Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.1. AALST

 

17) Ph. Phlips

 

Aard:               breigoedfabriek

Ligging:            Dokter André Goffaertstraat 1

Kadaster:         sectie B, perceelnummer 463

Datering:          1942

Actueel:           behouden, gedeeltelijk in gebruik door glashandel ‘De Smaele’

 

De persoonlijke onderneming ‘Ph. Phlips’ werd in 1933 opgericht door Philemon Phlips – Rowie. De zetel van het bedrijf was oorspronkelijk gevestigd in de Brusselsestraat 48, maar verhuisde rond 1940 naar het toenmalige Ajuinveld 1 (nu: Dokter André Goffaertstraat). De productie zou echter pas in 1945 worden overgeplaatst naar dit adres. Geproduceerd werd breigoed in katoen en rayonne, waaronder ondergoed voor dames, heren en kinderen. Wanneer de activiteiten werden stopgezet is niet bekend, maar de onderneming was in 1973 nog altijd actief.

 

Jozef Phlips – Rowie liet in 1942 een elektrisch aangedreven breigoedfabriek bouwen op een perceel tuingrond gelegen op het ajuinveld en kadastraal geregistreerd onder sectie B, perceelnummer 463p. Het gebouw, dat een perceelsoppervlakte van 2a20ca bezat, werd, vermoedelijk door toedoen van de oorlogsomstandigheden, pas in 1945 in gebruik genomen. De breigoedfabriek werd in 1948 en 1953 verder vergroot, waarbij het fabrieksareaal werd uitgebreid tot 11a46ca. In 1958 werd het pand gedeeltelijk herbouwd en werd de perceelsoppervlakte andermaal uitgebreid tot 12a36ca. De fabriek aan de Dokter André Goffaertstraat was in 1973 nog steeds in gebruik.

Intussen werd de productie stopgezet. Het gedeelte van de breigoedfabriek dat in 1942 werd opgetrokken bevindt zich vermoedelijk achter het woonhuis met straatnummer 1. Het is uitgevoerd in baksteen en voorzien van betonnen lateien. Het twee bouwlagen tellende pand werd afgedekt met een plat dak. Naast het woonhuis bevinden zich de na de oorlog opgerichte delen van de breigoedfabriek. Een deel van de voormalige breigoedfabriek dient nu als bergruimte voor het aanpalende woonhuis. Het resterende gedeelte wordt gebruikt als magazijn door de glashandel ‘De Smaele’.

 

Het gedeelte van de breigoedfabriek dat werd opgetrokken in 1942 (2001)

(eigen foto)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende