De Vlaamse kleinkunstbeweging na de Tweede Wereldoorlog. Een historisch overzicht. (Peter Notte)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 

VOORWOORD

 

In de eerste plaats wil ik hierbij mijn promotor Prof. Dr. Anne Marie Musschoot danken voor het aanvaarden en begelei≠den van dit project. Haar motiverende opmerkingen tijdens de voorbereiding waren alvast een hart onder de riem.

 

Ook het deskundig advies en de nuttige informatie van de journalisten Dirk Dauw en Alex De Teyger heb ik zeer op prijs gesteld.

 

Mijn grootste dank gaat uit naar journalist en beheerder van het Vlaams Kleinkunst Archief, Jos Geerts en zijn familie, voor hun bereidwillige medewerking en de grote hoeveelheid materiaal die ze mij ter beschikking stelden. Ik wens hun van harte toe dat de politieke overheid zich in de toekomst wat minder onverschillig gedraagt en eindelijk overgaat tot de officiŽle erkenning en subsidiŽring van het archief. Na een jarenlange, tot nu toe vergeefse, strijd, hebben ze dat meer dan verdiend.

 

In het bijzonder wil ik hier mevr. De Ruyck-De Groote vermelden voor de computerassistentie en zij die, tussen de drukke bezigheden door, bereid waren mijn teksten na te lezen.

 

Ook mijn vrienden en kennissen en vooral mijn ouders wil ik bij deze niet vergeten. Zonder hun morele steun, hun geduld en hun vertrouwen zou deze opdracht ongetwijfeld veel zwaarder hebben doorgewogen.

 

Het was voor mij een genoegen om een onderwerp te mogen behandelen dat me nauw aan het hart lag. Allen die het werk in handen krijgen, wens ik tijdens het lezen alvast even≠veel plezier en interesse toe.