Tussen Comte en Spencer. Guillaume De Greef, Emile Vandervelde en het sociaal darwinisme. (Sam Deckmyn)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlage

HiŽrarchische classificatie van de sociale verschijnselen

Bron: DE GREEF (G.). Introduction ŗ la sociologie. Bruxelles/Paris, G. Mayolez, 1886, p. 214.

VII.            Politieke verschijnselen:

Interne politiek

Externe politiek                                                             stijgende algemeenheid

VI.              Juridische verschijnselen                                                 dalende complexiteit

Intern en extern publiek recht                             

Administratief recht

Straf- en ethisch recht

Recht van denken

Artistiek recht

Burgerlijk recht

Economisch recht

V.                 Ethische verschijnselen:

Moraal

Gewoonten

Zeden

IV.              Verschijnselen met betrekking tot de collectieve geloofsovertuigingen:

Positief

Metafysisch

Religieus

III.               Estetische verschijnselen:

Schone kunsten

IndustriŽle kunsten

II.                 Genetische verschijnselen:

Familie

Huwelijk

Liefde

I.                    Economische verschijnselen:

             Productie:

                        Consumptie:

                        Circulatie:

Basis: Elementaire anorganische en organische factoren: territorium en bevolking.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende