De Groote Oorlog bekeken door een pince-nez. Edward Anseele, het socialisme en de bezetting van Gent. (Willem Dedobbeleer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

            Graag wil ik een aantal personen bedanken die hebben geholpen bij de totstandkoming van mijn licentiaatsverhandeling. De twee voorbije jaren had ik nooit kunnen doorkomen zonder hun advies, steun, afleiding of eenvoudigweg betoonde interesse. In de eerste plaats dank ik mijn promotor, Prof. Dr. Bruno De Wever, voor het advies, de tips, de interesse, het geduld, de motivatie en het overzicht. Hetzelfde geldt voor mijn twee leescommissarissen Prof. Dr. Marc Boone en Dr. Maarten Van Ginderachter. Speciale dank gaat ook uit naar Michel Vermote van het AMSAB en Prof. Dr. Sophie de Schaepdrijver van de Pennsylvania State University. Beiden hebben mij met de kennis die zij hebben van hun vakgebied niet alleen met veel raad bijgestaan. Ze gaven ook duidelijk richting aan mijn onderzoek. Het was ook dhr. Vermote die me toegang verschafte tot het Anseele-archief en Prof. Dr. Schaepdrijver die mij ertoe bracht dit thema te onderzoeken. Verder dank ik ook Prof. Dr. Josť Gotovitch, Dr. Luc Vandeweyer, Dr. DaniŽl Vanacker, Dr. Antoon Vrints en Jan Van der Fraenen voor het beantwoorden van mijn vragen en het laten blijken van een grote interesse in het behandelde onderwerp. Dat werkte meer dan eens motiverend.

 

            Als instellingen verdienen het AMSAB, het Gentse Stadsarchief, het AMVC en het personeel van de universiteitsbibliotheek en de vakgroep Nieuwste Geschiedenis een vermelding. Vaak werd ik heel vriendelijk ontvangen, en werd ik geduldig op weg geholpen. Zonder de toestemming van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Camille Huysmans mocht het archief in het AMVC niet geraadpleegd worden. Ook aan hen bedankt.

 

            Natuurlijk mag ik mijn familie en mijn vrienden niet vergeten. Zij waren een grote steun, misschien zonder het te beseffen. Ze prikkelden me, moedigden me aan, toonden veel vertrouwen, steunden me, gaven me raad en/of boden me de nodige afleiding. Een aantal van mijn familieleden en vrienden verdienen een apart dankwoordje. In de eerste plaats denk ik aan mijn mama en aan Myriam. Beiden toonden niet alleen veel liefde, steun en geduld, maar gaven me ook de nodige raad en hielpen bij het overlezen en het signaleren van tekortkomingen. Voor de steun en liefde dank ik ook mijn papa. Verder hebben ook Joachim, MichaŽl, Kirsten en Stijn gevoelig hun steentje bijgedragen. Die eerste voor de steun, het nalezen en de oprechte interesse, MichaŽl om de eerste anderhalve maand mijn lot te delen in het archief, Kirsten voor het nalezen van de inleiding en alle vier om meer dan eens voor de nodige afleiding te zorgen. Al mag ik bij dat laatste nog veel mensen niet vergeten. Bedankt.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende