne

 

Ferhat Abbas 19 sept 1958 – 9 augustus 1961 (+1985)

Ben Youssef Ben Khedda 9 augustus 1961 – 7 juli 1962 (+2003)

 

President van het onafhankelijke Algerije

 

Ahmed Ben Bella september 1963 – 19 juni 1965 (°1919)

Houari Boumédienne 19 juni 1965 –27 december 1978 (+1978)

 

5. Verenigde Naties

 

Secretaris-Generaal en opperbevelhebber

 

Dag Hammerskjöld 10 april 1953 - 19 september 1961 (+1961)

U Thant 3 november 1961 – 31 dec 1971 (+1974)

 

Bijzondere vertegenwoordiger van de VN in Leopoldstad

 

Ralph Bunche juli 1960 – augustus 1960 (+1971)

Andrew Cordier augustus 1960 – september 1960 (+1975)

Rajeshwar Dayal september 1960 – mei 1961

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[395] De gebruikte artikels zijn opgesomd in de voetnoot op p 76.

[396] De gebruikte artikels zijn opgesomd in de voetnoot op p 76.

[397] De gebruikte artikels zijn opgesomd in de voetnoot op p 149.

[398] Ook verschenen als: LAFON, M. Le Parti Communiste Français dans la lutte contre le colonialisme. Parijs, 1962.

[399] Gebaseerd op: LUYKX, Politieke geschiedenis van België, 432, 438-439, 443; PACKHAM, Success or failure, 9-11; ARNÉ, Le président du Conseil des Ministres, 411-426; TRUHART, ed. Regents of Nations, 3440, 3443, 3444, 3456; DROZ en LEVER, Histoire de la guerre d'Algérie, 349-354; Dictionnaire des parlementaires français, 349; World Biographical Index.