De evolutie van de Brugse rand: De politieke en infrastructurele ontwikkeling van de gemeente Sint-Kruis tot de fusie binnen Groot-Brugge (1919-1971). (Lieven De Visch)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Na ruim anderhalf jaar werk zou je om verschillende redenen wel eens melig kunnen worden. Ik zal proberen dit niet te zijn.

Verschillende mensen hebben me in dit werk geholpen of bijgestaan. Allereerst is er natuurlijk mijn promotor Professor Dr. Luc François, die mij (hopelijk) met succes de bomen door het bos heeft laten zien en na vier jaar toch enige evolutie in mijn kwaliteiten als historicus heeft bemerkt. Speciaal ook mijn dank voor Prof. Dr. Van Eenoo die me op het juiste spoor heeft gebracht toen ik aan deze scriptie begon.

In de vele maanden die me deze pagina’s gekost hebben zijn er heel wat mensen die hun beste beentje hebben voorgezet in een poging om me te helpen. Voor ik dus een lijstje zal opsommen eerst mijn excuses voor allen die ik eventueel zou vergeten zijn.

Ten eerste een bedankje voor alle personeel van alle archieven, bibliotheken en instellingen die me hebben geholpen. Dit zijn de historici en personeel van het stadsarchief in Brugge, het Provinciaal archief van West-Vlaanderen, de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief in Brugge, het CVP-arrondissement West-Vlaanderen, de openbare bibliotheek Lode Zielens in Brugge en de stadsbibliotheek de Biekorf.

Een speciale vermelding voor de zeer gemotiveerde mensen van de Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis en de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle te Sint-Kruis. Dit zijn in het bijzonder Yvette Kemel, Marcel D’Hoore en Werner Demeester. Ook een dankjewel aan Karel Den Dooven van wie ik de ‘Liber Memorialis’ mocht lenen.

Ook mijn interviewees wil en mag ik niet vergeten vanwege hun bereidwilligheid en geduld met mijn soms trage en warrige verstand. Dit zijn Marcel D’Hoore, Fernand Tamsin, Godelieve Casteleyn, Rudolf Dermul, G. Leuridan en Omer Goens.

Als laatste zijn er nog de vrijwilligers. Gaby Becue, mijn nicht Katia Cantaert en Bjorn Roose voor de technische ondersteuning en hulp. Mijn pa en ma voor de steun en mijn moeder in het bijzonder voor de spellingskundige eindredactie van dit werk. Mijn zusje, Jasmien, voor de kritiek (wat merkwaardig genoeg niet altijd met mijn scriptie te maken had). Een speciale vermelding nog voor ‘min moaten’ om het op zijn Flip Kowliers te zeggen. Medescribent-historicus ‘Shenne’ Van Hamme en ook niet te vergeten Mieke Brichaux, toekomstig archeologe en ‘twin’ Anja ‘Pip’ Goethals en de ‘bende uitgaanders van ’t weekend’ Dillian, Pieter, Bart, Bramme, Kevin, Stijn, Marius, Thomas, Bruno en ook al wie ik nog vergeten ben. Ik hoop dat jullie net als ik de scriptie-tijd hebben overleefd (of toch een beetje).

Ik ben uitgedankt. Nu het resultaat…

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende