De doodstraf in Oost-Vlaanderen, 1811-1914 (Johan Caroen)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

Bijlage I

 

 

 

 

 

Tabel 1: Beklaagden verschenen voor de correctionele rechtbanken

in België tussen 1836 en 1860, opgedeeld naar geslacht

 

 

 

 

 

 

mannen

142 508

 

 

 

 

vrouwen

537 294

 

 

 

 

totaal

679 802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Statistique générale de la Belgique (période décenalle de 1851 à 1860).  Tome II, blz. 175.

 

 

 

 

 

 

Tabel 2: Vonnissen van de correctionele rechtbanken in België

tussen 1841 en 1850, opgedeeld naar geslacht

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijspraak

veroordeling

totaal

 

 

mannen

46 055

204 208

250 263

 

 

vrouwen

10 690

56 491

67 181

 

 

totaal

56 745

260 699

317 444

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Statistique générale de la Belgique.  Période décenalle de 1841 à 1850, blz. III.392.

 

 

 

 

 

 

Tabel 3: Vonnissen van de correctionele rechtbanken in België

tussen 1856 en 1860, opgedeeld naar geslacht

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijspraak

veroordeling

totaal

 

 

mannen

15 763

83 952

99 715

 

 

vrouwen

3 982

24 736

28 718

 

 

totaal

19 745

108 688

128 433

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Statistique générale de la Belgique (période décenalle de 1851 à 1860).  Tome II, blz. 188.

 

 

 

 

 

 

Tabel 4: Beklaagden verschenen voor de correctionele recht-

banken in België tussen 1868 en 1875, opgedeeld naar geslacht

 

 

 

 

 

 

mannen

190 653

 

 

 

 

vrouwen

39 161

 

 

 

 

totaal

229 814

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Administration de la justice criminelle (...) 1868 à 1875, blz. 79.

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: Vonnissen van de correctionele rechtbanken in België

tussen 1868 en 1875, opgedeeld naar geslacht

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijspraak

veroordeling

totaal

 

 

mannen

31 248

159 405

190 653

 

 

vrouwen

6 189

32 972

39 161

 

 

totaal

37 437

192 377

229 814

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Administration de la justice criminelle (...) 1868 à 1875, blz. 80.

 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Beklaagden verschenen voor de Assisenhoven in België

tussen 1841 en 1860, opgedeeld naar geslacht

 

 

 

 

 

 

 

 

1841-50

1856-60

 

 

 

mannen

3 802

1 172

 

 

 

vrouwen

 768

 212

 

 

 

totaal

4 570

1 384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Statistique générale de la Belgique.  Période décenalle de 1841 à 1850, blz. III.362; Statistique

générale de la Belgique (période décenalle de 1851 à 1860).  Tome II, blz. 154.

 

 

 

 

 

 

Tabel 7: Arresten van de Assisenhoven in België tussen 1841 en

1850, opgedeeld naar geslacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijspraak

veroordeling

totaal

 

 

mannen

 998

2 804

3 802

 

 

vrouwen

 334

 434

 768

 

 

totaal

1 332

3 238

4 570

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Statistique générale de la Belgique.  Période décenalle de 1841 à 1850, blz. III.372.

 

 

 

 

 

 

Tabel 8: Arresten van de Assisenhoven in België tussen 1856 en

1860, opgedeeld naar geslacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijspraak

veroordeling

totaal

 

 

mannen

 240

 932

1 172

 

 

vrouwen

 97

 115

 212

 

 

totaal

 337

1 047

1 384

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Statistique générale de la Belgique (période décenalle de 1851 à 1860).  Tome II, blz. 154.

 

 

 

 

 

 

Tabel 9: Beklaagden verschenen voor de Assisenhoven in België

tussen 1868 en 1875, opgedeeld naar geslacht

 

 

 

 

 

 

 

mannen

 997

 

 

 

 

vrouwen

 161

 

 

 

 

totaal

1 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Administration de la justice criminelle (...) 1868 à 1875, blz. 45

 

 

 

 

 

 

Tabel 10: Arresten van de Assisenhoven in België tussen 1868 en

1875, opgedeeld naar geslacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijspraak

veroordeling

totaal

 

 

mannen

 237

 760

 997

 

 

vrouwen

 73

 88

 161

 

 

totaal

 310

 848

1 158

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Administration de la justice criminelle (...) 1868 à 1875, blz. 45

 

 

 

 

 

 

Tabel 11: Beklaagden verschenen voor het Assisenhof van Oost-

Vlaanderen voor halsmisdaden van 1811 tot 1914, volgens geslacht

 

 

 

 

 

 

 

SWB 1810

SWB 1867

totaal

 

 

mannen

 473

 156

 629

 

 

vrouwen

 167

 18

 185

 

 

totaal

 640

 174

 814

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: RABW, Hof van Assisen Oost-Vlaanderen, HA OOST.

 

 

 

 

 

 

Tabel 12: arresten van het Assisenhof van Oost-Vlaanderen in

kapitale zaken, opgedeeld naar geslacht (SWB 1810)

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijspraak

lichter feit

doodstraf

totaal

 

mannen

 104

 117

 252

 473

 

vrouwen

 71

 39

 57

 167

 

totaal

 175

 156

 309

 640

 

 

 

 

 

 

 

Bron: RABW, Hof van Assisen Oost-Vlaanderen, HA OOST.

 

 

 

 

 

 

Tabel 13: arresten van het Assisenhof van Oost-Vlaanderen in

kapitale zaken, opgedeeld naar geslacht (SWB 1867)

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijspraak

lichter feit

verz. omst.

doodstraf

totaal

mannen

 12

 43

 32

 69

 156

vrouwen

 7

 4

 4

 3

 18

totaal

 19

 47

 36

 72

 174

 

 

 

 

 

 

Bron: RABW, Hof van Assisen Oost-Vlaanderen, HA OOST.

 

 

 

 

 

 

Tabel 14: arresten van het Assisenhof van Oost-Vlaanderen in

kapitale zaken, opgedeeld naar geslacht (Nederlandse tijd)

 

 

 

 

 

 

 

vrijspraak

lichter feit

doodstraf

totaal

 

mannen

 24

 77

 57

 158

 

vrouwen

 16

 20

 9

 45

 

totaal

 40

 97

 66

 203

 

 

 

 

 

 

 

Bron: RABW, Hof van Assisen Oost-Vlaanderen, HA OOST.

 

 

 

 

 

 

Tabel 15: Vrouwelijke beklaagden voor de Assisenhoven

in België, opgedeeld naar aard van de feiten (SWB 1810)

 

 

 

 

 

 

kindermoord

 94

 

 

 

 

andere feiten

 73

 

 

 

 

totaal

 167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: RABW, Hof van Assisen Oost-Vlaanderen, HA OOST.

 

 

 

 

 

 

Tabel 16: arresten van het Assisenhof van Oost-Vlaanderen met

betrekking tot vrouwelijke beklaagden(SWB 1810)

 

 

 

 

 

 

 

 

vrijspraak

lichter feit

doodstraf

totaal

 

andere feiten

 39

 21

 34

 94

 

vrouwen

 32

 18

 23

 73

 

totaal

 71

 39

 57

 167

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende