Politionele slachtofferbejegening in het kader van de nieuwe politiestructuur. (Barbara Van Der Dussen De Kestergat)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

Voor de aanvang van mijn thesis vind ik hethetgepaste moment om een aantal mensen te bedanken omdat zonder hun hulp en steun deze eindverhandeling nooit tot stand gekomen zou zijn.

 

Eerst en vooral verdienen mijn ouders een woordje van dank. Ze hebben me de mogelijkheid geboden om na mijn hogeschoolopleiding nog verder te gaan studeren. Gedurende de jaren aan de katholieke universiteit hebben ze me steeds in het ganse parcours ondersteund.

Vervolgens ben ik mijn promotor professor Frank Hutsebaut ook zeer dankbaar voor zijn begrip voor mijn situatie thuis. Hij was altijd bereid me te helpen en hij stond zelfs de laatste dagen voor de inlevering van de thesis nog klaar voor mij. Ik wil hem ook bedanken voor zijn bemerkingen en kritische reflecties waar ik ook gebruik van gemaakt heb bij het schrijven van deze thesis.

 

Verder wil ik ook al mijn respondenten bedanken om me allemaal op zeer korte tijd te willen ontvangen.

 

Mijn laatste dankwoord gaat naar mijn vriend, mijn vrienden en mijn vriendinnen die me steeds zijn blijven aanmoedigen en in me zijn blijven geloven.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende