Vergelijkend onderzoek naar de ‘Police générale’ in het departement van de Isère en het departement van de Schelde tijdens het Directoire (1795-1799). (Daan Sanders)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. BRONNEN

 

A. ‘Archives départementales de l'Isère’ te Grenoble.

 

A.1. Inventaris.

 

PRUDHOMME (Auguste), Inventaire sommaire des archives départementales de l'Isère, série L (documents de la période révolutionnaire), Police générale, Grenoble, Allier Frères, 1908, pp. 350-372.

 

A.2. Bestudeerde bronnen.

 

L230   an III, Police générale, 27 stukken

 

L231   an IV, Police générale, 70 stukken

 

L232   an V, Police générale, 61 stukken

 

L233   an VI, Police générale, 146 stukken

 

L234   an VII, Police générale, 60 stukken

 

L235   an VIII, Police générale, 23 stukken

 

L236   an VII-an VIII, Police générale, Piémontais en surveillance et Italiens réfugiés, 83 stukken

 

B. Rijksarchief Gent (R.A.G.).

 

B.1. Inventarissen.

 

VAN DEN HAUTE (C.), Inventaire des archives de l'arrondissement de la Flandre orientale et du département ou préfecture de l'Escaut, 1794 à 1814, Tongres, G. Michiels-Broeders, 1932, 103 p.

 

VAN DER MEERSCH (Karen) en DE ROO (C.), Inventaris van het archiefbestand genaamd fonds Scheldedepartement, deelinventaris H: juridische organisatie en politie, Gent, uitgever A. De Smet, 1999[436].

 

 

B.2. Bestudeerde bronnen.

 

 

Stukken betreffende vrijheidsbomen in het Scheldedepartement.

 

2293/6: stuk betreffende het vernielen van de vrijheidsboom te Ertvelde, 1 stuk, 27 germinal  III.

 

3380/7: stukken betreffende het omwaaien van de vrijheidsboom te Ertvelde, 2 stukken, 21 vendemiaire VI-22 vendemiaire VI.

 

2280/35 en 3294/6: stukken en correspondentie betreffende het vernielen van de vrijheidsboom te Ronse door de gendarmerie, 6 stukken, 1 omslag, 8 vendemiaire VIII-5 nivôse VIII.

 

Stukken en correspondentie betreffende een opstand rond de abdij van Affligem.

 

2328/3: stukken en correspondentie betreffende het verdrijven van een groep nationale vrijwilligers in de abdij door een groep opstandelingen onder leiding van de baron van Moorsel, 1 omslag, 13 nivôse V-6 pluviôse V.

 

2354/4: circulaire betreffende een opstand rond de abdij van Affligem, 1 stuk, 16 nivôse V.

 

2343/10: stukken en correspondentie betreffende een samenscholing rond de abdij van Affligem onder leiding van de baron van Moorsel, 10 stukken, 16 nivôse V-29 nivôse V.

 

3307/17: diverse stukken betreffende: de arrestatie van J.J. Termeeren, baron van Moorsel; de overval op de gebroeders Cohen en de opsporing van een Brits spion, 8 stukken, 27 nivôse V-13 pluviôse XII.

 

Stukken en correspondentie betreffende de controle op de post en op publicaties.

 

4579: stukken en instructies betreffende het toezicht op briefwisseling van en naar het buitenland, 1 pak, 19 floréal IV-2de bijkomende dag VIII.

 

2327/3: stukken en correspondentie betreffende de controle op briefwisseling van en naar het buitenland, 20 stukken, 25 floréal IV-16 fructidor IV.

 

3100/3: stuk betreffende de strijd tegen illegale publicaties te Gent, 1 stuk, 17 frimaire IV.

 

3355/18: stukken en correspondentie betreffende de illegale publicatie van een brief van commandant Keller over de strijd tegen anti-republikeinse activiteiten, 1 omslag, 16 frimaire IV-30 frimaire IV.

 

2267/13: stuk betreffende een aanmaning om betere controle uit te oefenen op de post uit het buitenland, 1 stuk, 22 fructidor V.

 

2267/15: circulaire betreffende een verbod op het versturen van brieven, dagbladen, enz. buiten de posterijen om, 1 stuk, 4 pluviôse VI.

 

2203/7: stukken en correspondentie betreffende het inhouden van mogelijk subversieve brieven van F. Xavier op het postkantoor te Aalst, 6 stukken, 10 germinal VI-30 germinal VI.

 

4688/8: stukken en correspondentie betreffende het opsporen van de contrarevolutionaire geschriften gekend onder de naam ‘Lettres de Jerusalem’, 7 stukken, 29 nivôse-11 pluviôse.

 

2267/18 en 3387/8: stukken betreffende instructies over de controle op de briefwisseling van en naar het buitenland, 2 stukken, 18 vendémiaire VIII.

 

Stukken en correspondentie betreffende de controle op verenigingen te Gent.

 

3085/80: stukken betreffende een niet toegelaten bijeenkomst van de Sint-Sebastiaansgilde, 2 stukken, 27 germinal IV-2 floréal IV.

 

5406: stukken en staat betreffende de ‘Cercle Constitutionnel’ te Gent, 1 deel, jaar VI.

 

3270/3: stukken betreffende de afkondiging van de wet van 29 september 1791 over de opheffing van alle oude burgermilities, compagnies van de buksschieters, fuseliers, ridders van de boog en boogschutters, 3stukken, 9 floréal IV-2 prairial IV.

 

Stukken en correspondentie betreffende valsmunterij in het Scheldedepartement.

 

2011/24: stuk betreffende circulerende valse geldstukken en de opsporing van valsmunters, 1 stuk, 8 fructidor IV.

 

3243/36: circulaire betreffende het onderzoek naar valsmunterij, 1 stuk, 22 germinal VI.

 

3243/59: stuk betreffende het opsporen van valsmunters die zich voordoen als handelaars in spijkers, 1 stuk, 1 thermidor VI.

 

Stukken en correspondentie betreffende de bestrijding van landloperij en bedelarij.

 

2293/7: stukken en besluit betreffende de landloperij en de brigandage in het gebied van het arrondissement Oost-Vlaanderen, 1 omslag, 12 floréal III-27 fructidor III.

 

3115/34: affiche betreffende het besluit van 24 vendémiaire II betreffende de bedelarij in de republiek, 2 stukken, 14 fructidor V.

 

3391: stukken en correspondentie betreffende de bestrijding van de bedelarij in het Scheldedepartement in de jaren VII tot XI, 1 pak, 28 fructidor VII-6 pluviôse XI.

 

Stukken, circulaires, decreten, besluiten en correspondentie betreffende de politie gedurende het jaar II.

 

3647/11: affiches en proclamaties betreffende de binnenlandse en buitenlandse politieke toestand, 1 omslag, 4 messidor II-19 ventôse VIII.

 

2293/8: besluit van de ‘représentants du peuple’ bij het “armée du Nord” om de openbare orde te herstellen, 1 stuk, 4 messidor II.

 

3924/2: affiches betreffende de politie in het Scheldedepartement, 8 stukken, 27 thermidor II-5de bijkomende dag V.

 

Stukken, circulaires, decreten, besluiten en correspondentie betreffende de politie gedurende het jaar III.

 

2293/3: stukken en besluit betreffende de oprichting van een ‘comité de surveillance’ te Gent, 4 stukken, 3 brumaire III-6 ventôse III.

 

3995/14: besluit van de ‘représentants du peuple’ over de reorganisatie van de gendarmerie in de republiek, 1 stuk, 23 frimaire III.

3380/1: kopies van de wetten van de algemene en hogere overheid in België betreffende de openbare orde en veiligheid in het land, 1 lias, 9 nivôse III-5 messidor III.

 

2293/4: besluit van de ‘représentants du peuple’ over de taak van de municipaliteiten inzake de politie der algemene veiligheid, 2 stukken, 5 ventôse III.

 

Stukken, circulaires, decreten, besluiten en correspondentie betreffende de politie gedurende het jaar IV.

 

2293/10 en 2010/22: stukken en correspondentie betreffende de wet van 10 vendémiaire betreffende de interne politie binnen de gemeentes, 1omslag en 3 stukken, 10 vendémiaire IV-15 pluviôse IV.

 

2009/11: proclamatie van de Conventie betreffende de binnenlandse politieke toestand, 1 stuk, 13 vendémiaire IV.

 

3380/3: wet betreffende de arrestatie van koeriers, spionnen en zendelingen die gestuurd worden door de contra-revolutionaire vergaderingen in Parijs, 1 stuk, 14 vendémiaire IV.

 

2010/7: proclamatie betreffende de maatregelen die genomen zullen worden voor het herstel van de openbare orde en van het vertrouwen in de staat, 1 stuk, 5 nivôse IV.

 

2327/5: circulaires betreffende de oprichting van het ministerie van de algemene politie, 7 stukken, 19 nivôse IV.

 

2055/36: open brief met een oproep aan de inwoners van Hollands Vlaanderen om de wetten na te leven, 3 stukken, 3 pluviôse IV.

 

2010/13: circulaire betreffende het toezicht op de hygiëne en orde in de steden en gemeentes van het departement, 4 stukken, 7 pluviôse IV.

 

2758/5: circulaire betreffende de administratieve organisatie van de politie in het departement, 2 stukken, 22 pluviôse-2 ventôse IV.

 

2010/10: besluit betreffende een verbod op ambachten en corporaties die strijdig zijn met de openbare orde, 2 stukken, 9 ventôse IV.

 

2327/7: circulaire betreffende de benoeming van Cochon als minister van algemene politie, 6 stukken, 26 germinal IV.

 

2011/7: circulaire betreffende het politiereglement voor de openbare wegen, 2 stukken, 27 floréal IV.

 

2252/2: wet betreffende de bestrijding van aanslagen tegen de openbare en particuliere veiligheid en betreffende de bestrijding van persdelicten van 22 floréal IV, 1 katern.

 

2009/10: stukken betreffende de herdruk van de wet over de interne ordehandhaving in de gemeentes, 2 stukken, 10 vendémiaire IV-17 messidor VI.

 

Stukken, circulaires, decreten, besluiten en correspondentie betreffende de politie gedurende het jaar V.

 

3293/1: circulaires betreffende de samenwerking tussen de gendarmerie en de veldwachters in het Scheldedepartement, 1 omslag, 12 ventôse V.

 

3341/3: bericht betreffende de oprichting van 200 compagnies nationale veteranen belast met het handhaven van de openbare orde, 1 stuk, 12 ventôse V.

 

2289/10: circulaire betreffende het handhaven van de openbare orde in het Scheldedepartement, 1 stuk 27 fructidor V.

 

2007/35: open brief van het Rhônedepartement aan de staf van het ‘armée de l’Italie’ betreffende publicaties waarin de laatste de toestand in Frankrijk als anarchisch bestempelt, 1 stuk, 22 thermidor V.

 

2007/39: circulaire en antwoorden betreffende de politieke situatie in het Scheldedepartement, 6 stukken, 15 fructidor V-23 fructidor V.

 

2007/40: proclamaties, circulaires en instructies betreffende de poging tot staatsgreep (royalisten) in Parijs van 18 fructidor V, 1 omslag, 18 fructidor V-26 fructidor V.

 

Stukken, circulaires, decreten, besluiten en correspondentie betreffende de politie gedurende het jaar VI.

 

3243/49 en 3243/52: stukken en instructies betreffende de zuivering van administraties, 1 stuk en 1 omslag, 19 prairial VI-5 thermidor VI.

 

3243/5: circulaire en affiche betreffende het toezicht op ‘sociétés publiques’, 7 stukken, 17 pluviôse VI.

 

2289/2 en 2289/3: stukken, besluiten en circulaires betreffende de organisatie van huiszoekingen in alle gemeentes van het Scheldedepartement, 11 stukken en 1 omslag, 1 thermidor VI-24 thermidor VI.

 

3055/30: instructies betreffende de werking van de gendarmerie en de militaire administratie, 2 stukken, 7 fructidor VI.

 

2335/3, 2335/6, 2343/29 en 3882/18: circulaires betreffende de aanstelling van de ministers Dondeau en Lecarlier, 17 stukken en 1 omslag, 15 ventôse VI-28 floréal VI.

 

Stukken, circulaires, decreten, besluiten en correspondentie betreffende de politie gedurende het jaar VII.

 

8082/10: stukken betreffende de verplichting die de gemeentes hebben om de eigendommen van de burgers te beschermen, 6 stukken, 1 brumaire VII.

 

2015/4: circulaire betreffende de rol van de departementale administratie bij de bewaking  van de openbare orde, 1 stuk, 17 brumaire VII.

 

3356/5 en 3906/2: affiche betreffende het behoud van de openbare orde in het Scheldedepartement, 2 stukken, 25 frimaire VII.

 

2217/20: open brief aan de vijanden van het vaderland en van de republiek, 1 stuk, 4 germinal VII.

 

2016/10: stukken en correspondentie betreffende het drukken van teksten over de aanslag op Franse ministers na het congres van Rastatt, 1 omslag, 17 floréal VII-2 prairial VII.

 

2016/6: circulaire betreffende het opsporen van verdachte personen en van ordeverstoorders, 2 stukken, 6 prairial VII.

 

3866/16: affiche betreffende een oproep om vertrouwen te hebben in de verdedigers van het vaderland, 1 stuk, 17 messidor VII.

 

3866/15: stuk en besluit betreffende een oproep tot vaderlandsliefde van alle burgers, 2 stukken, 28 fructidor VII-3de bijkomende dag VII

 

2335/8: stukken, circulaires en instructies betreffende het houden van huiszoekingen in het Scheldedepartement, 1 omslag, 23 fructidor VII-6 frimaire VIII.

 

 

Stukken, circulaires, decreten, besluiten en correspondentie betreffende de politie gedurende het jaar VIII.

 

3266/2: brief betreffende de plicht van elke burger om het vaderland te verdedigen, 1 stuk, 8 vendémiaire VIII.

 

3266/13: stukken betreffende het afleveren van wapenvergunningen en de supervisies op de gendarmerie + een brief betreffende de putch van 18 brumaire VIII, 2 stukken, 1 frimaire VIII-6 frimaire VIII.

 

3266/14: stukken en circulaires betreffende het gebruik van de politie tegen de tegenstanders van de putch van 18 en 19 brumaire VIII, 6 stukken, 4 frimaire VIII-9 nivôse VIII.

 

Stukken en correspondentie betreffende in- en uitgaande correspondentie over politiezaken.

 

2006/35: minuten van de uitgaande correspondentie van het bureau ‘algemene politie’ (10de bureau) aan de centrale administratie van België, 4 stukken, 19 floréal III-7 fructidor III.

 

6026: repertorium van de ingaande correspondentie van het bureau van politie van de administratie van het Scheldedepartement, 1 deel, 21 nivôse IV-21 messidor IV.

 

2355/1,2,4 en 5: wetgeving en in- en uitgaande correspondentie met bijhorende stukken van de commissaris van het Scheldedepartement i.v.m. openbare orde en veiligheid: rapporten en instructies, 4 bundels, 27 messidor IV-14 fructidor VII.

 

Stukken en correspondentie betreffende diverse politieaangelegenheden in het Scheldedepartement gedurende het jaar III.

 

3356/10: stukken van de stad en van de Oudburg van Gent betreffende de wanorde bij de broodverdeling en betreffende de uitbreiding van het politieapparaat, 2 stukken, 7 ventôse-19 ventôse III.

 

Stukken en correspondentie betreffende diverse politieaangelegenheden in het Scheldedepartement gedurende het jaar IV.

 

2327/1: stukken en correspondentie betreffende de openbare orde en veiligheid in het Scheldedepartement (clerus, adel, emigranten, brigandage, chouannerie, gewone misdaad, enz.), 1 omslag, 7 vendemiaire IV-2de bijkomende dag IV.

 

2327/2: wetgeving van het jaar IV betreffende politionele aangelegenheden zoals vreemdelingen, havenpolitie, rebellen en brigands, wapenverkoop, paspoorten, enz., 1 omslag, 14 vendémiaire IV-27 ventôse IV.

 

2009/20: brieven van de ‘agent national’ van het Scheldedepartement betreffende de juridische organisatie en betreffende de organisatie van het politioneel apparaat, 2 stukken, 5 frimaire IV-7 frimaire IV.

 

2135/1: stukken en correspondentie betreffende de publieke opinie in het Scheldedepartement, 1 stuk en 2 katernen, 24 frimaire IV-30 frimaire IV.

 

3734/12: stukken en correspondentie betreffende het informeren van het ministerie van binnenlandse zaken over de publieke opinie in het Scheldedepartement, 1 stuk en 1 omslag, 30 frimaire IV.

 

2592/12: stukken en correspondentie betreffende de politie (arrestanten, samenkomst van ex-recoletten te Gent, bezoldiging van het personeel, huiszoekingen, paspoorten, arrestatie en opsluiting van priesters (Alexianen te Gent), revolte te Hulst, Zaamslag en Axel, enz.), 1 omslag, 4 germinal IV-3 fructidor IV.

 

3307/15: stukken en correspondentie betreffende contrarevolutionnairen en betreffende een protest van ‘het Land van Waas’ tegen het decreet van 21 fructidor IV, 3 stukken, 19 germinal IV-29 messidor IV.

Stukken en correspondentie betreffende diverse politieaangelegenheden in het Scheldedepartement gedurende het jaar V.

 

2328/1: stukken en correspondentie betreffende de politie (weerspannige clerus, brigands, royalisten, ordeverstoorders, opstanden, enz.), 1 omslag, 4 vendémiaire V-3de bijkomende dag V.

 

Stukken en correspondentie betreffende diverse politieaangelegenheden in het Scheldedepartement gedurende het jaar VI.

 

2335/1: stukken en correspondentie betreffende de politie (ordehandhaving, inzetten van het leger, brigandages, aanslagen, samenscholingen, valsmunterij, adel, landloperij, Britse landing, mobiele kolonnes, paspoorten, enz.), 1 omslag, 9 vendémiaire VI-21 thermidor VI.

 

Stukken en correspondentie betreffende diverse politieaangelegenheden in het Scheldedepartement gedurende het jaar VII.

 

2354/2: stukken en ingaande correspondentie van de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ betreffende rapporten en dergelijke i.v.m. de openbare orde en veiligheid in het departement (o.a. toezicht op herbergen, arrestaties van wetsovertreders, epizootieën, lotelingen, opruiende geschriften van o.a. buitenlandse oorsprong, confiscaties van klokken, publieke opinie, huiszoekingen, paspoorten, Oostenrijkse officieren, enz.), 1 omslag, 2 brumaire VII-16 vendémiaire VIII.

 

2331: wetgeving, mededelingen, circulaires en andere in- en uitgaande correspondentie van de administratie van het Scheldedepartement en van de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ betreffende rapporten i.v.m. openbare orde en veiligheid (o.a. vrijheidsboom, vreemdelingen, militairen, troebelen, brigands, réfractaires, rebellen, oproer, spionnen, ontwapening, gijzelaars, enz.) en bepalingen en instructies i.v.m. het behoud of herstel van de openbare veiligheid, 1 bundel, 9 vendémiaire VII-27 floréal VII.

 

2334: wetgeving, mededelingen, circulaires en andere in- en uitgaande correspondentie van de administratie van het Scheldedepartement en van de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ betreffende rapporten i.v.m. openbare orde en veiligheid (o.a. ordehandhaving door leger, gijzelaars, bendes, vrijheidsboom, grensbewaking, onruststokers, gendarmerie, mobiele kolonnes, lotelingen en deserteurs, weerspannige geestelijken, chouannerie, brigands, enz.) en bepalingen en instructies i.v.m. het behoud of herstel van de openbare veiligheid, 1 bundel, 3 prairial VII-4de aanvullende dag VII.

 

3371/12: brief van de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale du canton de Nevele’ aan de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ betreffende de activiteiten van royalisten, 1 stuk, 4 thermidor VII.

Stukken en correspondentie betreffende de controle op de pers.

 

3100/13: proces-verbaal van het onderzoek tegen E. Servraux, drukker van de anti-revolutionnaire geschriften te Gent met de daarbijhorende correspondentie, 3 stukken, 21 nivôse V-24 nivôse V.

 

3100/5: correspondentie en stukken betreffende het clandestien uitgegeven stuk: ‘Intention du roi Louis XVIII’, 3 stukken, 29 nivôse IV.

 

3100/6: correspondentie betreffende het verschijnen van anti-revolutionnaire bladen, nl. ‘Troisième avertissement au peuple belge’, ‘l’Impartial européen’, en daarbijhorende brieven van de minister van algemene politie, 1 dossier, 11 ventôse IV-24 messidor IV.

 

3100/9: circulaire van de minister van algemene politie aan de commissarissen van het uitvoerend directoire bij de departementen betreffende de uitvoering van het toezicht op de pers dat hem door de wet van 22 fructidor IV, 1 stuk, 13 vendémiaire V.

 

3100/10: correspondentie tussen Du Bosch en Bouteville met opmerkingen over de persvrijheid n.a.v. klachten over het blad ‘l’Eclair’ dat opstandige gedachten verspreidt, 1 stuk, 27 vendémiaire V.

 

3100/11: correspondentie en stukken betreffende vlugschriften en affiches die verspreid worden met eis tot heropenen van kerken te Oudenaarde, Geraardsbergen, Ronse, 1 dossier, 22 vendémiaire V-22 frimaire V.

 

3100/14: anti-revolutionnair  lied + vlugschrift met de daarbijhorende correspondentie over de verspreiding hiervan te Gent, 2 stukken, 22 nivôse V-11 pluviôse V.

 

3100/16: uittreksel uit het beraadslagingsregister van het directoire exécutif betreffende bevel tot aanhouding van A.J.D. De Braeckenier die in ‘l’Impartial de Bruxelles’ valse informatie liet verschijnen over het vredesverdrag met Pruisen, 8 stukken, 3 floréal V.

 

3100/17: prospectus van de ‘Journal des hommes libres de tous les pays ou les Républiques’, opgesteld door verscheidene patriottische schrijvers, voorgelegd aan de centrale overheid, 3 stukken, 11 vendémiaire VI.

 

3100/18: circulaire van de minister van de algemene politie betreffende concrete maatregelen om de wet van 22 fructidor uit te voeren, 2 stukken, 13 vendémiaire VI.

 

3100/19: circulaire van de minister van de algemene politie betreffende de uitvoering van de wet van 19 fructidor V die de pers voor 1 jaar onder politietoezicht stelt, 1 stuk, 8 brumaire VI.

 

3100/20: correspondentie betreffende de toelating van de ‘Gazette de Wezel dite courrier du Bas Rhin’, 2 stukken, 25-27 brumaire VI.

        

3100/23: proces-verbaal van de inbeslagname van de ‘Almanach curieux et utile pour l’année 1798’ en een petitie van de gebroeders Gimblet met argumentatie om deze inbeslagname ongedaan te maken, 5 stukken , 17-24 frimaire VI.

 

3100/24: circulaire van de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ betreffende 2 anti-revolutionnaire geschriften en de bijhorende correspondentie, 1 dossier, 22 frimaire VI-16 nivôse VI.

 

3100/30: circulaire van de minister van de algemene politie betreffende het verhinderen van de uitvoer van Franse kranten naar het buitenland, maatregelen om verboden bladen te verhinderen, en maatregelen om vijandige buitenlandse kranten niet in de Franse republiek te laten verspreiden, 1 dossier, 6/24/28 nivôse VII.

 

3100/26: circulaire van de minister van de algemene politie betreffende het toezicht op de pers in uitvoering van het besluit van het uitvoerend directoire van 22 nivôse en betreffende het circuleren van een ‘lettre synodique cu concile nationale de France’, 1 dossier, 4 pluviôse VI-16 floréal VI.

 

3100/28: exemplaar van een affiche van de ‘Roomsche Catholijke Jongheyd’ met waarschuwing aan het adres van hen die voor Frankrijk gaan strijden + correspondentie over het aantreffen hiervan in Rupelmonde, Sint-Niklaas en Beveren, 1 dossier, 18 vendémiaire VII-21 vendémiaire VII.

 

3100/29: correspondentie en stukken betreffende het verbieden van de almanach van de gebroeders Gimblet en van de ‘Gazette de Leiden’, 3 stukken, 22-30 brumaire VII.

 

3100/31: diverse circulaires, stukken en correspondentie betreffende het verbieden van 19 bladen gedurende de periode nivôse VII- frimaire VIII, 1 dossier.

 

3100/ 32: circulaires van de minister van algemene politie en van de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ betreffende het toesturen van 1 exemplaar van elk gedrukt werk aan het ministerie van de algemene politie, 4 stukken, 11 nivôse VII-27 germinal VII.

 

Stukken en correspondentie betreffende emigranten, paspoorten en vreemdelingenpolitie.

 

3388/4: nominatieve lijst van emigrés, over wiens gedrag men inlichtingen wenst (brief van de minister van algemene politie Fouché aan de ‘commissaire du directoire executif prés l’administration centrale du département de l’Escaut’ waarin hij diens maatregelen goedkeurt i.v.m. de briefcontrole), 2 stukken, 5de aanvullende dag VII.

 

2288/1: besluit van de ‘représentants du peuple’ betreffende de opsporing, het toezicht op en de eventuele maatregelen te nemen tegen de Oostenrijkse deserteurs, 4 stukken, 19 floréal III.

 

2288/2: correspondentie met bijhorende stukken en circulaires van en aan de administratie van het Scheldedepartement en de ‘commissaire du directoire executif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ betreffende de opsporing, bewaking en eventuele arrestatie van Oostenrijkse deserteurs in het Scheldedepartement, 1 bundel, 21 vendémiaire IV-28 fructidor IV.

 

3005/2: overzicht (gedrukt) van de wetten over émigrés van 25 brumaire, 22 nivôse, 22 germinal, 12 floréal, 26 floréal, 22 prairial, 1 fructidor, 20 fructidor en de 4de aanvullende dag III.

 

2276: wetgeving en circulaires, correspondentie en stukken betreffende de aflevering van en        de controle op de paspoorten in het Scheldedepartement, 1 bundel, 11 nivôse IV-3 germinal VIII.

 

2010/16: circulaire van de administratie van het Scheldedepartement aan de administraties bij de kantons betreffende het nemen van maatregelen i.v.m. terugkerende vluchtelingen, 4 stukken, 24 nivôse-1 pluviôse IV.

 

3387/1: besluiten van het directoire exécutif betreffende de controle van de brieven komende van of geadresseerd naar het buitenland en/of aan gedeporteerde priesters of émigrés, 3 stukken, 11 floréal-27 pluviôse IV.

 

2010/12: circulaire van de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ betreffende het uitwijzen van bepaalde personen uit Parijs en het afleveren van paspoorten, 4 stukken, 12 ventôse IV.

 

2592/4: besluit van de administratie van het Scheldedepartement betreffende de definitie van émigrés en het opmaken van emigrantenlijsten, 2 stukken, 10 floréal IV.

 

3005/17: overmaking aan het politieapparaat van een drietal wetteksten over de behandeling van émigrés bij hun aanhouding, 7 stukken, 5 prairial IV.

 

3005/18: 2 brieven van de administratie van het Scheldedepartement over de terugkeer van émigrés via neutrale schepen en over de toelating van 4 émigrés hier ten lande, 2 stukken, 13 en 28 floréal IV.

 

2016/9: brief van de minister van algemene politie aan de administratie van het Scheldedepartement betreffende de emigratie van inwoners van Hollands Vlaanderen naar de vroeger genoemde Verenigde Provinciën, 1 stuk, 25 ventôse VII.

 

2016/28: circulaire van de minister van algemene politie aan de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ betreffende terugkomende émigrés, 1 stuk, 6 thermidor VII.

 

2750/1: circulaire van de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ aan de ‘commissaires près les administrations municipales des cantons’ i.v.m. de nalatigheid bij paspoortcontrole die de binnenlandse veiligheid in gevaar brengt, 1 stuk, 5 vendémiaire V.

 

3005/26: circulaire voor de gemeenten van het Scheldedepartement over het feit dat er kordater moet opgetreden worden tegen émigrés die illegaal de grens overschrijden en tegen brigands, 3 stukken, 16 vendémiaire V.

 

3005/28: maatregelen van het politieapparaat aan het departementale bestuur die tegen émigrés moeten genomen worden, 1 stuk, 7 brumaire V.

 

4581/3: brief van de minister van algemene politie aan de administratie van het Scheldedepartement met instructies betreffende émigrés, 1 stuk, 6 ventôse V.

 

3005/37: rapport en brief van het uitvoerend directoire over de behandeling van émigrés voor het jaar V, 1 katern, 12 prairial V.

 

3005/38: rapport van de raad der 500 dat gericht is tegen de als émigrés beschouwde burgers die in het buitenland verbleven tijdens de Franse inval (jaar II) en die niet binnen de 3 maanden zijn teruggekeerd, 1 katern, 18 prairial V.

 

3005/21: kritiek van het politieapparaat op de collaboratie met émigrés binnen de administratie van het Scheldedepartement, 1 stuk, 6 fructidor IV.

 

3005/43: circulaire en brief over de hulp die aan émigrés verstrekt werd en die moet worden beteugeld, 2 stukken, 13 fructidor V.

 

3371/16: brief van de commissaris van het uitvoerend directoire bij het kantonnale bestuur van Sint-Niklaas over de controle van de brievenpost die geadresseerd is aan gedeporteerde priesters of aan émigrés, 1 stuk, 10 vendémiaire VI.

 

3005/60: instructies over de behandeling van Oostenrijkse militairen die naar onze gewesten wensen terug te keren + aanvraag van de Oostenrijkse kolonel Ch. Fr. Van Hoobrouck om in Gent te blijven wonen, 5 stukken, 2 ventôse VI.

 

3005/61: voorstel om de illegale immigranten binnen de Franse grenzen in te dijken door het versterken van de paspoortcontrole en van de binnenlandse politiemacht, 1 stuk, 17 germinal VI.

 

2289/9: circulaire van de ‘commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Escaut’ aan de commissarissen bij de kantonnale administraties betreffende de personen met paspoorten voor Lyon, 10 stukken, 7 fructidor VI.

 

3243/67: brief van de minister van algemene politie Lecarlier aan de administratie van het Scheldedepartement ter verklaring van enkele artikels in wetten over émigrés, 5 stukken, 7 en 11 fructidor VI.

 

 

II. LITERATUURLIJST

 

ART (Jan), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?  deel I: 19de en 20ste eeuw, Gent, Centrum voor Geschiedenis: Universiteit Gent, 1993, 323 p.

 

AUBERT (Jacques), EUDE (Michel), GOYARD (Claude), e.a., L’Etat et sa police en France (1789-1914), Genève, Librairie Droz, 1979, 213 p.

 

AUBERT (Jacques) en PETIT (Raphael), La police en France: service public, Paris, Berger-Levrault, 1981, 316 p.

 

BELLANGER (C.), GODECHOT (Jacques), GUIVAL (P.), e.a., Histoire générale de la presse française, tome I: des origines à 1815, Paris, Presses universitaires de France, 1969, 633 p.

 

BERTAUD (Jean-Paul), Bonaparte prend le pouvoir: 1799: la République meurt-elle assassinée?, Bruxelles, Editions Complexe, 1987, 216 p.

 

BERTAUD (Jean-Paul), La vie quotidienne en France au temps de la Révolution (1789-1795), Paris, Hachette, 1983, 348 p.

 

BERTAUD (Jean-Paul), La vie quotidienne des soldats de la Révolution, 1789-1799, Paris, Hachette, 1985, 326 p. 

 

BLOK (Dirk-Peter), PREVENIER (Walter), ROORDA (D.J.), e.a., Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1981-1984, 15 delen.

 

BRUNEEL (Claude), Des Révolutions à Waterloo.  Bibliographie sélective d’histoire de Belgique (1789-1815), Bruxelles, Archives et Bibliothèques de Belgique, 435 p.

 

BLIGNY (Bernard), Histoire du Dauphiné, Toulouse, Privat, 1973, 486 p.

 

Bibliographie annuelle de l’histoire de France, Paris, Editions du C.N.R.S.

 

BLOM (J.C.H.) en LAMBERTS (E.), Geschiedenis van de Nederlanden, Rijswijk, Nijgh en Van Ditmar Universitair, 1993, 411 p.

 

BLUCHE (Frédéric), RIALS (Stephane) en TULARD (Jean), La Révolution française.  Que sais-je?, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, 125 p.

 

BOUDON (Jean) en ROUGIER (Henri), Histoire du Dauphiné, Lyon, Horvath, 1992, 2 tomes, 384 p.

 

BUISSON (Henry), La police: son histoire, Vichy, Imprimerie Wallon, 1949, 442 p.

 

CARROT (Georges), Histoire de la police française: tableaux, chronologie, iconographie, Paris, Editions Yzer, 1980, 351 p.

 

G. CARROT, Révolution et maintien de l’ordre, 1789-1799, Paris, Editions S.P.M., 1995, 523 p.

 

CHAMPOLLION-FIGEAC (Aimé), Chroniques dauphinoises et documents inédits relatifs au Dauphiné pendant la Révolution, Marseille, Laffette Reprints, 1973, tome III en IV, 360 en 431 p.

 

CHOMEL (Vital), Histoire de Grenoble, Toulouse, Privat, 1976, 466 p.

 

COBB (Richard C.), The police and the people: French popular protest, 1789-1820, Oxford, Clarendon Press, 1970, 393 p.

 

CRAEYBECKX (J.), SCHEELINGS (F.G.), DE LAET (M.), e.a., La Révolution française et la Flandre: Les Pays-Bas Autrichiens entre l’ancien et le nouveau régime – De Franse Revolutie in Vlaanderen: de Oostenrijkse Nederlanden tussen oud en nieuw regime, Brussel, VUB-Press, 1990, 318 p.

 

DEL LITTO (V.), "Les refugiés italiens à Grenoble en 1799-1800", Cahiers d'histoire (Lyon), V, 1960, pp. 165-176.

 

DE GRAEVE (Bernard), De organisatie, de rekrutering en een sociale stratificatie van de gendarmerie nationale in het Scheldedepartement, 1795-1814, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1992, 3 delen, 590 p.

 

DEROBERT-RATEL (Christiane), Institutions et vie municipale à Aix-en-Provence sous la Révolution, Avignon, Edisud, 1981, 672 p.

 

DEVOLDER (Conny), De Verenigde Departementen onder Frans Bewind.  De constitutionele instellingen van het Directoire, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1997, 297 p.

 

FIERRO (Albert), Bibliographie de la Révolution française.  1940-1988, Paris, Editions Sociales, 1989, 230 p.

 

FIJNAUT (Cyrille), Opdat de macht een toevlucht zij?  Een historische studie van het politieapparaat als een politieke instelling, Antwerpen-Arnhem, Kluwer-Gouda Quint BV,        1979, 2 volumes, 1203 p.  (Interuniversitaire reeks Criminologie en Strafwetenschappen, 2).

 

FORREST (Alan), Déserteurs et insoumis sous la Révolution et l’Empire, Paris, Perrin, 1988, 326 p.

 

FORREST (Alan), La Révolution française et les pauvres, Paris, Perrin, 1986, 283 p.

 

FRANCOIS (Luc), De Boerenkrijg.  Twee eeuwen feiten en fictie, Leuven, Davidsfonds, 1998, 200 p.

 

FRANCOIS (Luc), “Renier Du Bosch (Watervliet 1765-Bassevelde 1842)”, Appeltjes van het Meetjesland, XXXVIII, 1987, pp. 111-160.

 

FROGER (Jerôme), Le personnel dirigeant de la Révolution française en Isère: les communes du district de la Tour-du-Pin (1788-1799), Grenoble, Université Pierre Mendès de France (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1995, 602 p. (Vakgroep Histoire moderne).

 

FURET (François) en OZOUF (Mona), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, 1122 p.

 

FURET (François), Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1983, 261 p.

 

FURET (François) en RICHET (Denis), La Révolution française, Paris, Hachette, 1966,

544 p.

 

GENET (Lucien), Révolution-Empire: 1789-1814, Paris, Massin, 1994, 214 p.

 

GERIN (Paul), Bibliographie de l’histoire de Belgique, 1789-21/7/1831, Leuven-Parijs, s.n., 1960, 430 p.

 

GODECHOT (Jacques), Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, Presses Universitaires de France, 1968, 793 p.

 

GODECHOT (Jacques), La vie quotidienne en France sous le Directoire, Paris, Hachette, 1977, 285 p.

 

GREER (Donald), The incidence of the Emigration during the French Revolution, Cambridge (Massachussetts), Harvard University Press, 1951, 173 p.

 

HASQUIN (Hervé), HEIRWEGH (Jean-Jacques), LENDERS (Piet), e.a., België onder het Frans Bewind: 1792-1815, Brussel, Gemeentekrediet, 1993, 503 p.

 

HERRERO (Daniel) en PERONNET (Michel), La Révolution française dans le département de l’Isère, Le Coteau, Horvath, 1988, 136 p.

 

Histoire de la gendarmerie, 1: des origines à 1914, Bruxelles, Ghesquière et Partners, 1979, 318 p.

 

JONEN (Colin), The Longman companion to the French Revolution, London, Longman, 1990, 473 p.

 

LANGLOIS (Claude), BONIN (Sorge), e.a., Atlas de la Révolution française, Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1987-1989, 9 delen.

 

LE CLERE (Marcel), Histoire de la police. Que sais-je?, Paris, Presses Universitaires de France, 1947, 127 p.

 

LEFEBVRE (Georges), Les classiques de la Révolution française, Paris, Presses Universitaires de France, 1951, 699 p.

 

LEFEBVRE (Georges), Le Directoire, Paris, Armand Colin, 1971, 192 p.

 

LEFEBVRE (Georges), La France sous le Directoire: 1795-1799, Paris, Editions Sociales, 1977, 937 p.

 

LELEUX (Fernand), Figures révolutionnaires gantoises, Oostende, Erel, 1984, 36 p.

 

LETONNELIER (Gaston), Histoire du Dauphiné.  Que sais-je?, Paris, Presses Universitaires de France, 1958, 136 p.

 

LOUBET DEL BAYE (Jean-Louis), Police et société, Toulouse, Presses de l’institut d’études politiques de Toulouse, 1988, 364 p.

 

LUCAS (Colin), The political culture of the French Revolution, Oxford, Pergamon Press, 1988, 3 volumes,

 

LUYKX (Theo), De Belgische pers 1605-1848, Gent, RUG, s.d., s.p.

 

MADELIN (Louis), Fouché: 1759-1820, Paris, Librairie Plon, 1945, 2 volumes, 396 p.

 

MANCERON (Claude), La Révolution française: dictionnaire biographique, Paris, Renaudot, 1989, 571 p.

 

MARTIN (Jean-Clément), Contre-Révolution, Révolution et Nation en France: 1788-1799, Paris, Editions du Seuil, 1998, 367 p.

 

NEVE DE MEVERGNIES (Joseph E.), Gand sous la domination française (1792-1814), Gent, A. Buyens, 1927, 401 p.

 

NICOLAS (Jean), La Révolution dans les Alpes, Dauphiné et Savoie: 1789-1799, Toulouse, Privat, 1989, 381 p.

 

NIERMEYER (Jan-Frederik), PRESSER (J.), VAN HOUTTE (Jan A.), e.a., Algemene Geschiedenis der Nederlanden, Zeist, De Haan, 1949-1958, 12 delen.

 

POULLET (Prosper), Les institutions françaises de 1795 à 1814.  Essai sur les origines des institutions contemporaines belges, Bruxelles, Librairie Albert Dewit, 1907, 975 p.

 

PRUDHOMME (Auguste), Histoire de Grenoble, Grenoble, Lafitte Reprints, 1975 (eerste druk: 1888),

 

PRUDHOMME (Auguste), Inventaire sommaire des archives départementales de l’Isère, série L (Documents de la période révolutionnaire), Grenoble, Allier Frères, 1908, 3 delen.

 

ROOSEN (Marc), De Boerenkrijg in het departement van de Schelde, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1972, 224 p.

 

SOBOUL (Albert), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, 1132 p.

 

SOBOUL (Albert), Le Directoire et le Consulat (1795-1804).  Que sais-je?, Paris, Presses Universitaires de France, 1967, 128 p.

 

SOBOUL (Albert), Précis d’histoire de la Révolution française, Paris, Editions Sociales, 1962, 2 volumes, 530 p.

 

SOLE (Jacques), La Révolution en questions, Paris, Editions du Seuil, 1988, 418 p.

 

SORIA (Georges), Grande histoire de la Révolution française, part 3: L’irréversible, Paris, Bordas, 1988, 1723 p.

 

STEAD (Philip J.), The police of France, London, Collier Macmillon Publishers, 1983, 178 p.

 

SUTHERLAND (David M.G.), La Révolution française (1789-1815), Paris, Editions du Seuil, 1991, 545 p.

 

TISSOT (Roger), La société populaire de Grenoble pendant la Révolution, Grenoble, Imprimerie Léon Aubert, 1952, 212  p.

 

TOWNLEY (Corinne) en SORREL (Christian), La Savoie, la France et la Révolution: répères et échos, La Ravoire, Curandera, 1989, 380 p.

 

TRENARD (Louis), La Révolution française dans la région Rhône-Alpes, Paris, Perrin, 1992, 819 p.

 

TULARD (Jean), Dictionnaire Napoléon, Paris, A. Fayard, 1987, 988 p.

 

TULARD (Jean), La Contre-Révolution, Paris, Perrin, 1990, 527 p.

 

TULARD (Jean), FAYARD (Jean-François) en FIERRO (Alfred), Histoire et dictionnaire de la Révolution française: 1789-1799, Paris, Robert Laffont, 1988, 1213 p.

 

VAN DEN HAUTE (C.), Inventaire des archives de l’arrondissement de la Flandre orientale et du département ou préfecture de l’Escaut, 1794 à 1814, Tongres, G. Michiels-Broeders, 1932, 103 p.

 

VANDERMEERSCH (Karen) en DE ROO (C.), Inventaris van het archiefbestand genaamd fonds Scheldedepartement, deelinventaris H: juridische organisatie en politie, Gent, uitgever A. De Smet, 1999.

 

VAN DE VOORDE (H.), DELSAERDT (P.), PRENEEL (L.), e.a., Bastille, Boerenkrijg en tricolore.  De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden, Leuven, Kritak, 1989, 402 p.

 

VAN EENOO (Romain), Bibliografie van de geschiedenis van België-Bibliographie de l’histoire de Belgique, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis.

 

VAN OUTRIVE (Lode), CARTUYVELS (Yves) en PONSAERS (Paul), Sire, ik ben ongerust: geschiedenis van de Belgische politie, 1794-1991, Leuven, Kritak, 1992, 367 p.

 

VERHAEGEN (Paul), La Belgique sous la domination française, 1792-1814, Bruxelles-Paris, Goemaere-Librairie Plon, 1922-1929, 5 tomes.

 

VOVELLE (Michel), L’état de la France pendant la Révolution, Paris, La Découverte, 1988, 551 p.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[436] De inventaris van Van Den Haute is vervangen door de inventaris van het archiefbestand genaamd fonds Scheldedepartement van K. Vandermeersch en C. De Roo en bijgevolg niet meer bruikbaar.  Toch is deze inventaris nog interessant voor enkele algemene zaken.

De deelinventaris H van de inventaris van K. Vandermeersch en C. De Roo is echter slechts voor de helft uitgegeven in boekvorm.  De andere helft was enkel te raadplegen via een steekkaartensysteem.